Publications
Ustálená ruská slovesně jmenná spojení a jejich české ekvivalenty (na materiálu publicistiky)
Blažena Rudincová
Year: 1989
abstract in proceedings

Ustálená slovesně jmenná spojení v ruštině a češtině
Blažena Rudincová
Year: 1989
abstract in proceedings

Wartosci estetyczne
Zdeňka Kalnická, T. Pawlowski
Year: 1989
published expert opinions, reviews

Zůstala nám Toyen
Dominique Fliegler
Year: 1989, Národní politika
journal article

Charakteristika potřeby úspěšného výkonu u studentů Pedagogické fakulty v Ostravě.
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Časový rozvrh činností studenta PFO. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1988
research reports and final reports of opposed grants

Dialektika jazykové dynamiky a statiky ve funkční syntaxi [The dialectics of language dynamics and language statics in functional sentence perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1988
abstract in proceedings

Dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla
Blažena Gracová
Year: 1988, Těšínsko
journal article

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1988
radio and televison broadcast

Estetika vokol nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1988
radio and televison broadcast

Formy a metody psychologického vyšetřování vzhledem k profesionální orientaci. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klasifikace v psychologii a triadologie CH. S. Pierce. In: AFPO
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Lekcii po istorii estetiki, kniha 3, část 2
Zdeňka Kalnická, M. Kagan A Kol.
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Malý slovník českých slangů
Dariusz Tkaczewski, Jaroslav Hubáček
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Na zakrecie od sztuki do po-sztuki
Zdeňka Kalnická, Stefan Morawski
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Některé souvislosti aspirační úrovně školních dětí
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1988
abstract in proceedings

Obecná psychologie, 2.vydání
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z ruského jazyka III.
Eva Mrhačová, M. Krjučkova, L. N. Drachlis
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problém syntetického kritéria efektivnosti přípravy učitelů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1988, PF OU
specialist book chapter

Psichologija razvivajuščejsja ličnosti
Karel Paulík
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Psychická zátěž učitelů základních škol
Karel Paulík, V. Fabera
Year: 1988
published expert opinions, reviews

Psycholog radí. Atmosféra vánoc
Maria Vašutová
Year: 1988, Ostravský večerník
journal article

Psychologická diagnostika při volbě studia na vysokou školu vychovávající učitele. Aplikace na studenty gymnázií okr. Bruntál a Šumperk, MImořádný výzkumný úkol PFO
Anna Schneiderová
Year: 1988
research reports and final reports of opposed grants

Psychologické příčiny nespolehlivosti lidského výkonu
Karel Paulík
Year: 1988
abstract in proceedings

Rady pro rodiče začínajících školáků. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Some Facts about Czechoslovakia. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Year: 1988
abstract in proceedings

Úroveň zátěže učitelů PFO
Karel Paulík
Year: 1988
abstract in proceedings

Verbální fráze a tranzitní sféra v aktuálním členění [The verb phrase and the transitional sphere in Functional Sentence Perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1988
abstract in proceedings

Wybrane problemy porodnictwa rodinnego v Czechoslowaciji
Karel Paulík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdroje nebezpečných událostí v lidské činnosti z psychologického hlediska
Karel Paulík
Year: 1988, Dům techniky ČSVTS
specialist book chapter

Cvičení z angličtiny I. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cvičení z angličtiny II. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Functional perspective of the noun phrase
Aleš Svoboda
Year: 1987, Masarykova Univerzita
specialist book chapter

Functional sentence perspective and intensional logic
Aleš Svoboda, P. Materna
Year: 1987
abstract in proceedings

Institut für europäische Geschichte in Mainz
Jiří Malíř
Year: 1987
work experience abroad

K vnitřní struktuře adverbiale a adverbia z pohledu aktuálního členění [On the internal structure of the adverbial and the adverb from the viewpoint of functional perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1987
abstract in proceedings

Kde se dětí nenudí
Maria Vašutová
Year: 1987, Ostravský večerník
journal article

Kriminalita u dětí a dospívajících. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

MGU Moskva, IPK
Karol Fremal
Year: 1987
work experience abroad

Možnosti pedagogicko-psychologické diagnostiky při volbě studia na VŠ vychovávající učitele. Aplikace na studenty 3.ročníků gymnázií v okr. Bruntál. Mimořádný výzkumný úkol
Anna Schneiderová
Year: 1987
research reports and final reports of opposed grants

Nezletilé matky. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z ruského jazyka II.
Eva Mrhačová, Mojmír Vavrečka, M. Opělová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problematika celoživotního vzdělávání. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1987
research reports and final reports of opposed grants

Psychologický model nebezpečné události
Karel Paulík
Year: 1987, Bezpečná práca
journal article

Psychologie v modernizaci výchovně vzdělávacího procesu
Karel Paulík, Helena Záškodná, Dana Dobrovolská
Year: 1987
abstract in proceedings

The processibility principle and functional sentence perspective
Aleš Svoboda
Year: 1987
abstract in proceedings


