Publications
Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko-polskim
Zofia Matysková
Year: 2001
abstract in proceedings

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Year: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book

Poměr domácí a cizí složky v terminologii (v polsko-české konfrontaci)
Jiří Damborský
Year: 2001
abstract in proceedings

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Posilování partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Year: 2001
abstract in proceedings

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poslední praví Mayové? (Milan Kováč a Tatiana Podolinská: Lakandónci. Poslední praví Mayovia.)
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Poslušné dítě nenapíše dobrou báseň. (Sborník prací ZUŠ Světlá nad Sázavou: Cesty a cestičky)
Libor Magdoň
Year: 2001, Talent
journal article

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Potřeba úspěšného výkonu jako možný prediktor abuzu návykových látek
Helena Záškodná
Year: 2001, Kontakt III
journal article

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Year: 2001
abstract in proceedings

Pracovní spokojenost a její psychologické souvislosti
Karel Paulík
Year: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

Prag und deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Year: 2001, Zblizenia
journal article

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Problemové skupiny na trhu práce a opatření v oblasti služeb zaměstnanosti v regionu Ostravsko a Moravskosleszkém kraji
Renáta Halásková
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Processy nominacii i jazykovyje barjery
Blažena Rudincová
Year: 2001
abstract in proceedings

Proč právě Mormoni?
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Projekt studijního programu "Sociální pracovník" MŠMTV ČR 200tisíc. Kč pro šk.r. 2001-2002
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Protější chodník. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Year: 2001, Votobia
specialist book chapter

Protilichtenštejská opozice na Opavsku v letech 1613- 1617
Radek Fukala
Year: 2001, Časopis matice moravské 120
journal article

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Year: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
journal article

Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev
Andrea Pokludová
Year: 2001
abstract in proceedings

Překládání vlastních jmen v díle W. S. Reymonta, Chłopi
Petr Vidlák
Year: 2001
abstract in proceedings

Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty)
Zdeněk Smolka
Year: 2001, TVAR
journal article

Přirovnání v Reymontově epopeji
Eva Mrhačová
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychologické poradenské služby na Ostravské univerzitě a jejich současné zaměření
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Psychologický výběr manažerů a jejich vliv na úspěšnost podniku. Disertační práce
Ladislav Koutný
Year: 2001, UP Olomouc
specialist book

Psychologie práce pro manažery
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Year: 2001
published expert opinions, reviews

"Regestrum Gromady caley wsi Willamowic" z 1642 r.
Antoni Barciak
Year: 2001
abstract in proceedings

Region, regionální kultura, literární regionalismus (poznámky k aktuálním otázkám výzkumu)
Svatava Urbanová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Region-služby-cestovní ruch
Jiří Urban
Year: 2001, Marketing a komunikace
journal article

Reklama v současném Sankt-Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
abstract in proceedings

Reymontowska księga chłópow polskich
Zofia Matysková
Year: 2001
abstract in proceedings

Riconciliazione nelle regioni dell´est europeo. Convegno a Pécs (Ungheria)
Eva Saunders
Year: 2001, Lá Societá
journal article

Roman et/ ou document: R.Merle: La mort est mon métier
Aleksander Ablamowicz
Year: 2001
abstract in proceedings

Románové tápání současným Irskem
Christopher Hopkinson
Year: 2001, Host
journal article

Romové - zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Romové-zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomi padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Romské obyvatelstvo v národnostní politice ČSR v letech 1945-1954
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Rosa o některých změnách osobních vlastních jmen
Naděžda Bayerová
Year: 2001
abstract in proceedings

Rovina zážitkovosti v románu Ivy Procházkové Soví zpěv
Svatava Urbanová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozwój ludności Zaglębia Ostrawsko-Karwińskiego w okresie protostatystycznym i statystycznym
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Sborník TEMPUS_PHARE JEP 09268/95
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Year: 2001
editorial and language revision

Schlesisch-mährische Literatur: Bruno Hanns Witek
Ivan Stupek
Year: 2001
editorial work

Schlesisch-mährische Literatur: Bruno Hanns Wittek
Ivan Stupek
Year: 2001, Zblizenia Annäherungen
journal article

Sémantika slovní zásoby prvního a posledního období Ortenovy tvorby
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Senův sen
Marek Petrů
Year: 2001, Listy
journal article

Severomoravská pasivita. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Year: 2001, Votobia
specialist book chapter

Slavica Electronica Pragensia
Mojmír Vavrečka, Alexandra Dědicová, Kolektiv Autorů
Year: 2001
editorial and language revision


