Publications
Po stopách židovského dědictví v Haliči
Petr Kaleta
Year: 2002, Národopisná revue 12
journal article

Podkovy Ódinova koně
Vladimír Horák
Year: 2002, Moravská expedice
specialist book

Podnikání olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Podnikatelská komunikace a terminologie řečové komunikace
Květuše Lepilová
Year: 2002
abstract in proceedings

Point de repere dans la philologie romane tcheque
Jan Šabršula
Year: 2002, PP
journal article

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů (Jirásek, A.: Staré pověsti české)
Martin Tomášek
Year: 2002, TVAR
journal article

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice
Jana Raclavská, Eva Mrhačová, Eva Jandová, Jürgen Hartung
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Poláček, J.: Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Jiří Poláček
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Pomáhá, nebo brzdí znalost české gramatické terminologie osvojování cizího jazyka ?
Jana Pavlisková
Year: 2002
abstract in proceedings

Poradenská intervence v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Year: 2002
abstract in proceedings

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Year: 2002
abstract in proceedings

Posouzení grantového projektu č. 1/9349/02
Blažena Rudincová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Povaha hodnot a možný přístup výchovy k nim
Slavoj Tomeček
Year: 2002
abstract in proceedings

Powstanie państwa w 1918 i czeski język ogólny
Jiří Damborský
Year: 2002
abstract in proceedings

Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky - prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972)
Miroslav Mikulášek
Year: 2002, Universitas
journal article

Poznámky k historickému vývoji a obnově obchodního domu firmy Brouk a Babka
Naděžda Goryczková
Year: 2002
abstract in proceedings

Poznámky k metodologii výzkumu v sociální práci
Chrudoš Valoušek
Year: 2002
abstract in proceedings

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Pracovní zátěž učitelů
Karel Paulík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní zátěž učitelů a její zvládání
Karel Paulík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní zátěž učitelů a jejich spokojenost v práci
Karel Paulík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I
Jana Veselá
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I.
Jaroslav Reska, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny II
Jana Veselá
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení gramatická ze španlěštiny II.
Jaroslav Reska, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Prešovská univerzita v Prešově
Stanislav Kavka
Year: 2002
work experience abroad

Problém identity mezi domovem a cizinou
Martin Pilař
Year: 2002, Britské listy
journal article

Problém, problémová situace
Karel Paulík, René Gregor
Year: 2002
abstract in proceedings

Problematika rozvoje etického potenciálu firmy řízením etického procesu v organizaci
Karel Paulík, M. Zielina
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Problematika zdravotně postižených
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Problematika zdravotně postižených
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Problemy osadnictwa na terenie wspólczesnych Katowic do czasów industrializacji
Antoni Barciak
Year: 2002
abstract in proceedings

Proces likvidácie strednej vrstvy v totalitných režimoch
Nina Pavelčíková
Year: 2002, Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy
journal article

Processy univerbizacii v sovremennom russkom jazyke
Blažena Rudincová
Year: 2002
abstract in proceedings

Profesor Miloš Dokulil (5.07.1912 - 2.11.2002)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002, Bohemistyka nr 4
journal article

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia
Igor Lisový
Year: 2002, Jihočeská univerzita
specialist book

Proměna hry v tvorbě pro děti 90. let
Svatava Urbanová
Year: 2002
abstract in proceedings

Protagonista modernity a zakladatelského mýtu
Martin Strakoš
Year: 2002, Stavba
journal article

Průmyslové dědictví jako prostředek vzájemné evropské integrace
Miloš Matěj
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodce všedním životem ve starověku
Igor Lisový, Petr Charvát
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Překlad bilaterální smlouvy mezi OU a Univerzitou Nancy II
Jana Pavlisková
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Překlad jako akt mezikulturní komunikace
Milan Hrdlička
Year: 2002
abstract in proceedings

Překrucování jako podceňovaný slovotvorný způsob?
Marcela Grygerková
Year: 2002
abstract in proceedings

Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku
Pavel Zatloukal
Year: 2002, Muzeum umění Olomouc
specialist book

Přirozené právo a lidská práva.Právo na azyl
Eva Saunders
Year: 2002
abstract in proceedings

Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.
Petr Hrtánek
Year: 2002, Tvar
journal article


