Publications
Být oceńovanou bytostí, být svědectvím
Iva Málková
Year: 2018, Veda
specialist book chapter

Calculating the Victory Chances: A Stylometric Insight into the 2018 Czech Presidential Election
Michal Místecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Can a Non-existent Proposition be True? A Late Medieval Dispute about the Truth of Non-existent Sentences
Jakub Varga
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Can Conventions be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cantautores checos y su mensaje social. Un viaje musical por la sociedad checa contemporánea
Petr Šlechta
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cena svobody: Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Centralisté = komunisté? Příklad Ostravska
Stanislav Knob
Year: 2018, Slezský sborník
journal article

Chaos a řád
Zdeňka Kalnická
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Year: 2018
others

Co dla mnie oznacza 'Polonicum' (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte w ?Polonicum?)
Marta Pančíková
Year: 2018, Polonicum. Uniwersytet Warszawski
specialist book chapter

Coats of Arms and Grants of Arms as Part of the System for Preserving Family Memory and Reinforcing the Prestige of Noble Families
Tomáš Krejčík
Year: 2018
abstract in proceedings

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparative analysis of the use of the dialectical method and critique of ideology
Roman Rakowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Conceptual Tension: Essays on Kinship, Politics, and Individualism , written by Leon J. Goldstein
David Černín
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Consideraciones sobre el tratamiento de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Hana Burová, Irena Fialová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Context Specificity of Function and Content word
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Xinying Chen, Radek Čech
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Radek Čech, David Číž, Kateřina Pelegrinová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Craftmanship and Digitisation
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Craftsmanship and digitisation from the sociological point of view
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole
specialist book chapter

Culture/discipline based use of author-reference pronouns in ELF
Monika Maňáková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ćurčija i abadžija - turcizmi u nazivima zanatlija
Marija Stefanović
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Curso intensivo de la lengua checa
Petr Šlechta
Year: 2018
work experience abroad

Czeching American Nature Images in the Work of Robinson Jeffers and John Steinbeck
Petr Kopecký
Year: 2018, Brill / Rodopi
specialist book chapter

Czeska szlachta i powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej
Aleš Zářický
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čas, prostor a pohyb v cestovních denících 'éry zrychlování'
Jan PEZDA
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časoměřičství Gerberta z Remeše (papeže Silvestra II.)
Marek Otisk
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

časopis Fraktál, Bratislava,Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
work experience abroad

Čechoameričan Eduard Míček - pedagog a vlastenec
Pavel Carbol
Year: 2018
abstract in proceedings

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Michal Místecký
Year: 2018
published expert opinions, reviews

České Těšínsko: kousek Polska v ČR?
Irena Bogoczová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní 18.-19. století
Monika Szturcová
Year: 2018, Studia Slavica
journal article

Československá státní hranice a Slezsko
Ondřej HANIČÁK
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Year: 2018, Litikon
journal article

Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Československý jazyk a myšlenka nezávislosti československého národa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Češi, James Welch a americká indiánská literatura
Miroslav Černý
Year: 2018
others

Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie
Irena Bogoczová
Year: 2018, Bohemica Olomucensia
journal article

Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Year: 2018, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Iveta Gal Drzewiecka - Alexandra Brestovičová (eds.)
Svatava Urbanová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Čtenářský klub - Faber Michel Kvítek karmínový a bílý
Iva Málková
Year: 2018
others

Daniela Fischerová: Želvou proti zdí (recenze)
Svatava Urbanová
Year: 2018, In Párek. Časopis Knihovny města Ostravy
journal article

'das es eine vollige Deutsche klare rede wird'. Zu Luthers Spracharbeit
Norbert Richard Wolf
Year: 2018, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
journal article

Das Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Hultschiner Ländchen
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2018, Haus Schlesien
specialist book chapter

Das Vereinsleben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Year: 2018, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. Ostrava
journal article

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Banská Bystrica)
Milan Pišl
Year: 2018
organizing conference, workshop

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Nitra)
Milan Pišl
Year: 2018
organizing conference, workshop


