Publications
"Gola" w średniowiecznych źródlach ślaskich.
Antoni Barciak
Year: 2001
abstract in proceedings

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Hadinas Prosawerke
Ivan Stupek
Year: 2001
abstract in proceedings

Handbuch für Investoren
Šárka Sladovníková
Year: 2001
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Hardiness, optimism, self-confidence and occupational stress
Karel Paulík
Year: 2001, Studia Psychologica
journal article

Hebrejské písně - Hebrew Songs
Tomáš Novotný, Jiří Petruželka
Year: 2001
recordings released on audio media or filmed

Heraldické památky doby Lucemburků
Tomáš Krejčík
Year: 2001, Genealogické a heraldické informace 2000
journal article

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848
Jana Raclavská
Year: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Hlinsko: hradisko lidu bádenské kultury
Jiří Pavelčík
Year: 2001, Vlastivědné muzeum v Olomouci
specialist book

Hospodářsko-politické předpoklady rozvoje lnářského průmyslu v českých zemí 1830-1914
Milan Myška
Year: 2001
abstract in proceedings

Igor Hájek aneb Rozpory mezi domácí a exilovou reflexí české literatury
Martin Pilař
Year: 2001, Bohemistyka, č. 3
journal article

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Year: 2001
abstract in proceedings

Informator dla studentów. Specjalność: język czeski
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001,
specialist book

Instytut nauk spolecznych Uniwersytet Opolski
Přemysl Mácha
Year: 2001
work experience abroad

Interactive modelling of investigation of Drug Abuse
Helena Záškodná
Year: 2001
abstract in proceedings

Interdyscyplinaroność studiów polonistycznych
Jiří Damborský
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interferencia v slovenčine a slovinčine
Marta Pančíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Interferencje w aspekcie bilingwizmu i doistości kultury
Jiří Damborský
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?
Irena Bogoczová
Year: 2001, Český jazyk a literatura
journal article

Interferenzfehler im Fremdsprachenunterricht des Deutschen
Martina Imider
Year: 2001
abstract in proceedings

Internationales Lehrmaterialprojekt
Eva Šrámková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interpersonální komunikace
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Year: 2001
abstract in proceedings

Inu, antalogie-(Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku)
Zdeněk Smolka
Year: 2001, TVAR
journal article

Islám je podřízení Bohu
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Jak komunikovat anglicky: Česko-anglický konverzační slovník
Christopher Hopkinson, Julius Chromečka
Year: 2001
editorial and language revision

Jak to jest, kiedy pragnie sie tylko wrotek
Nina Podleszańska
Year: 2001, Tygodnik Powszechny
journal article

Jaké místo zaujímá důstojnost a svoboda člověka v naší současné společnosti?
Eva Saunders
Year: 2001, Křesťan a spoločnost
journal article

Jarní lidové zvyky v Nízkém a Hrubém Jeseníku
Vladimír Horák
Year: 2001, Čas
journal article

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

"Je to velké a šťastné Vaše dílo". Olomoucký orloj Karla Svolinského
Pavel Zatloukal
Year: 2001
abstract in proceedings

Jezuita B. Balbin w obronie języka słowiańskiego i czeskiego
Jiří Damborský
Year: 2001
abstract in proceedings

Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2001
editorial and language revision

Ježíš přišel do Ameriky
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Johanna Spyri - Die Botschaft der Liebe und des Vertrauens
Irena Šebestová
Year: 2001, Zblizenia
journal article

Josef Holeček a jeho rusofilství
Petr Kaleta
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Josef Škvorecký. In Dictionary of Literary Biography. Vol. 232
Martin Pilař, Luis M. Camarinha-Matos, Jan Čulík, Martin Pilař, Hamideh Afsarmanesch, Vladimír Mařík
Year: 2001, The Gale Group
specialist book chapter

Jüdischer Buch- und KUnstverlag in Brünn
Miroslava Kyselá
Year: 2001, Zblizenia
journal article

K činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Year: 2001, Listy Ostravské univerzity
journal article

K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Year: 2001
abstract in proceedings

K historii romského obyvatelstva na Těšínsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

K lexikální stránce běžně mluvených textů v neoficiální komunikaci věřící mládeže
Marcela Grygerková
Year: 2001
abstract in proceedings

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)
Jaroslav David
Year: 2001, Acta onomastica
journal article

K některým otázkám výuky českému jazyku na polských vysokých školách
Jiří Damborský
Year: 2001
abstract in proceedings

K otázce subjektivní náročnosti sociální práce
Karel Paulík
Year: 2001, Kontakt
journal article

K otázke národnostných menšín v 19. storočí v Uhorsku, resp. Monarchii
Dušan Škvarna
Year: 2001
abstract in proceedings

K problematice vymezení moravskoostravského Bürgertum 1870-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2001
abstract in proceedings

K procesu koncentrace uhelného průmyslu v OKR ve druhé polovině 19. století (Kamenouhelné doly Orlová - Lazy a investiční činnost vídeňského obchodního domu Gutmannů na Orlovsku v letech 1865-1889)
Aleš Zářický
Year: 2001
abstract in proceedings

K překladatelskému porovnání jazyků
Milan Hrdlička
Year: 2001, Opera Slavica XI
journal article

K roli brožur a letáků při nástupu masových politických stran ( na příkladu Moravy)
Jiří Malíř
Year: 2001, ČMM
journal article


