Publications
EDUARD RAŽNÝ
Vlastimila Čechová
Year: 1993
abstract in proceedings

Encyklopedické heslo
Aleš Svoboda
Year: 1993, Pergamon Press
specialist book chapter

Encyklopedické heslo "Firbas, Jan"
Aleš Svoboda
Year: 1993, Pergamon Press
specialist book chapter

Essentials of English Linguistics.
Stanislav Kavka, Petr Koněrský, Pavol Štekauer
Year: 1993
published expert opinions, reviews

Etické důsledky postmoderní ironie R. Rortyho
Tomáš Hauer
Year: 1993, Etika
journal article

Etude du signifié: Qu´en est-il du signe pour les Pragois? Résultats, suggestions, perspectives
Jan Šabršula
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

EURaPSKE NORMY A ŠTANDARTY MENŠINOVfCH PR?V
Miroslav Kusý
Year: 1993, MEDZIN?RODNÉ OT?ZKY
journal article

Eva Lenartová. Zakřič do tmy já
Svatava Urbanová
Year: 1993, Zlatý máj 37
journal article

Factors in Drug Depence, substance use among Young adults
Helena Záškodná
Year: 1993
research reports and final reports of opposed grants

FELIX GEORG JASCHKE
Jaroslav Pleskot
Year: 1993
abstract in proceedings

Fenomén školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

František Hrubín
Svatava Urbanová
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Funkční a jazyková analýza jazykových titulků
Hana Srpová
Year: 1993
abstract in proceedings

Glazarová Jarmila
Jiří Svoboda
Year: 1993
abstract in proceedings

Gramatika v bakalářském studiu komerční a průvodcovské ruštiny
Blažena Rudincová
Year: 1993
abstract in proceedings

GULAG
Vlastimila Čechová
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Havranland! (P. Rákos: Korvína čili kniha o havranech)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

Hildegarda z Bingenu - módní světice
Vladimír Šiler
Year: 1993
radio and televison broadcast

Historica 1
Ivo Barteček
Year: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Hořká Ludmila
Jiří Svoboda
Year: 1993
abstract in proceedings

HUSITSKÁ LITERATURA
Jaroslav Pleskot
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Idea vzdělanosti a technika vzdělání
Tomáš Hauer
Year: 1993
abstract in proceedings

Ideologie und ihre Konsequenzen in der DDR - Literatur anfangs 50-er Jahre
Ivan Stupek
Year: 1993
abstract in proceedings

Informačně poradenské centrum na VŠ. Fond rozvoje MŠ
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Year: 1993
research reports and final reports of opposed grants

Informační-poradenské centrum na Ostravské univerzitě
Helena Záškodná
Year: 1993
research reports and final reports of opposed grants

Intelektualizace a automatizace v jazyku práva
Emílie Demlová
Year: 1993
abstract in proceedings

Jackie Collins: Americká hvězda
Aleš Svoboda, William James, Jana Svobodová, J. Collins
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jak poedcházet trapasum, anebo krátk8 kurs spoleeenského chování
Vladimír Indra
Year: 1993, Kovosil Ostrava
specialist book

Jak Stanisław Hadyna modeluje świat
Karel Kadłubiec
Year: 1993, Biuletyn Ludoznawczy
journal article

Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy
Blažena Gracová
Year: 1993
abstract in proceedings

JAN AMOS KOMENSKÝ
Jaroslav Pleskot
Year: 1993
abstract in proceedings

JAN HUS
Jaroslav Pleskot
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu)
Irena Bogoczová
Year: 1993, Ostravská univerzita
specialist book

JEGYZETEK A NEMZETI IDENTITASROL
Miroslav Kusý
Year: 1993, PRO MINORITATAE
journal article

Język czeskich czasopism erotycznych
Dariusz Tkaczewski
Year: 1993
abstract in proceedings

Josef Šimon - Vyvolávač
Miroslav Zelinský, Jiří Holý
Year: 1993
abstract in proceedings

Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.
Blažena Gracová
Year: 1993, Těšínsko
journal article

K PROBLEMATICE RECEPCE LITERÁRNÍ KOMIKY DĚTSKÝMI ČTENÁŘI
Svatava Urbanová
Year: 1993
abstract in proceedings

K problémům současné recepce romantické tradice v Polsku
Miroslav Zelinský, Ivo Pospíšil, Janina Kamionka-Strazsakowa
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

K řešení problémů mocenské struktury hospodářského vývoje Německa v letech 1870-1945 hospodářskými historiky v bývalé Německé demokratické republice
Jiří Paclík
Year: 1993
abstract in proceedings

K slovotvorné typologii českých složených antroponym
Naděžda Bayerová
Year: 1993
abstract in proceedings

K strukturám příbuzenské terminologie a jejímu vývoji
Jan Šabršula
Year: 1993, Časopis pro moderní filologii
journal article

K typologii pohádkových názvů
Irena Bogoczová
Year: 1993, Slovenský národopis
journal article

K vytváření a personálnímu složení československého letectva na Západě za druhé světové války
Tomáš Pavlica
Year: 1993
abstract in proceedings

K zájmu českého kapitálu o Latinskou Ameriku ve 20. a 30. letech (příklad Brazílie)
Ivo Barteček
Year: 1993
abstract in proceedings

Kapky štěstí u fontány (reportáž o USA)
Stanislav Kolář
Year: 1993, Svoboda
journal article

Každodenní strasti drsňáka (T.B.Kulka: Odchlípená podešev a jiné prózy)
Jan Malura
Year: 1993, Tvar
journal article

Ke genezi Seifertova Města v slzách a Samé lásky
Jiří Svoboda
Year: 1993
abstract in proceedings

Kompetencja językowa młodzieży częśći Śląska Cieszyńskiego (nad wynikami badań kwestionariuszowych)
Irena Bogoczová
Year: 1993, Literatura Ludowa
journal article

Kompetencja komunikacyjna młodzieży na terenie dwujęzycznym czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Irena Bogoczová
Year: 1993, Socjolingwistyka
journal article


