Publications
Jan Korzenny
Michal Przywara
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Zelenka, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu
Dalibor Janiš
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Jaromír Šavrda - disident, chartista
Iva Málková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jaromír Šavrda. Tvůrce v zástupu i v opozici
Iva Málková
Year: 2017, Pulchra
specialist book

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.
Radek Čech
Year: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
journal article

Jazykový obraz vody v češtině a polštině
Štěpánka Velčovská
Year: 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie
specialist book chapter

Jazyky a jazykověda v kontaktu
Miroslav Černý
Year: 2017, GALIUM
specialist book

Je potřeba myslet kacířsky
Roman Rakowski
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Jedeme vlakem. Železnice a další druhy dopravy pohledem cestujících ve 2. polovině 20. století na Ostravsku
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jezička slika zanata u poljskoj, češkoj i srpskohrvatskoj frazeologiji
Marija Stefanović
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język czeski, jego odmiany i problemy poprawnościowe
Irena Bogoczová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowe i kulturowe modelowanie świata
Katarzyna Marcol, Jan Kajfosz
Year: 2017
editorial work

Językowy obraz 'chleba' w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego - zarys problematyki
Jana Raclavská
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
specialist book chapter

Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

JIŘÍ CHALUPA, Literatura latinoamericana o, mejor dicho, hispanoamericana. Leer, entender, disfrutar. Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2017, 122 s. ISBN 978-80-557-1294-9 [ed. recenze]
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
published expert opinions, reviews

John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jubileusz Profesor Jana Kořenskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Bohemistyka
journal article

Jubileusz Profesora Viktora Viktory
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Bohemistyka
journal article

Julia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2014, 222 s., ISBN 978-80-555-1229-7
Irena Bogoczová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

K centrálnímu paradoxu Adornovy 'minimální theologie'. Adornovo dílo jako kontemplativní eschatologie
Karel Hlaváček
Year: 2017, Reflexe. Filosofický časopis.
journal article

K historii a dřevěné lidové architektuře kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Year: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
specialist book chapter

K historii a stavebnímu vývoji zámku v Choryni
Dalibor Janiš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa
Petr Kadlec
Year: 2017
abstract in proceedings

K probleme variantov rodovoj prinadležnosti zaimstvovannych nesklonjajemych suščestvitelnych v russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K voprosu o modnom slove i demokratizacii yazyka (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K voprosu terminoobrazovanija v sovremennom russkom jazyke (analiz terminosistemy marketinga)
Blažena Rudincová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K výuce terminologie v lingvodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Nakladatelství Pavel Mervart
specialist book chapter

K životnímu jubileu Evy Mrhačové
Jiří Muryc
Year: 2017
others

Kariéra ve víru válek s Osmanskou říší.
Jan Saheb
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Karviná (nejen) panelová a ocelová
Jakub Ivánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kategoria ?????? w twórczości Ludmiły Ulickiej. Powieść Przypadek Doktora Kukockiego
Jolanta Greń
Year: 2017
abstract in proceedings

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484. Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov
Jan Saheb
Year: 2017, Těšínsko
journal article

kde je to dláto?
Iva Málková
Year: 2017
others

Když se tančí sardana. Peripetie katalánského národa i národovectví v několika stručných obrazech
Jiří Chalupa
Year: 2017, Dějiny a současnost
journal article

Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka
Irena Bogoczová
Year: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
specialist book chapter

Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura
Daniela Rywiková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Klíče k tajemstvím
Lucie Fiurášková
Year: 2017
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Kniha Emanuela Škatuly o válce na Balkáně jako příklad hledání tvaru české reportáže
Svatava Urbanová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Kolekce odznaků s matiční tematikou Vlastimila Kočvary
Ondřej HANIČÁK
Year: 2017, Vlastivědné listy Slezska
journal article

Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
Dalibor Janiš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Koło Naukowe Content 3.0 - szkolenie 'Od studenta do marketera'
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Koło Naukowe Content 3.0 - wyjazd na Kongres Kół Naukowych MNiSW w Warszawie
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Year: 2017, Pavel Mervart
specialist book

Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad.
Milan Pišl
Year: 2017, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter


