Publications
Ladislav Ševčík
Blažena Gracová
Year: 1980, Těšínsko
journal article

Minimální slovník ruštiny
Eva Mrhačová, J. Hřivnáč
Year: 1980,
specialist book

Návrh postupu při psychologickém výběru některých profesí VKB 11
Karel Paulík
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu
Eva Mrhačová, J. Skácel
Year: 1980,
specialist book

Příprava postojové škály k životnímu prostředí a její využití v experimentálním semináři na FF v Ostravě
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Year: 1980
abstract in proceedings

Sociální analýza NHKG 1974-1978. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Substitution, représantation, diaphore, Acta Universitas Carolinae
Jan Šabršula
Year: 1980, Universita Karlova
specialist book

Výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí. RŠ 23-9
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Vývoj nežádoucí fluktuace v NHKG v letech 1974 až 1979. závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Externí a interní pragmatika [External and internal pragmatics]
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Year: 1979
abstract in proceedings

K otázce sociálně pracovní adaptace vyučenců SOU NHKG. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 1979
research reports and final reports of opposed grants

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Year: 1979
abstract in proceedings

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Year: 1979, Těšínsko
journal article

Neohebné druhy slov v ruštině
Eva Mrhačová
Year: 1979
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Year: 1979, Těšínsko
journal article

The ordered-triple theory continued
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Year: 1979
abstract in proceedings

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Year: 1978, Vlastivědné listy
journal article

Lomonosovova Moskevská státní univerzita
Blažena Rudincová
Year: 1978
work experience abroad

Operační myšlení a řízení činnosti při řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1978, Čs. psychologie XXII
journal article

Talent a epocha
Eva Mrhačová
Year: 1978
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Uplatnění psychologie práce při výběru a rozmisťování pracovníků pro nové provozy NHKG
Karel Paulík, P. Ševčík
Year: 1978
abstract in proceedings

Fonetičeskoje značenije
Karel Paulík
Year: 1977
published expert opinions, reviews

Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe
Eva Mrhačová
Year: 1977
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Year: 1977
abstract in proceedings

Pedagogický institut L. N. Tolstého v Tule
Karol Fremal
Year: 1977
work experience abroad

Prognoz v řečovoj dějatel'nosti
Karel Paulík
Year: 1977
published expert opinions, reviews

An ordered-triple theory of language
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Year: 1976
abstract in proceedings

Apropos of internal pragmatics
Aleš Svoboda
Year: 1976, Masarykova Univerzita
specialist book chapter

Kibernetika i metodologia mauki
Karel Paulík
Year: 1976
published expert opinions, reviews

Morfematická analýza slov v minimálním slovníku
Eva Mrhačová
Year: 1976
abstract in proceedings

Nepokojní a znepokojení
Eva Mrhačová
Year: 1976
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1976, Časopis Slezského muzea
journal article

Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1976, Slezský sborník
journal article

Z minulosti Karvinska
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Year: 1976
abstract in proceedings

Návrat Odysseův
Eva Mrhačová
Year: 1975
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Do dětmarovické kroniky 1898-1914
Blažena Gracová
Year: 1974, Těšínsko
journal article

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Year: 1974, Těšínsko
journal article

Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939
Blažena Gracová
Year: 1974, Těšínsko
journal article

O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky
Eva Mrhačová
Year: 1974
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

On two communicative dynamisms
Aleš Svoboda
Year: 1974
abstract in proceedings

Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1974, Časopis Slezského muzea
journal article

Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis
Eva Mrhačová
Year: 1974, Slavia
journal article

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Year: 1973, Těšínsko
journal article

MGU Moskva
Karol Fremal
Year: 1973
work experience abroad

Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe
Eva Mrhačová
Year: 1973
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves
Eva Mrhačová
Year: 1973, Československá rusistika
journal article

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Year: 1973, Těšínsko
journal article

Školní zralost
Anna Schneiderová
Year: 1973
abstract in proceedings

Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři
Eva Mrhačová
Year: 1972
abstract in proceedings

Pokus o ovlivnění psychologického výkonu akupunkturou
Anna Schneiderová, A Kolektiv
Year: 1972, Československá psychologie
journal article


