Publications
Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
Lenka Nováková
Year: 2018, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Metapragmatic reflexivity and translocality in a ?Czech? Facebook meme page
Ondřej PROCHÁZKA
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meteodologia badań frazeologii słowiańskiej
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Metoděj Jahn jako prozaik spjatý s Valašskem v povídkové tvorbě i v románu Selský práh
Jiří Svoboda
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodologiczne podstawy opisu
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Mezi Bohem a rodovou politikou. Raná církevní kariéra Bruna ze Schauenburka (1229-1245)
David SYCHRA
Year: 2018, Časopis Matice Moravské
journal article

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky - Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie
Michal KUBICA
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Miedzy dialogiem a monologiem
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Migrace a konfese jako determinující faktory osobní kariéry raněnovověkého šlechtice. Z Moravy přes Evropu do Horního Slezska - příběh Jana Němčického z Němčic
Jan Saheb
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Miloslav Topinka jako výlučný tvůrčí typ
Markéta Balonová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mirroring Ballet Polyphony: Multimodal Analysis of European Theatres' Websites
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego.
Kai Witzlack-Makarevich
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

'...Mnoho zlého, hladu, vody pití a velkého strachu pocítiti...'. Osudy vrchnostenského úředníka Fridricha Sovineckého z Mohelnice během třicetileté války
Jan Saheb
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska
Petr Popelka
Year: 2018, Časopis Matice moravské
journal article

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2018
editorial work

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Mohou konvence být sociálními institucemi?
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2018
work experience abroad

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2018, Springer
specialist book chapter

Motivy práce v poezii 1. poloviny 20. stol. inspirované životem lidí v Moravskoslezských Beskydech
Zdeněk Smolka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mowa Polaków na Zaolziu, w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian
Irena Bogoczová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multimediale Studienunterlagen für Dolmetschunterricht im 2018
Milan Pišl
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multimodal Analysis of European Theatres' Websites: Polyphony of Modes
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Year: 2018, Ostrava Journal of English Philology
journal article

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin SLEPIČKA
Year: 2018
work experience abroad

'Muscle play'. Aestheticization and Politicization of Fridolín Hoyer´s and Gustav Frištenský´s Bodily Difference (1880-1914)
Jan PEZDA
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Náboženská témata v dělnickém ochotnickém divadle na Ostravsku (1895-1938)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2018
abstract in proceedings

Nadpřirozené a mytologické motivy v románovém obraze dějin 20. století (fantastičnost v současných českých románových 'kronikách')
Petr Hrtánek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Najdeme původ lidské morálky ve skupině šimpanzů?
Sabina JESENOVSKÁ
Year: 2018, Pantheon
journal article

Najdeme původ lidské morálky ve skupině šimpanzů?
Sabina Jesenovská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Names of Healing Springs as the Mirror of Czech-German Language Contacts
Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Národnostní poměry Slezska a Ostravska
Andrea Pokludová
Year: 2018, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Náš vesmír je pravděpodobně umělá simulace, myslí si Antonín Dolák
Antonín Dolák
Year: 2018
recordings released on audio media or filmed

Naturalizace a dialektika kritické teorie
Roman Rakowski
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Tomáš Šmiřák
Year: 2018
editorial and language revision

Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Sabina Jesenovská
Year: 2018
editorial and language revision

Naturalizované propozice
Tomáš Šmiřák
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Nazwiska czeskie w Raciborzu - inne czy obce?
Alina Zimna
Year: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w dawnej polszczyźnie cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
specialist book chapter

Nechybí jiným Slovanům česká spojka aniž?
Irena Bogoczová
Year: 2018, Studia Slavica
journal article

Nejvýznamnější projevy kulturní činnosti uvnitř sokolských jednot na Karvinsku a Orlovsku. Divadlo a kino mezi lety 1900-1938.
Kristýna Folwarczná
Year: 2018, Vlastivědné listy Slezska
journal article

Několik poznámek k ustálenosti odborné terminologie na příkladu francouzštiny a češtiny
Zuzana Honová
Year: 2018
abstract in proceedings

Několik poznámek o katalánském nacionalismu
Jiří Chalupa
Year: 2018, Historický obzor
journal article

Němčický z Němčic Jan
Jan Saheb
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století
Tereza Klemensová
Year: 2018, Naše řeč
journal article

Nepodléhejme Klausovu normalismu
Vít Horák
Year: 2018
others

(Ne)vědeckost metody introspekce a problém hodnot štěstí a neštěstí poznávaných metodou introspekce
Antonín Dolák
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Neviditelné ženy - Umění a ženské duchovní komunity v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Discoveries on Armenian Art in Poland in the 21st Century
Waldemar Józef Deluga
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neznámé plány k přestavbě zámku v Choryni ze začátku 19. století
Dalibor Janiš
Year: 2018
abstract in proceedings

Normy a hodnoty ve středověké společnosti
Dalibor Janiš
Year: 2018
organizing conference, workshop

Nové požadavky na kompetence manažerů a pracovníků v Průmyslu 4.0
Monika Maňáková, Radim Maňák
Year: 2018, Slévarenství
journal article


