Publications
Novověké filozofické koncepce
Jan Čížek
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

O grabarzu słów kilka
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O jazykových tabu ve výuce ruštiny
Dmytro Klymenko
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O nejstarším řemesle světa. Percepce lexikálního obrazu prostitutky na příkladu češtiny a polštiny
Simona Mizerová
Year: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

O obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskich i czeskich mediach
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O překladu libreta Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu
Igor Jelínek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Obcy czy inny w języku i literaturze
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Občané světa nebo občané provincií?
Lubor Kysučan
Year: 2018
abstract in proceedings

Obec Klin od roku 1945 do súčasnosti
Martin Chmelík, M. Čajka
Year: 2018, Obecný úrad Klin
specialist book chapter

Obraz mężczyzny we frazeologii czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz protireformace v české literatuře přelomu 19. a 20. století a jeho druhý život / Obraz kontrreformacji w czeskiej literaturze przełomu XIX i XX w. i jej drugie życie
Martin Tomášek
Year: 2018
abstract in proceedings

Obraz świata w czeskiej frazeologii (wybrane zagadnienia)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
specialist book

Obraz USA a Američanů v českých dějepisných učebnicích (1918-1989)
Blažena Gracová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz života na Valašsku v prózách Richarda Sobotky a Jaromíra Šlosara
Martin Pilař
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oceněné Jezero Biancy Bellové
Matěj Antoš
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe
Martin Tomášek
Year: 2018
others

Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně českých zemí ve vrcholném středověku
Robert Antonín
Year: 2018, PRAEHISTORICA
journal article

Od klobouku ke Twitteru
Vít Horák
Year: 2018
others

Od starého Krausovce k novému: kulturněhistorický pohled na transformaci vybrané lokality v Moravské Ostravě od konce prvního desetiletí 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2018
abstract in proceedings

Odborná translatologická exkurze do Vídně (2018)
Milan Pišl
Year: 2018
organizing conference, workshop

Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II.
Robert Antonín
Year: 2018, Uniwersytet Gdański
specialist book chapter

On the Development of Old Czech (En)clitics
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2018, Acta onomastica
journal article

Opavské Legionářské muzeum. Několik poznámek k jeho historii a dalšímu osudu sbírkového fondu
Ondřej HANIČÁK
Year: 2018, Zväz múzeí na Slovensku
specialist book chapter

Opavské Muzeum památek národního odboje (tzv. Legionářské muzeum) a torzo jeho sbírek v kolekci Slezského zemského muzea
Ondřej HANIČÁK
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

oponentský posudek disertace Eva Klíčová Lopaty, inženýři, inkousti a ostatní Transfomrace hodnot v noramlizační pracovní próze
Iva Málková
Year: 2018
others

Oponentský posudek disertační práce Mgr. Olgy Berger: Sopostavitelnyj analiz vybrannych sintaksičeskich terminov v russkom i češskom jazykach
Zdeňka Nedomová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. L.Plesníka
Ljuba Mrověcová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Oppositional stance and footing shifts in responses to customer complaints on TripAdvisor
Christopher James Hopkinson
Year: 2018, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
journal article

Oravské štúdie
Marta Pančíková
Year: 2018
editorial work

Orchestration of Modes in Mathematics Video Tutorials: Can a Symphony Be Played by a Chamber Orchestra?
Simona KORYTÁŘOVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Orchestration of Modes in Mathematics Video Tutorials: Can a Symphony Be Played by a Chamber Orchestra?
Simona KORYTÁŘOVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osiemnastowieczne reguły 'dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania' jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2018, Staropolskie teksty i konteksty
journal article

Osobnost a smysl práce učitelů gymnázií
Karel Paulík, Josef Kundrát
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osobnostní vlastnosti a subjektivní hodnocení vlastní práce.
Karel Paulík
Year: 2018
abstract in proceedings

Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej
Jiří Brňovják
Year: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
specialist book chapter

Österreichische Nationalbibliothek - badatelský pobyt
Petr Kadlec
Year: 2018
work experience abroad

Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 1 (2018)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Year: 2018
editorial work

Ostrava Journal of English Philology, vol. 10, no. 2 (2018)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Year: 2018
editorial work

'Ostravský Foglar' Karel Líba
Martin Slepička
Year: 2018
others

Osudová periferie. (Poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Otec ivritu
Tomáš Novotný
Year: 2018, Maskil
journal article

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Paměť českého Slezska v trojúhelníku folkloristiky - umělecké literatury - historiografie
Svatava Urbanová
Year: 2018, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Year: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
specialist book chapter

Panychida a Jeden život - dvě podoby žánru pásma v básnické tvorbě Viléma Závady
Markéta Kročilová
Year: 2018, Studia et Documenta Slavica
journal article

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Parémie národů slovanských IX
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Year: 2018
organizing conference, workshop


