Publications
K životnímu jubileu Evy Mrhačové
Jiří Muryc
Year: 2017
others

Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.
Jan Saheb
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Karviná (nejen) panelová a ocelová
Jakub Ivánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kategoria ?????? w twórczości Ludmiły Ulickiej. Powieść Przypadek Doktora Kukockiego
Jolanta Greń
Year: 2017
abstract in proceedings

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov
Jan Saheb
Year: 2017, Těšínsko
journal article

kde je to dláto?
Iva Málková
Year: 2017
others

Když se tančí sardana. Peripetie katalánského národa i národovectví v několika stručných obrazech
Jiří Chalupa
Year: 2017, Dějiny a současnost
journal article

Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka
Irena Bogoczová
Year: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
specialist book chapter

Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura
Daniela Rywiková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Klíče k tajemstvím
Lucie Fiurášková
Year: 2017
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Kniha Emanuela Škatuly o válce na Balkáně jako příklad hledání tvaru české reportáže
Svatava Urbanová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Kolekce odznaků s matiční tematikou Vlastimila Kočvary
Ondřej HANIČÁK
Year: 2017, Vlastivědné listy Slezska
journal article

Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
Dalibor Janiš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie 'Od studenta do marketera'
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Koło Naukowe Content 3.0 - wyjazd na Kongres Kół Naukowych MNiSW w Warszawie
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Year: 2017, Pavel Mervart
specialist book

Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad.
Milan Pišl
Year: 2017, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Komunikační praktiky a strategie v (ne)digitálním diskurzu
Renáta Tomášková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Komunikační strategie tutorů v prostředí Webu 2.0
Simona KORYTÁŘOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepcja prawdy absolutnej u Jana Reuchlina
Jan Herůfek
Year: 2017, Oficyna wydawnicza Arboretum
specialist book chapter

Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontakty XV
Marta Pančíková
Year: 2017
editorial work

Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce)
Jiří Muryc
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Kořeny křesťanství v Polsku
Jiří Muryc
Year: 2017
organizing exhibition (E)

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017
Anna Pumprová
Year: 2017
work experience abroad

Krankheitsbezeichnungen in der Chirurgia des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Year: 2017, Walter de Gruyter GmbH
specialist book chapter

'Krok do neznáma - krok k sobě' aneb 'Tmou k uvědomění'
Marek Malůš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kształcenie Językowe. Tom 15
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Kształtowanie etosu małej ojczyzny na przykładzie Prochowic
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]
Michal Místecký
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Kult a ikonografie sv. Ambrože v českých zemích do konce 15. století
Martin Slepička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura a využití volného času v Ostravě na počátku 'normalizace'
Martin BRYCHTA
Year: 2017, Východočeské listy historické
journal article

Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Kulturní dějiny společnosti v procesu modernizace druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvantitativní analýza žánrů
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvaziprefiksal'nye greko-latinskie terminoehlementy v sovremennom russkom i cheshskom yazykah
Lukáš Plesník
Year: 2017
abstract in proceedings

KYSUČAN, L. - FEJFUŠOVÁ, M. Dějepis 6 -Pravěk, starověk ? učebnice pro 6. ročník základní školy
Lubor Kysučan
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

La búsqueda de la utopía en la literatura hispanoamericana
Jan Mlčoch
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La construction participiale absolue dans les textes juridiques français et italiens
Zuzana Honová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Year: 2017, Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
specialist book

La figura del prof. Piotr Sawicki: el exilio checo de un hispanista polaco
Jan Mlčoch
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La lexicalisation des noms de marque déposée : le cas du tcheque et du francais
Zuzana Honová, Jan Lazar
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?
Iva Dedková, Jan Lazar
Year: 2017, LINGUA VIVA 25
journal article

La ortografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Year: 2017, Studia romanistica
journal article

Language Contact and Bilingualism
Jiří Muryc
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


