Publications
Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Problemy z tłumaczeniem jednostek frazeologicznych w najbliższych językach słowiańskich
Marta Pančíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742--1848.
Marek Vařeka
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Proč vlastnit, když můžeme sdílet? Přinese Sharing Economy benefity každému nebo je to nová forma hyperkapitalismu?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Professor Stanislav J. Kavka and His Contribution to English and Contrastive Linguistics
Miroslav Černý
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna moravského gymnaziálního a reálného školství v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna středního školství ve Slezsku po roce 1918 ve vybraných aspektech
Lukáš LISNÍK
Year: 2018, Vlastivědné listy Slezska
journal article

Proměnlivost křestních jmen: dívky versus chlapci
Michal Místecký
Year: 2018
others

Proměny Španělského impéria mezi 16. a 18. stoletím
Jiří Chalupa
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v 1. polovině 19. století
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Year: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum
journal article

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protimluv Fest - moderování večera Binar, Gál
Iva Málková
Year: 2018
others

Proyavlenie tendencii k internacionalizacii v lingvisticheskoj terminologii (na materiale russkogo, pol'skogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš MARŠÍK
Year: 2018, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Year: 2018, Slezský sborník
journal article

Průvodce středověkým zásvětím
Jan Slíva
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První česká soustavná práce o literární onomastice. Dvořáková, Žaneta (2017): Literární onomastika: Antroponyma. Praha: FF UK, 292 s. Naše řeč
Jaroslav David
Year: 2018
published expert opinions, reviews

První hrabovský lékař prožil první světovou válku na frontě v první linii
Martin Slepička
Year: 2018
others

Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2018
organizing conference, workshop

Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předbělohorské polemiky Havla Žalanského s kultem svatých
Jan Malura
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), 20-23.11.2018.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2018
work experience abroad

Přednášky na Prešovské univerzitě
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
work experience abroad

Přednášky na Univerzitě v Petrohradu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
work experience abroad

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příběh znovuzrozeného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Martin Slepička
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příklady šetření reklamovaných dětí z německých škol v Moravské Ostravě ve 30. letech 20. století
Lukáš LISNÍK
Year: 2018
abstract in proceedings

Příprava kritické edice (ve vztahu k dalším vědním disciplínám s důrazem na dějiny národní literatury)
Iva Málková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava pokrmů a stolování ve světle archeologických pramenů z Opavska a Ratibořska
Michal Zezula
Year: 2018,
specialist book chapter

Přiznání neexistence svobodné vůle by změnilo společnost i právní systém, říká filozof Dolák
Antonín Dolák
Year: 2018
recordings released on audio media or filmed

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty
Petr Hrtánek
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš
Year: 2018
organizing conference, workshop

Psychologie a její kontexty 9 (2)
Marek Malůš, Simona Oľhová
Year: 2018
editorial work

Psychologie práce a organizace. Vybrané kapitoly.
Karel Paulík
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Quantifying the Importance of Stylometric Indicators: A Principal Component Approach to Czech Sonnets
Michal Místecký, Petr Zörnig
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech
Radek Čech, Jiří Milička, Ján Mačutek, Michaela Koščová, Markéta Lopatková
Year: 2018, Walter de Gruyter
specialist book chapter

Quelle féminisation linguistique pour l?Afrique francophone ?
Martin Pleško, Jan Holeš
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2018
radio and televison broadcast

Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty. Posudek habilitační práce
Marek Petrů
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Radim JEŽ - David PINDUR a kol., Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska/Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
Jiří Jung
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Year: 2018, Naše řeč
journal article

Različija v reči žitelej Moskvy i Petěrburga
Igor Jelínek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenzja wewngtrzna numeru 9(12)22019 cz.1. rocznika naukowego Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
Andrea Pokludová
Year: 2018
editorial work

Reflections on the State of Research into Polish Language in the Těšín Region, Czech Republic
Jiří Muryc
Year: 2018, Studia Slavica
journal article

Refleksje nad twórczością Wiesława Adama Bergera w kawiarni Avion
Jana Raclavská
Year: 2018
others

Reformní reálné gymnázium. K historii středoškolské instituce
Lukáš LISNÍK
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regionalizm w twórczości pisarzy polskich w Czechosłowacji w okresie 1918-1939
Michal Przywara
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relations between the Czech Legion's Representatives and the Opposing Political Forces in the Volga Region
Berik Dulatov
Year: 2018, Volgogradskij Gosudarstvennyi Universitet-Vestnik-Seriya 4-istoriya regionovedenie mezhdunarodnye otnosheniya
journal article

Relations between the Czech Legion?s Representatives and the Opposing Political Forces in the Volga Region: from Negotiations to War.
Berik DULATOV
Year: 2018, Vestnik VolGU. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya
journal article


