Publications
J. Zábrana: Celý život
Libor Magdoň, Libor Magdoň
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

JAHN Metoděj, In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1994
abstract in proceedings

Jahresbericht der Leiterin des lehrstuhls
Miroslava Kyselá
Year: 1994, Jahresbericht
journal article

Jan JOSEF BOŽAN
Jaroslav Pleskot
Year: 1994
abstract in proceedings

Jeden z mužů ze Schindlerova seznamu
Stanislav Kolář
Year: 1994, Moravskoslezský den
journal article

Josef Kalus. In: Biograficky slovník Slezska a severní Moravy, č.2
Jiří Svoboda
Year: 1994
abstract in proceedings

JOSEF ŠTEFAN KUBÍN
Jaroslav Pleskot
Year: 1994
abstract in proceedings

JUŘINA Věnceslav, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1994
abstract in proceedings

K diferenciaci současného mluveného jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Year: 1994
editorial and language revision

K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku
Irena Bogoczová
Year: 1994, Časopis pro moderní filologii
journal article

K národnímu, etnickému a jazykovcému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku
Irena Bogoczová
Year: 1994
abstract in proceedings

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Year: 1994
abstract in proceedings

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Year: 1994, Jazykovědné aktuality
journal article

K postavení české literatury ve Slezsku a na Ostravsku
Jiří Svoboda
Year: 1994
abstract in proceedings

KACÍŘI ČESKÉHO BAROKA
Jaroslav Pleskot
Year: 1994, Česká literatura
journal article

Kapitoly z biodromálního poradenství
Karel Paulík, A Kolektiv
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kdo svrhl Novotného? (J. Beneš: Indolence)
Jan Malura
Year: 1994, Tvar
journal article

"Kdopak si to potom vylíže?" (K. Michal: Čest a sláva)
Jan Malura
Year: 1994, Tvar
journal article

Kognitivní styly a školní výkon žáka
Anna Schneiderová, Lumír Dokoupil
Year: 1994, OU
specialist book chapter

Konec Ontologie
Tomáš Hauer
Year: 1994, Filozofický časopis
journal article

Konference o intertextualitě
Jan Malura
Year: 1994, Česká literatura 42
journal article

Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow wspólczesnego języka czeskiego i polskiego
Eva Mrhačová
Year: 1994, Rozprawy komisji językowej XX Wrocław 1994
journal article

KOuření tabáku a pití alkoholu u ostravských adolescentů
Helena Záškodná
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Krajová specifika folklorní tvorby na Ostravsku
Svatava Urbanová
Year: 1994
abstract in proceedings

KRISTIAN HIRŠMENCL
Jaroslav Pleskot
Year: 1994
abstract in proceedings

L. Fuks: Spalovač mrtvol
Libor Magdoň, Libor Magdoň, J. Malý, M. Pecka
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

La réalité du reve
Aleksander Ablamowicz
Year: 1994
abstract in proceedings

Lazecký František
Svatava Urbanová
Year: 1994
abstract in proceedings

Lebenswelt - přebývání ve vzdálenosti na doslech
Tomáš Hauer
Year: 1994, Filozofia
journal article

Lelek Cyprian
Jiří Svoboda
Year: 1994
abstract in proceedings

Les sous-codes dans la langue: a propos du livre de J. van Leeuwen - T. Historisches argot
Jan Šabršula
Year: 1994, Linguistica pragensis
journal article

Linguistica 1
Eva Jandová, Květuše Lepilová, Kolektiv Autorů
Year: 1994
editorial and language revision

Logika-terminologický a výkladový slovník
Jaromír Hrubeš, J. Štěpán
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

M. Avajz: Návrat starého havrana
Martin Pilař, Martin Pilař
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

M. Kundera: Kniha smíchu a zapomnění
Martin Pilař, Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

M. Kundera: Nesmrtelnost
Martin Pilař, Martin Pilař, Milan Portik
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

M. Kundera: Valčík na rozloučenou
Martin Pilař, Viktor Lechta, Martin Pilař, A Kolektiv
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

M. Kundera: Život je jinde
Martin Pilař, Martin Pilař
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

M. Viewegh: Báječná léta pod psa
Martin Pilař, Evžen Řehulka, Martin Pilař, Olina Řehulková
Year: 1994, Sfinga
specialist book chapter

Místo víry ve vědeckém myšlení
Vladimír Šiler
Year: 1994, Gemma
journal article

Mluvnice nejen pro školy střední
Jan Chloupek
Year: 1994, Naše řeč
journal article

Monografie o českém argotu
Jaroslav Hubáček
Year: 1994, Naše řeč
journal article

Morava v minulosti českého státu
Radek Fukala
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Irena Bogoczová
Year: 1994, Opera Slavica
journal article

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2 (29 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1994, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Na prahu dospělosti (M. Drijverová: Anna za dveřmi)
Svatava Urbanová
Year: 1994, Zlatý máj 38
journal article

Nad podněty jedné německé knihy
Milan Myška
Year: 1994, Slezský sborník
journal article

Nahodilost řeči.In: Host 1994, č. 3, s. 3-20
Tomáš Hauer, John Somers, R. Rorty
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Národní kultura, řečové chování a interference
Jiří Damborský
Year: 1994
abstract in proceedings

Nazwy własne w ujeciu konfrontatywnym
Jiří Damborský
Year: 1994
abstract in proceedings


