Publications
Velký francouzsko-český slovník, I. A-K, II. L-Z
Jan Šabršula
Year: 1992
editorial and language revision

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza
Naděžda Bayerová
Year: 1992
abstract in proceedings

Vnímání ilustrace dětským recipientem. Vědní obor 77-01-9
Anna Schneiderová
Year: 1992
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Volba povolání
Oldřich Solanský, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Linda Palatá
Year: 1992
published expert opinions, reviews

Vybrané problémy současné rodiny ostravského regionu
Oldřich Solanský
Year: 1992, Sociologická revue regionu
journal article

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská, Václav Bělohradský, Marian Gerlich, Kolektiv Autorů
Year: 1992, Instytut Śląski w Katowicach
specialist book chapter

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Karel Kadłubiec
Year: 1992, Prace Filologiczne, t. XXXVII
journal article

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry)
Jana Raclavská
Year: 1992
abstract in proceedings

Z pláže na hřbitov via Hollywood: Tady přeskočilo úplně všem (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Year: 1992, Nová svoboda
journal article

Z problematyki nauczania języka polskiego w szkołach polskojęzycznych w Czechoslowakii
Zofia Matysková
Year: 1992
abstract in proceedings

Zájmy, jejich rozvoj a dynamika při utváření osobnosti
Ivan Pavlas
Year: 1992
abstract in proceedings

Zdeněk Pešat: Jaroslav Seifert
Martin Pilař
Year: 1992, TVAR
journal article

Znajomość języków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Year: 1992
abstract in proceedings

Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách
Blažena Gracová
Year: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Analýza lexikální výstavby textu v paleontologii (na materiálu angličtiny)
Miroslava Weberová
Year: 1991, Cizí jazyky
journal article

Anioł pasterzom mówił... (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich)
Jana Raclavská
Year: 1991, Zwrot
journal article

Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik jako pramen společenskovědního a historického poznání
Pavel Baran
Year: 1991
abstract in proceedings

Błyskawiczny kurs języka czeskiego
Jiří Damborský
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chápání odpovědnosti ve vztahu k přírodě u dětí
Karel Paulík, Jan Nevřala, Monika Maivaldová
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Chápání odpovědnosti ve vztahu k přírodě u dětí
Jan Nevřala, Monika Maivaldová
Year: 1991
abstract in proceedings

Chudožestvennyj perevod i adresat (junyj čitatel)
Květuše Lepilová
Year: 1991
abstract in proceedings

Concerning Some Conceptions od Aesthetics in Contemporary Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
journal article

Czeslaw Milosz a česká poezie
Miroslav Zelinský
Year: 1991, Slavia
journal article

Česká literatura v exilu a samizdatu
Jiří Svoboda, Lubomír Petr
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Činnost klubu pro dlouhodobě nezaměstnané
Karel Paulík, Jan Nevřala, A Kolektiv
Year: 1991
research reports and final reports of opposed grants

Čitatěĺ a text. (Etapa predčitatelská)
Květuše Lepilová
Year: 1991, Čitatel
journal article

Dějiny náboženství
Vladimír Šiler
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Die Philosophisch-ästhetische Konzeption Maurice Merleau-Pontys
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
journal article

Die schaffenseinflüsse J. R. Bechers auf die neue Lyrikentwicklung in der DDR
Ivan Stupek
Year: 1991
abstract in proceedings

Dla tej ziemi żyć będziemy czynem i miłościa
Zofia Matysková
Year: 1991, "Ojczyzna Polszczyzna" - Kwartalnik dla nauczycieli uczących za granicą
journal article

Egon Bondy: Invalidní sourozenci
Martin Pilař
Year: 1991, TVAR
journal article

Exilová literatura pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Exkurze k historii řešení rovnic
Jaromír Hrubeš
Year: 1991
abstract in proceedings

Filozofické směry 19. a 20. století
Vladimír Šiler
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fonctionnement intégrateur de l´épisémion dans la communication
Jan Šabršula
Year: 1991
abstract in proceedings

Guillaume Apollinaire Jaroslava Seiferta
Dominique Fliegler
Year: 1991
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Hermeneutical Assumptions of Receptive Aesthetics
Zdeňka Kalnická
Year: 1991, Musaica
journal article

Hledání nové integrující ideje
Pavel Baran
Year: 1991
abstract in proceedings

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část I )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Year: 1991, Zdraví pro život, č.5.
journal article

Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část II )
Maria Vašutová, Ivana Fialová
Year: 1991, Zdraví pro život, č.6
journal article

Idea bezpředpokladovosti fenomenologie
Tomáš Hauer
Year: 1991
abstract in proceedings

Il campo di tensione. La sintassi della Scuola di Praga
Aleš Svoboda, Aleš Svoboda, R. Sornicola
Year: 1991
editorial work

Integrační a sepatační procesy v uměleckém dění na Moravě a na Ostravsku do 2. sv. války
Petr Holý
Year: 1991
abstract in proceedings

Isaiah Berlin: Dva pojmy slobody. In: F. Gál, F. Novosad (ed.): O slobode a spravodlivosti
Zdeňka Kalnická, Ladislav Nezdařil, Isaiah Berlin
Year: 1991
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ivan Klíma(Poznámky k tvorbě a osobnosti)
Iva Málková
Year: 1991, Amosium servis
specialist book

Jan Firbas sedmdesátiletý [Jan Firbas Septuagenarian]
Aleš Svoboda
Year: 1991, Slovo a slovesnost
journal article

Jan Firbas Septuagenarian
Aleš Svoboda
Year: 1991, Linguistica Pragensia
journal article

Jan Novák: Milionový jeep
Martin Pilař
Year: 1991, Proměny
journal article

Jiří Myszak - sochy, studie v kat. posmrtné souborné výstavy
Petr Holý
Year: 1991
abstract in proceedings

Jiřina van Leeuwen -Turnovcová, Rechts und Links in Europa. Ein Beitrag zur Semantik und symbolik der Geschlechterpolaritat
Jan Šabršula
Year: 1991
abstract in proceedings


