Publications
Doporučení do tisku: Frazeologičeskoje nasyščenije konteksta v tekstach russkojazyčnogo Internet-diskursa
Zdeňka Nedomová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Doporučení do tisku: Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení
Zdeňka Nedomová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Doporučení do tisku: Sopostavitelnaja slavjanskaja sintaktologija - naučnoe dostojanie brnenskoj slavistiki
Zdeňka Nedomová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Druhý život Augustových písní v katolických a evangelických kancionálech 16.-18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2017, Studie a texty Evangelické teologické fakulty
journal article

Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace)
Martin Tomášek
Year: 2017
work experience abroad

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Robert Antonín
Year: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
journal article

Důstojnický sbor československého četnictva - sociohistorická sonda
Ivana Kolářová, Ondřej Kolář, Martin Lokaj
Year: 2017, Moderní dějiny
journal article

Dvě Aristotelovy teze o smyslovém vnímání
Roman HLOCH
Year: 2017, Aithér
journal article

Dvě publikace o slovanské frazeologii: Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Spisy FF MU, č. 436). Brno 2015, 195 s. ISBN 978-80-210-8004-1, ISSN 1211-3034; Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy FF MU, č. 453). Krejčí, P., E. Krejčová, eds., Brno 2016, 142 s. ISBN 978-80-210-8372-1, ISSN 1211-3034
Irena Bogoczová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark
Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Zdeněk Vavřina
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou
Pavol Švorc, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, David Škrda, Jakub Lubojacký
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Džanni Rodari i dětskaja kreativnost v Sovětskom Sojuze
Lenka Naldoniová
Year: 2017, Studia Culturae
journal article

Editorial. Studia romanistica, Vol. 17, num. 1 / 2017
Jana Veselá
Year: 2017, Studia romanistica
journal article

Education, Training and Sustainable Development at Industrial Heritage Sites
Květa Jordánová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Year: 2017
abstract in proceedings

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El camino de Dios y el camino del hombre en la literatura paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El escritor rioplatense como conector entre el pueblo y dios
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El exilio ostraviense del prof. Piotr Sawicki. Un sencillo homenaje a un destacado hispanista centroeuropeo
Jan Mlčoch
Year: 2017, Studia Romanistica
journal article

El género del sustantivo desde Nebrija hasta el siglo XVIII
Begońa García Ferreira
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El mundo polítíco en La silla del águila de Carlos Fuentes
Petra Farská
Year: 2017, Studia Romanistica
journal article

El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016
Jana Veselá
Year: 2017, Studia romanistica
journal article

Empatie jako prediktor sebetranscendence
Zdeněk Mlčák
Year: 2017
abstract in proceedings

Encyklopedie jazykových izolátů
Miroslav Černý
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Entropie
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Epizující lyrik Jaroslav Kolman Cassius v době válečné
Martin Pilař
Year: 2017, Academia
specialist book chapter

Erasmus+ Wroclaw
Jan Čížek
Year: 2017
work experience abroad

Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty)
Martin Tomášek, Petr Kopecký
Year: 2017
others

Es ist nicht leichters als diese Difficultät zu heben...
Jiří Brňovják
Year: 2017, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století
journal article

ES IST NICHT LEICHTERS ALS DIESE DIFFICULTÄT ZU HEBEN
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Estetizace (a politizace) tělesné 'jinakosti' Fridolína Hoyera a Gustava Frištenského (1880-1914). Kořeny české kulturistiky nebo klamná kontinuita?
Jan PEZDA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Estudios Universitarios de investigación en la problemática Iberoamericana en Checoslovaquia y la República Checa. Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca
Jan Mlčoch
Year: 2017
work experience abroad

Etický kontext sociálního podnikání
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etika služby a péče
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Exkurze do firmy Hyundai
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
others

Experiencing British and American Universities through Student Blogs
Renáta Tomášková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Facebook como herramienta para la enseňanza de ELE
Irena Fialová, Jakub LUKÁŠ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fach, Sprache und Fachkommunikation Deutsch: Wie lässt sich das vermitteln;
Lenka Vaňková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fachliches in der Presse
Lenka Vaňková, Edita PELIKÁNOVÁ, Kristýna Vitásková, Barbora Zielinová, Nikola Hrubá, Jana Hurtová, Eliška Pořízková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Fachsprachen und der Alltag. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Year: 2017, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Facing Post-War Urban Heritage in Central and Eastern Europe
Lukáš KOS
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktorová analýza inventáře ESI-R a jeho vztah k pěti obecným osobnostním dimenzím
Klára Machů, Olga Pechová, Daniel Dostál
Year: 2017
abstract in proceedings

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2017, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Farnost v Hrušově po roce 1945 (od protektorátu k roku 1989)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2017
abstract in proceedings


