Publications




University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
work experience abroad

University of Warsaw, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
work experience abroad

University of Warsaw, Poland
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě - Językowy obraz wartości w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Lenka Naldoniová
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jan Holeš
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Marek Otisk
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Gdański - Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polsko)
Lukáš MARŠÍK
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Język kazań cieszyńskich pierwszej połowy XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Śląski
Jiří Muryc
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Iva Málková
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Sosnowiec - školící pobyt v rámci Erasmu+
Igor Jelínek
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Warszawski
Marta Pančíková
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski
Jan Malura
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta. 2019
Jelena Kupcevičová
Year: 2019
work experience abroad

Úprava hranic farnosti Staré Hamry na podzim roku 1939
David Pindur
Year: 2019, Těšínsko
journal article

Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina (Jekatěrinburg, Rusko)
Lukáš Plesník
Year: 2019
work experience abroad

Urbanonymie českého pohraničí: kvantitativní průzkum honorifikačního motivu
Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí poezie všedního dne v próze
Petr Stach
Year: 2019, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Utilization of Digital Learning Resources by Non-native Pre-service Teachers of English
Markéta Bilanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví
Michal Kubica
Year: 2019, Těšínsko
journal article

Úvahy o španělských dějinách ve 20. století
Jiří Chalupa
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do studia literatury (studijní opora)
Jan Vorel, Dmytro Klymenko
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvodní slovo k výstavě Heinrich Böll - Vměšovat se je žádoucí
Iveta Zlá
Year: 2019
exhibition foreword

V mire avtorskoj pesni i pesennych proizvedenij V. Vysockogo
Igor Jelínek
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Year: 2019
editorial work

Valašsko mezi státem, národem a občanskou společností. Vnější impulzy a lokální iniciativy
Pavel Kladiwa
Year: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
specialist book chapter

Valašským rájem. Obživa očima krajových novin
Martin Tomášek
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Value of Work in the Experience and Awareness of the Young Generation of Visegrad Countries
Urszula Swadźba, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Economy and Sociology
journal article

Varianty a variování názvů v politickém diskurzu
Jaroslav David, Agata Rupińska
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vědecko-výzkumná práce poznaňské bohemistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019, Bohemistyka
journal article

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vědecký časopis Studia Slavica
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Year: 2019, Studia Romanistica
journal article

Veřejná prezentace knihy o poutních písních na Moravě, Horo krásná, spanilá
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2019
organizing conference, workshop

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550)
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga, Maria Gabriele Theisen, Jan Dienstbier, Dr. Teresa Pac
Year: 2019
organizing conference, workshop

Vitrum flexile aneb technologie vyprávění (Petronius, Satyricon 51)
Jiří Šubrt
Year: 2019
abstract in proceedings


