Publications
Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Year: 2018, Slavia časopis pro slovanskou filologii
journal article

Smysl lásky v mystice Richarda Rolleho
Lucie Rathouzská
Year: 2018, Studia Aloisiana
journal article

Smysl umění v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Bruna Schulze
Jan Vorel, Markéta FUCIMANOVÁ
Year: 2018, STUDIA SLAVICA
journal article

Smyslotvorenie. Razmyšlenija nad knigoj M.N. Epšteina "Proektivnyj slovar gumanitarnych nauk"
Lenka Naldoniová, Alexej Malinov
Year: 2018, Philosophical Polylogue Journal of the International Center for the Study of Russian Philosophy??
journal article

Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou
Jakub Ivánek, Eva Špačková
Year: 2018, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Year: 2018
abstract in proceedings

Socio?Cultural Capital Of Young Poles And Czechs And Their Attitudes Towards Work
Urszula Swadźba
Year: 2018
abstract in proceedings

Sofia University St. Kliment Ohridski
Zdeněk Smolka
Year: 2018
work experience abroad

Sókratés a ekonomie sebezájmu
Oldřich Kramoliš
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění
Oldřich Kramoliš
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Songs about the Virgin Mary of Częstochowa from Moravia and Czech Silesia (1700-1919)
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sonnets: Quantitative Inquiries
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Year: 2018, RAM-Verlag
specialist book

Sources in Zorzi's Concept of Occulta Scientia Cabale: A Little Encounter
Jan Herůfek
Year: 2018, Czech and Slovak Journal of Humanities
journal article

Sovinský z Mohelnice Fridrich
Jan Saheb
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Sovremennyj russkij substandard
Ljuba Mrověcová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Specifika lučního hospodářství na okraji Valašska s přihlédnutím k obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Speech acts in L1 English vs. ELF: a contrastive pragmatic study of the expression of oppositional stance in a web genre
Christopher James Hopkinson
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spinoza a Vygotskij v kontextu sovětské filosofie a psychologie
Lenka Naldoniová
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi
Karel Kadłubiec
Year: 2018
editorial work

Spolková činnost v multietnickém regionu ?českého? Slezska v předvečer Velké války
Andrea Pokludová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spoluprácia trnavskej a ostravskej univerzity
Juraj Hladký, Kristýna Bílková
Year: 2018
radio and televison broadcast

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Year: 2018, Oxford University Press
specialist book chapter

Spontaneous Mental Experiences in Extreme and Unusual Environments
Peter Suedfeld, Dennis A. Rank, Marek Malůš
Year: 2018, Oxford University Press
specialist book chapter

Sposób przedstawiania kobiety zawarty w polskich, czeskich, górnołużyckich i niemieckich przysłowiach opublikowanych w dziewiętnastym wieku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Srbsko, krajina a lidé, v českých cestopisech (40.-90. l. 19. stol.)
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanislava Špačková: Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní jména v překladu. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 205 s.
Lukáš Plesník
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Stavovská společnost Opavsko-krnovského knížectví za vlády Marie Terezie a její specifické postavení v rámci zemí Koruny české
Michal KUBICA
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sto let povědomí o USA v českých literárních učebnicích
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stravování v 50. letech 20. století na příkladu obce Čeladná
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2018, Folia ethnographica
journal article

Strukturální proměny církevní správy Rakouského Slezska na prahu modernismu. K procesu transformace duchovní správy v 18. a v první polovině 19. století
Jan Saheb
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Strukturní charakteristika analytických adjektiv tzv. úzkého pojetí v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strukturní charakteristika analytických adjektiv tzv. úzkého pojetí v současné ruštině, češtině a polštině
Lukáš Plesník
Year: 2018
abstract in proceedings

Středoškolští studenti z rodin dělníků, jejich struktura a zastoupení na českých středních školách v Moravské Ostravě, Místku a Jablunkově v prvorepublikovém období
Lukáš LISNÍK
Year: 2018, Univerzita Hradec Králové
specialist book chapter

Studenti SŠ a životospráva
Karel Paulík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studenti středních a vysokých škol a životospráva
Karel Paulík
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Studentská vědecká konference 2018
Maksymilian Drozdowicz, Jan Mlčoch
Year: 2018
organizing conference, workshop

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
editorial work

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Year: 2018
editorial work

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Year: 2018
editorial and language revision

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Year: 2018
organizing conference, workshop

Studia Romanistica, vol. 18, nr 2 (2018).
Maksymilian Drozdowicz, Jan Holeš
Year: 2018
editorial work

Studia Romanistica, vol. 18, num. 1
Zuzana Honová
Year: 2018
editorial and language revision

Studia Romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018. ISSN 1803-6406 (Print), 2571-0265 (Online)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2018
editorial work

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1/2018
Iva Dedková
Year: 2018
editorial and language revision

Studia Romanistica, vol. 18, num. 2
Zuzana Honová
Year: 2018
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 18, Num. 2/2018
Iva Dedková
Year: 2018
editorial and language revision

Studia Slavica XXII/1
Jana Raclavská
Year: 2018
editorial work


