Publications
Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler
Year: 2002
abstract in proceedings

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru)
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Touristische Region zur Entdeckung
Šárka Sladovníková
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Travaux de linguistique 40. Le Présent.
Jan Holeš
Year: 2002, Časopis pro moderní filologii
journal article

Travaux de linguistique 41
Jan Holeš
Year: 2002, Linguistica Pragensia
journal article

Tři indiánská setkání: globální politika na místní úrovni (komentovaný popis)
Přemysl Mácha
Year: 2002
abstract in proceedings

Tvoření a stavba slov pro studující bohemistiky a učitele českého jazyka s cvičeními
Jaroslav Hubáček, B. Dejmek
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Tvůrčí skupina Kontrast
Petr Holý
Year: 2002, ZASE-TO
journal article

Týden v Británii (BBC World Service)
Martin Pilař, Julek Neumann
Year: 2002
editorial and language revision

Tzv. paralelní slovník a cizojazyčná komunikace s uměleckým textem
Květuše Lepilová
Year: 2002, Cizí jazyky
journal article

Účinnost a kvalita poradenských služeb
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Úlomky žuly (Nováková, T.: Úlomky žuly)
Martin Tomášek
Year: 2002, TVAR
journal article

Undergound (Kapitoly o českém literárním undergoundu)
Martin Pilař
Year: 2002, Host
specialist book

Univerbizace jako prostředek úpravy pojmenování v současné ruštině
Blažena Rudincová
Year: 2002
abstract in proceedings

Universidad Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Morélia, Mexiko
Přemysl Mácha
Year: 2002
work experience abroad

Universität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2002
work experience abroad

Université de Paris-IV Sorbonne
Marek Petrů
Year: 2002
work experience abroad

University of Glasgow
Martin Pilař
Year: 2002
work experience abroad

Univerzita v Limericku
Aleš Svoboda
Year: 2002
work experience abroad

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Year: 2002
abstract in proceedings

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Year: 2002
work experience abroad

Úvahy, otázky a otazníky nad českou literaturou na sklonku 20. století
Svatava Urbanová
Year: 2002
abstract in proceedings

Uwagi o bobrach na Ślasku w XII i XIII wieku
Antoni Barciak
Year: 2002
abstract in proceedings

"Velká kniha o "velkém kormidelníkovi". (Philip Short: Mao, Praha: BB Art, 2001)
Martin Pilař
Year: 2002, Host, č. 3, Recenzní příloha
journal article

Verše Jaroslava Seiferta
Jiří Svoboda
Year: 2002, Alternativa plus
journal article

Veřejná přednáška a přednes
Emílie Demlová
Year: 2002
abstract in proceedings

Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).
Eva Jandová
Year: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
journal article

Vliv Aristotelova myšlení na eucharistický spor 11. století
Marek Otisk
Year: 2002,
specialist book chapter

Vliv jazykové stránky poezie na její recepci
Radek Čech, Jaroslav Vala
Year: 2002
abstract in proceedings

Vliv médií na utváření textů literatury pro děti a mládež 90. let 20. století
Svatava Urbanová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Volens nolens. Chcąc nie chcąc Zbigniewowi Żmigrodzkiemu
Jan Malicki
Year: 2002, Bibliotekarz
journal article

Vom Wandel und Erneuerung
Vladimír Horák
Year: 2002, Nordwest Zeitung
journal article

Von unrechtem wachen. Ein spätmittelalterliches Schlafkapitel aus dem Olmützer medizinischen Kompendium
Lenka Vaňková
Year: 2002, Scientiarum Historia
journal article

Vranovská hrobka a tři "revoluční" architekti - Moreau, Engel, Esch. Wranauer Gruft und drei "revolutionäre" Architekten - Moreau, Engel, Esch
Pavel Zatloukal
Year: 2002
abstract in proceedings

"Vrať se tělo." (Spor duše s tělem, O nebezpečném času smrti.)
Jan Malura
Year: 2002, Host, č. 10
journal article

"Všední dny české rodiny v Anglii". (Petr Skvoreň: Lekce z Anglie, Chomutov: Milenium Publishing, 2001)
Martin Pilař
Year: 2002, Host, č. 6, Recenzní příloha
journal article

Vybrané výdaje sociálního charakteru v ČR
Renáta Halásková
Year: 2002
abstract in proceedings

Výdaje státní sociální podpory v ČR a jejich regionální analýza
Renáta Halásková
Year: 2002
abstract in proceedings

Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinových látek
Přemysl Mácha
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Vyprávějte si s námi. 8. díl videoprogramu. Námět, scénář, experimenty.
Květuše Lepilová
Year: 2002, AVC UP
specialist book

Vytváření vzdělaných vrstev občanů na severní Moravě a ve Slezsku v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2002
abstract in proceedings

Vývoj hanáckého vokalismu
Ilona Adámková
Year: 2002
abstract in proceedings

Vývoj počtu obyvatel a úrovně nezaměstnanosti v jednotlivých městských obvodech v Ostravě
Martin Pobořil
Year: 2002
abstract in proceedings

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část)
Jaroslav David
Year: 2002
abstract in proceedings

Vývojová psychologie
Karel Paulík
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918.
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

Výzkum organizací, zabývajících se sociální prací v Ostravě
Oldřich Solanský
Year: 2002
abstract in proceedings

Význam některých barev pro diagnostiku u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Jan Nevřala, Maria Vašutová
Year: 2002
abstract in proceedings

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2002
abstract in proceedings


