Publications
Proč mi Středa tak chutná (I. Procházková: Středa nám chutná)
Svatava Urbanová
Year: 1995, Zlatý máj 39
journal article

Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva
Emílie Demlová
Year: 1995
abstract in proceedings

Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1995
abstract in proceedings

PROTO-INDUSTRIALIZATION IN BOHEMIA, MORAVIA AND SILESIA
Milan Myška
Year: 1995
abstract in proceedings

Próza vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prvky ruského impresionismu v tvorbě A. Kuprina
Květuše Lepilová
Year: 1995
abstract in proceedings

Předmluva ke Sborníku Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová
Year: 1995
abstract in proceedings

Přednášky významných rusistů
Blažena Rudincová
Year: 1995, Cizí jazyky
journal article

Příčiny kriminality mládeže - představy a skutečnosti
Marcel Recman, Oldřich Solanský
Year: 1995, Regionální revue
journal article

Přirozený svět a Postmodernismus neboli toulání není bloumání
Tomáš Hauer
Year: 1995, Aries
specialist book

Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reality as Interpretation?
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Region a periferie?
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Regionalismus včera a dnes
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Rekontextualizace metafor
Tomáš Hauer
Year: 1995, Filozofia
journal article

Relaxační pohádky
Y. Šimečková, Ivana Fialová
Year: 1995
abstract in proceedings

Rodina jako instituce a vztahová síť
Oldřich Solanský, Jan Sedláček, Oldřich Matoušek
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Roľ disciplin
Květuše Lepilová
Year: 1995
abstract in proceedings

Román-Rabelaisovská odpověd asketickým kněžím
Tomáš Hauer
Year: 1995, Tvar
journal article

Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů
Nina Pavelčíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Rozmlouvání po moravsku
Jan Chloupek
Year: 1995, Čeština doma a ve světě
journal article

Russkij jazyk dlja sfery turizma
Blažena Rudincová, Mojmír Vavrečka, Kolektiv Autorů
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Ruština pro oblast cestovního ruchu
Mojmír Vavrečka
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial work

Sekcja Folklorystyczna w ostatnim pięcioleciu
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Hlavní výbor PZKO
specialist book chapter

Sex a studium
Zdeněk Mlčák, M. Petrov, Š. Bednářová
Year: 1995
radio and televison broadcast

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, Planované rodičovství
journal article

Sexuální život studentek Ostravské univerzity
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sexuální život studentek OU
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, Československý NEIreport
journal article

Sjednocující a rozlišující faktory v mluvené komunikaci
Jan Chloupek
Year: 1995
abstract in proceedings

Slohové přehodnocení shodného přívlastku. In:
Jan Chloupek
Year: 1995
abstract in proceedings

Slovotvorná typologie slezských hypokoristik
Naděžda Bayerová
Year: 1995
abstract in proceedings

Směja Fran, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Sociální psychologie pro učitele
Jan Nevřala
Year: 1995, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Sociální psychologie pro učitele
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Sociální psychologie pro učitele
Jan Nevřala
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947
Nina Pavelčíková
Year: 1995, Vlastivědné listy
journal article

Specifičnost překladu odborného textu
Milan Hrdlička
Year: 1995
abstract in proceedings

Spisovatelovo vykročení k svobodě (k Valentovu románu Jdi za zeleným světlem)
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Spisovnost a nespisovnost v běžně mluvených textech ve Slezsku
Dana Davidová
Year: 1995
abstract in proceedings

Strnadel Josef, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Strukturalismus v české literární vědě
Jiří Svoboda
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Svoboda Josef Marcol, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Šavrda Jaromír, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Techniky efektivního rozhodování
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, World invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
journal article

Teologické a filozofické sondy do prehistorie hnutí New Age
Vladimír Šiler
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Thajsko-země protikladů
Jiří Urban
Year: 1995, MSD
journal article

The English Verb: A Functional Approach
Stanislav Kavka
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Feminist Reintepretation of the Psychanalytical Interpretation of Art: Shakespeare: King Lear
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Problem of Interpretation in the Context of Pragmatism
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
abstract in proceedings


