Publications
Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe
Eva Mrhačová
Year: 1973
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves
Eva Mrhačová
Year: 1973, Československá rusistika
journal article

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Year: 1973, Těšínsko
journal article

Školní zralost
Anna Schneiderová
Year: 1973
abstract in proceedings

Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři
Eva Mrhačová
Year: 1972
abstract in proceedings

Pokus o ovlivnění psychologického výkonu akupunkturou
Anna Schneiderová, A Kolektiv
Year: 1972, Československá psychologie
journal article

Francouzština
Jan Šabršula
Year: 1971, SNP
specialist book

A note on N+Adj
Aleš Svoboda
Year: 1970
abstract in proceedings

El presente y el porvenir del espaňol en América
Lubomír Bartoš
Year: 1970, UJEP v Brně - filosofická fakulta
specialist book

WOLFGANG KÜHLWEIN: Die Verwendung der Feindseligkeits- bezeichnungen in der altenglischen Dichtersprache. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag 1967
Aleš Svoboda
Year: 1970
published expert opinions, reviews

Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování
Eva Mrhačová
Year: 1969, Československá rusistika
journal article

The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions
Aleš Svoboda
Year: 1968, Masarykova Univerzita
specialist book chapter

OWEN THOMAS: Transformational Grammar and the Teacher of English. New York/Chicago/San Francisco/Toronto/London: Holt, Rinehart and Winston 1965.
Aleš Svoboda
Year: 1967
published expert opinions, reviews

NDR ? univerzita v Greifswaldu
Miroslav Mikulášek
Year: 1965
work experience abroad

Nominálně verbální konstrukce a povaha děje ve francouzštině
Jan Šabršula
Year: 1962, Universita Karlova
specialist book

Pohybová slovesa v ruštině
Eva Mrhačová
Year: 1962
abstract in proceedings

Leningradská státní univerzita
Miroslav Mikulášek
Year: 1960
work experience abroad

Asyndetická spojení substantiv v současné italštině
Jan Šabršula
Year:
published expert opinions, reviews

Cecilia Valdés - La epopeya nacional cubana del siglo XIX
David Jašek
Year:
abstract in proceedings

El uso de los refranes como recurso pedagógico en la clase de ELE.
Francisco Lima Ramírez
Year: , Buletin Asociace učitelů španělštiny
journal article

Frýdecko-Místecko v roce 1945 (Doktorská dizertace)
Nina Pavelčíková
Year:
published expert opinions, reviews

Graciela Reyes, Polifonía textual, Madrid, 1994.
Nina Podleszańska
Year: , Ruch literacki
journal article

Historie-Historica
Nina Pavelčíková
Year:
editorial and language revision

Každoroční odborná posouzení plnění výzkumného projektu
Jan Šabršula
Year:
published expert opinions, reviews

Nicole Delbecque, ed.: Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne la langage
Jan Holeš
Year:
abstract in proceedings

pokus
Petr Kořenek
Year:
work experience abroad

Romské obyvatelstvo ostravské aglomerace v letech 1945-1998
Nina Pavelčíková
Year:
research reports and final reports of opposed grants

Stabilní úpravy toků a vodohospodářských staveb na bázi technicko ekologických kritérií
Ladislav Koutný
Year:
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Vývoj romského etnika v oblasti bývalého Ostravského kraje v období po druhé svět. válce
Nina Pavelčíková
Year:
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 1999 (Přirozená měna židovského obyvatelstva jižní Moravy v éře familiantů)
Ludmila Nesládková
Year:
research reports and final reports of opposed grants

Koncepce předmětů pro nový obor magisterského studia na FF OU "Poradenství v sociální praxi"
Helena Záškodná
Year: --
research reports and final reports of opposed grants

Adjektivum staročeský jako znak kvality v marketingových textech
Jaroslav David
Year: ,
journal article

Autoren- und Adressatenbezogenheit in mittelalterlich-frühneuzeitlichen Fachtexten Am Beispiel von zwei chirurgischen Traktaten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Year: , Verlag Dr. Kovac
specialist book chapter

Benchmarking sociálních služeb
Radka Čaníková
Year:
abstract in proceedings

CALL OF SPEECH: FUNCTION OF MILITARY LANGUAGE AS SEEN BY MEMBERS OF SELECTED CONTINGENTS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Year: , Jazykovedný časopis
journal article

Calle alquilada (poemario)
José Luis Bellón Aguilera
Year:
compositional artistic activity

DAAD, Universität Regensburg, BRD, badatelský pobyt (6 měsíců)
Jiří Šubrt
Year:
work experience abroad

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2012
Kornélia Machová
Year:
editorial and language revision

Den s překladem - oprava soutěžních příspěvků 2014
Kornélia Machová
Year:
editorial and language revision

Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development
Lucie Dokoupilová
Year:
abstract in proceedings

Eötvös Loránd University (ELTE) Budapest: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+. 04.12.2018-06.12.2018
Eva Polášková
Year:
work experience abroad

Erasmovský pobyt
Anna Pumprová
Year:
work experience abroad

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016
Jan Vorel
Year:
work experience abroad

Erasmus+: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka, Košice, Slovensko, přednáškový pobyt, 17.-13.10.2017
Igor Jelínek
Year:
work experience abroad

Erasmus+: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, přednáškový pobyt 09.05.-13.05.2016
Igor Jelínek
Year:
work experience abroad

Fomento de la lectura en los medios de comunicación: relación con la competencia lectora
Pedro García Guirao, Almudena Cantero Sandoval, Elena Jiménez-Pérez
Year:
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Friedrich-Schiller-Universität Jena: Pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus. 23.06.2014-28.06.2014
Eva Polášková
Year:
work experience abroad

Georg Eckert institut, 31. 7. 2017 - 11. 8. 2017
Slavoj Tomeček
Year:
work experience abroad

Institute for Advanced Studies in the Humanities, Edinburgh, United Kingdom, badatelský pobyt (3 měsíce)
Jiří Šubrt
Year:
work experience abroad

Journée canadienne
Jan Lazar
Year:
organizing conference, workshop


