Publications
Korán a Bible
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou
Richard Psík
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Kriminalita mládeže
Jan Nevřala
Year: 2001, Kontakt
journal article

Krnov - rezidenční město a základna moci hohenzollernských knížat na území českého předbělohorského státu
Radek Fukala
Year: 2001
abstract in proceedings

KSČ a parlamentné voľby v roku 1935 na strednom Slovensku
Karol Fremal
Year: 2001
abstract in proceedings

Kultureme in der jüdischen Publizistik
Miroslava Kyselá
Year: 2001
abstract in proceedings

Kulturní dědictví centrálního kladenského revíru
Miloš Matěj
Year: 2001, Zprávy památkové péče
journal article

Kurikulární pojetí vysokoškolského poradenství
Alina Kubicová, Oldřich Berka
Year: 2001
abstract in proceedings

La fonction des prépositions en français contemporain
Iva Dedková
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

La répétition intertextuelle de l´imaginaire urbain.Les mystéres de Paris d´Eugéne Sue et le Méchant de Leopold Tyrmand
Magdalena Wandzioch
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ladislav Hosák, 1898-1972
Jindřich Schulz
Year: 2001
abstract in proceedings

Lakandónci. Poslední praví Mayovia
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Las plumas que valieron por pistolas. Las letras en pugna con la historia reciente de Espaňa
Piotr Sawicki
Year: 2001, Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego
specialist book

Le fonctionnement synallgamatique du signe lexical
Jan Šabršula
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lekce z Anglie (předmluva)
Christopher Hopkinson, Petr Svoreň
Year: 2001
editorial and language revision

Les fonctions de l´infinitif en francais. Disertační práce
Jana Pavlisková
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Les mystéres de Paris d´Eugene Sue-idéologie progressiste et/ ou rétrograde?-
Magdalena Wandzioch
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Les racines naturalistes du réalismes socialiste
Aleksander Ablamowicz
Year: 2001
abstract in proceedings

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech
Jaroslav David
Year: 2001, Jazykovědné aktuality
journal article

L'infinitif en francais contemporain
Jana Pavlisková
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

List spoleczny Episkopatu Czech
Eva Saunders
Year: 2001, Spoleczeństwo Warszawa
journal article

Literární prameny judaismu
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Literatura pro 2. ročník středních odborných škol
Josef Soukal, Zdeněk Smolka
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska
Antoni Barciak
Year: 2001,
specialist book

Manažerská psychologie
Karel Paulík, Milan Mikuláštík
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2001
abstract in proceedings

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Year: 2001
abstract in proceedings

Marcus Strassmann - manažér, podnikatel, kapitalista (nástin života moravského pivovarníka)
Aleš Zářický
Year: 2001
abstract in proceedings

Marie Čechová. Komunikační a slohová výchova
Mieczyslaw Balowski, Marie Čechová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní
Jiří Svoboda
Year: 2001, Bohemistyka, č. 1
journal article

Mäso v antickej dietetike
František Šimon
Year: 2001
abstract in proceedings

May burn-out occur only in (Graham Greene's) novels!
Petra Lexová
Year: 2001
abstract in proceedings

Meandry dětské literatury v 90. letech 20. století
Svatava Urbanová
Year: 2001
abstract in proceedings

Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.
Miroslav Mikulášek
Year: 2001, LIBRI
specialist book chapter

Mediakontakt
Christopher Hopkinson
Year: 2001
radio and televison broadcast

Medizinische Texte aus Olmütz als Beispiel der Fachprosa des 15. Jahrhunderts in Mähren
Lenka Vaňková
Year: 2001
abstract in proceedings

Memoárová próza L. Fukse
Libor Magdoň
Year: 2001
abstract in proceedings

Městský marketing a jeho uplatnění v obchodní síti (Průzkumná sonda do názorů zákazníků a uživatelů)
Jiří Urban
Year: 2001
abstract in proceedings

Metody, techniki i technologie tradycyjne w porównaniu z ich wersjami najnowszymi
Marta Pančíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000
Eva Jandová
Year: 2001, Bohemistyka
journal article

Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000
Tadeusz Siwek
Year: 2001, Zeszyty Naukowe GWSH
journal article

"miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje)
Jaroslav David
Year: 2001
abstract in proceedings

Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizačních ústavech výchovy
Zdeněk Mlčák, Julius Sekera
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Mírumílovné náboženství
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Mocensko- konfesijní zápasy a krnovská hohenzollernská knížata v zrcadle slezského dějepisectví
Radek Fukala
Year: 2001
abstract in proceedings

Módní filozofické směry - orientální filozofie
Vladimír Šiler
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moravské židovské rodiny, jejich typologie a biologické předpoklady ve druhé polovině 19. století do roku 1918
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Moravskoostravské politické spolky a formování občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2001, Slezský sborník
journal article

Morfematický slovník slovenčiny - spracovanie, výsledky a možnosti jeho aplikácie
František Šimon
Year: 2001
abstract in proceedings

Možnosti financování v oblasti politiky zaměstnanosti v zemích EU a ČR
Renáta Halásková
Year: 2001
abstract in proceedings


