Publications
Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Year: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
specialist book chapter

Struktury lineární, struktury funkční
Jan Šabršula
Year: 1991
abstract in proceedings

Syntax
Irena Bogoczová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Year: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
specialist book chapter

Syntax
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Year: 1991, SPN
specialist book chapter

Úvod
Dana Davidová, Dana Davidová, Jiří Papoušek, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Year: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
specialist book chapter

Václav Havel
Dominique Fliegler, Eda Kriseová
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Variantní tvary substantiv v mluvě střední generace města Havířova (se zaměřením na feminina)
Dana Davidová
Year: 1991
abstract in proceedings

Věžní hodiny v Dobraticích
Blažena Gracová
Year: 1991, -
journal article

Von einer Welt, die nicht mehr ist
Dominique Fliegler, Israel J. Singer
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Year: 1991, SPN
specialist book

Výzva a školské pojetí druhů vět. In Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě
Dana Davidová, Jana Svobodová, Mitchell Beazzley
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Základy systému integrované péče v lokálním prostředí
Karel Paulík, Jan Havrlant, Jan. M. Stanik
Year: 1991
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Závěr
Dana Davidová, Dana Davidová, Jean Hautecoeur, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Year: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
specialist book chapter

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Zkušenosti s poradenskou prací pro studenty PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Chvála hledání
Martin Pilař
Year: 1990, Iniciály
journal article

Egon Bondy - klasik českého undergroundu.
Vladimír Horák
Year: 1990, Velkotýnecké listy
journal article

Formy grzecznościowe w języku polskim
Jiří Damborský
Year: 1990
abstract in proceedings

Jan Pelc: ...a bude hůř
Martin Pilař
Year: 1990, List pro literaturu
journal article

Jaromír Šlejmar: Chvíle zvaná naděje
Martin Pilař
Year: 1990, Kmen
journal article

Jazykové schopnosti
Karel Paulík
Year: 1990
abstract in proceedings

K možnostem zajišťování efektivnosti VŠ přípravy učitelů
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1990
abstract in proceedings

K výběru a profilu budoucích učitelů
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Year: 1990
abstract in proceedings

Latinská lekárska terminológia
František Šimon
Year: 1990, Osveta
specialist book

Lehká mozková dysfunkce u dětí
Zdeněk Mlčák
Year: 1990, Zdraví
journal article

Literatura ludowa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza
Karel Kadłubiec
Year: 1990
abstract in proceedings

LUDMILA UHLÍŘOVÁ: Knížka o slovosledu [A Book on Word Order]. Prague: Academia 1987
Aleš Svoboda
Year: 1990
published expert opinions, reviews

Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy);
Irena Bogoczová
Year: 1990
abstract in proceedings

Návrh koncepce postgraduálního studia výchovných poradců na PFO. Mimořádný výzkumný úkol PFO, 1.část
Anna Schneiderová
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Návrh nového systému přijímacího řízení na PF v Ostravě
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 1990
research reports and final reports of opposed grants

Některé problémy s genologickou definicí povídky
Martin Pilař
Year: 1990, Acta facultatis paedagogicae ostraviensis
journal article

Norm
Pavel Baran, H. J. Sandkühler (Ed.), Peter Ernst, Franz Patočka
Year: 1990, Meiner
specialist book chapter

Od sdělných k nesdělným mikropolím v aktuálním členění [From communicative to non-communicative fields in Functional Sentence Perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1990
abstract in proceedings

Orientační normy pro psychologickou diagnostiku na přístrojové technice - determinační přístroj, tapping, tremometr. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1990, KPPP
specialist book

Orientační normy pro psychologickou diagnostiku na přístrojové technice- determinační přístroj, tapping, tremometr. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1990
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pflicht
Pavel Baran, H. J. Sandkühler (Ed.), W. Bauer, H. Scheuringer
Year: 1990, Meiner
specialist book chapter

Potřeba úspěšného výkonu ve výchově a vzdělávání
Zdeněk Mlčák
Year: 1990, Vchovávatel
journal article

Problemes de la stylistique comparée du français et du tcheque
Jan Šabršula
Year: 1990, Universita Karlova
specialist book

Profesja nauczyciela szkoly wyszej
Karel Paulík
Year: 1990
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologické otázky percepce ilustrací žáky ZŠ
Anna Schneiderová
Year: 1990
abstract in proceedings

Ruská slovesně jmenná spojení a jejich protějšky v češtině (konfrontační analýza). Kandidátská disertační práce.
Blažena Rudincová
Year: 1990
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Specifické vývojové poruchy učení a chování. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1990, KPPP
specialist book

Specifické vývojové poruchy učení a chování. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1990
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

SRN, Ústav slavistiky Univerzita v Regensburgu
Miroslav Mikulášek
Year: 1990
work experience abroad

Studijní a sociologická charakteristika studentů PF v Ostravě
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Year: 1990
published expert opinions, reviews

Syntaktická analýza odborného stylu z oboru paleontologie (na materiálu angličtiny)
Miroslava Weberová
Year: 1990, Cizí jazyky
journal article

Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939)
Blažena Gracová
Year: 1990
abstract in proceedings

The Content of Aesthetic Experience by John Dewey
Zdeňka Kalnická
Year: 1990, Musaica
journal article

Underground a druhá kultura.
Vladimír Horák
Year: 1990, Velkotýnecké listy
journal article

Verantwortung
Pavel Baran, H. J. Sandkühler (Ed.), Dana Tollingerová
Year: 1990, Meiner
specialist book chapter


