Publications
Reformní reálné gymnázium, středoškolský typ nového věku? Vybrané aspekty z dějin reformně reálného vzdělávání (1908 -1941)
Lukáš LISNÍK
Year: 2019, ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS
journal article

Reformy Marie Terezie a města hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Year: 2019, neuvedeno
specialist book chapter

Region jako identifikační činitel v literatuře a v knihovnictví
Roman Polách
Year: 2019
abstract in proceedings

Reinterpretace Giddensovy sociologie
Vít Horák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rekonštrukcia mentálnej dimenzie príbehu v recepcii textovo-obrazových naratívov
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura
Year: 2019
radio and televison broadcast

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2019
radio and televison broadcast

Représentations langagi?res et littéraires du monde
Martin Pleško
Year: 2019
others

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Year: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
specialist book chapter

Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands
Jiří Brňovják, Marek Starý
Year: 2019
abstract in proceedings

Roads and Railways as the Symbols of Modernity
Petr Popelka
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rok 1968 v ČSSR - pokus o oživení občanské společnosti a jeho likvidace1
Nina Pavelčíková
Year: 2019, INSTYTUT ŚLĄSKI
specialist book chapter

Role historie v době post-faktické
David Černín
Year: 2019, Filosofie Dnes
journal article

Rolník nové doby. Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století.
Petr Popelka
Year: 2019, Moderní dějiny/Modern History
journal article

Royce's Personalistic Philosophy of Hope
Lucie Rathouzská
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozhovor o Listopadu 1989
Jan Malura
Year: 2019
radio and televison broadcast

Rozhovor pomocí metody orální historie
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozpad habsburské monarchie v textech Gwiazdky Cieszyńské
Jana Raclavská
Year: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
specialist book chapter

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RU, Moskva: A. N. Kosygin Russian State University
Zdeňka Suchá
Year: 2019
work experience abroad

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Ruská státní univerzita A. N. Kosygina v Moskvě - Przegląd literatury polskiej
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Russian in Germany: Past, Present, Future.
Kai Witzlack-Makarevich, Katharina Hamann, Nadja Wulff
Year: 2019, Routledge
specialist book chapter

Rzeczywistość szkolnictwa polskojęzycznego na Zaolziu - na przykładzie PSP Sucha Górna
Monika Dorota Plášková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Říše letního měsíce
Miroslav Černý
Year: 2019
editorial work

S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Year: 2019
radio and televison broadcast

SametOVA a Jaromír Šavrda
Iva Málková
Year: 2019
others

Satirical Approach to Shoah Business and the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Year: 2019, Genealogy
journal article

Schopenhauer o barvách
Michael Stefan
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Schůzky s literaturou
Iva Málková
Year: 2019
radio and televison broadcast

Scientia magica Leonarda da Vinci
Jan Herůfek
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

SeLe - Online Tool for Semantic Analysisof Czech Lemmas
Jan Hůla, Miroslav Kubát
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sestavování španělské vlády a momentální situaci na šp. politické scéně
Jiří Chalupa
Year: 2019
radio and televison broadcast

Setkání s osobností. Rozhovor K. Huberové s J. Malurou
Jan Malura
Year: 2019
radio and televison broadcast

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Year: 2019
editorial and language revision

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Year: 2019
organizing conference, workshop

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Year: 2019
editorial work

Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Lenka Nováková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Slezsko v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Smysluplnost práce a spokojenost učitelů gymnázií
Karel Paulík
Year: 2019
abstract in proceedings

Sňatečnost obyvatelstva Jablunkovska v 'dlouhém' 19. století I
Lukáš TUROŇ
Year: 2019, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
journal article

Sociálnědemokratické oslavy 1. máje a jejich vnímání dobovými elitami na Ostravsku
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2019
abstract in proceedings

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Sociální poznávání
František Baumgartner
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Sociální psychologická vzdálenost a třídní klima
Josef Kundrát, Barbora Lisová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Year: 2019
abstract in proceedings

Socjoonamastyczna analiza nazwisk mieszkańców Raciborza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews


