Publications
Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose: Interpretácia a nadinterpretácia
Zdeňka Kalnická, Umberto Eco, Hans Raber, Richard Rarty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose
Year: 1995
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Using Pitman ESOL in the Czech Republic
Stanislav Kavka
Year: 1995, ATECR Newsletter
journal article

Útvarová diferenciace a slohová stratifikace češtiny dnes
Jan Chloupek
Year: 1995
abstract in proceedings

Variantní tvary zájmena všechen a zájmen kdo a co v mluvě středni generace města Havířova
Dana Davidová
Year: 1995
abstract in proceedings

Vašek Ladislav
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Velká propagační akce s písmenem ?V?
Blažena Gracová
Year: 1995, Těšínsko
journal article

Vlček Bartoš, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Výběrová bibliografie prací členů katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity za léta 1990-1995
Ivo Barteček
Year: 1995
abstract in proceedings

Vybrané demografické a sociální charakteristiky polské národnostní menšiny v ČR
Tadeusz Siwek
Year: 1995, Slezský sborník
journal article

Vybrané poradenské směry. Teorie a metody
Karel Paulík, Viktor Drapela, Vladimír Hrabal, Josef Duplinský, Zuzana Hadjmousová, Věra Pokorná
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Výchova a vzdělávání mentálně postižených žáků v kombinaci se sluchovými a somatickými vadami
Maria Vašutová, B. Valášková
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Výchova k manželství a rodičovství v učitelské přípravě na FF OU
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyhlídal Jan, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442-1456
Marcela Grygerková
Year: 1995
abstract in proceedings

Vystěhovalectví z českých zemí a Československa do Latinské Ameriky (Bilance české latinoamerikanistiky)
Ivo Barteček
Year: 1995
abstract in proceedings

Vývoj a poznání osobnosti
Ivan Pavlas
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzkumné možnosti poradenského centra na Ostravské univerzitě (drogy a studenti)
Helena Záškodná
Year: 1995
abstract in proceedings

Význam a úloha Koliby v českém a moravském umění 20. stol
Petr Holý
Year: 1995, Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě p.R.
journal article

Vznik mocenského seskupení Čtyřletého plánu a jeho hospodářská expanze v oblastech okupovaných v letech 1938-1939 nacistickým Německem
Jiří Paclík
Year: 1995
abstract in proceedings

Vztah dobové normy, interpretace a tvořivosti při překládání
Milan Hrdlička, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Year: 1995, FF UK
specialist book chapter

Vztahy v ohrožení. Metodické listy pro studenty učitelství
Maria Vašutová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Walka Czechov o ziemie hluczynska przed rokiem 1920
Milan Myška
Year: 1995
abstract in proceedings

Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 1995
abstract in proceedings

Worum geht es beim űbersetzen? Allgemeine Fragen der űbersetzung
Milan Hrdlička
Year: 1995
abstract in proceedings

Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Lud
journal article

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zamyšleni nad dívčím románem
Svatava Urbanová
Year: 1995, Zlatý máj
journal article

Západ - Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial and language revision

Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

Závada Jaroslav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Závada, Lysohorský a Lazecký
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Závada Vilém, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže
Karel Paulík
Year: 1995
research reports and final reports of opposed grants

Zrod integrálního vědomí. In: Gemma, 1995, č. 4-5, str. 11 - 12
Vladimír Šiler
Year: 1995
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zvláštnosti textové syntaxe mluvených komunikátů ve srovnání s psanými projevy
Emílie Demlová
Year: 1995
abstract in proceedings

Železničářský slang
Jaroslav Hubáček
Year: 1995
abstract in proceedings

?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942
Blažena Gracová
Year: 1995, Časopis Matice moravské
journal article

Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

Životní dráhy starých lidí
Oldřich Solanský, Lenka Mikuláštíková
Year: 1995, Regionální revue
journal article

Životní dráhy starých lidí
Oldřich Solanský, Lenka Mikuláštíková
Year: 1995, Regionální revue
journal article

A Brief Survey of Gothic
Aleš Svoboda
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 1994
editorial work

Adverbiální sémantika staročeského předložkového akuzativu
Naděžda Bayerová
Year: 1994
abstract in proceedings

Agroekologické vzdělávání žáků
Jan Nevřala, Jiří Havel, R. Dytrtová
Year: 1994
published expert opinions, reviews

An Outline of Medieval English Literature
Petr Filip
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analysis of psychosocial factors wich are related to substance
Helena Záškodná
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

BENEŠ METOD KULDA
Jaroslav Pleskot
Year: 1994
abstract in proceedings

Bibliographie des travaux de PhDr. Zdeňka Stavinohová
Jan Šabršula
Year: 1994
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1994, Ostravská univerzita
specialist book

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1994, Neuveden
specialist book chapter


