Publications
Sobre la clasificación de las combinaciones nominales N+Adj/Adj+N
Lubomír Bartoš
Year: 2003
abstract in proceedings

Sochař a démoni
Petr Holý
Year: 2003
abstract in proceedings

Sociální aspekt náboženství na příkladu judaismu
Eva Saunders
Year: 2003
abstract in proceedings

Sociální politika a sociální zabezpečení
Renáta Halásková
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociolingvistické, psycholingvistické a kulturologické problémy výzkumu a výuky překladatelů a tlumočníků
Emílie Demlová
Year: 2003
abstract in proceedings

Sorela - náš stín. Rudolfinum na téma 1948 - 1958
Martin Strakoš
Year: 2003, Architekt IL
journal article

Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou
Ljuba Mrověcová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Spojovací prostředky v češtině období baroka
Pavel Kosek
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Místku
Radek Lipovski
Year: 2003
abstract in proceedings

Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand 22 Klassikern.
Norbert Richard Wolf, Peter Auer
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Stabilní úpravy toků v přírodních podmínkách
Ladislav Koutný
Year: 2003, FOLIA
specialist book

Starověké lékařství
František Šimon
Year: 2003, Oikymenh
specialist book chapter

Starý a nový eugenismus
Marek Petrů
Year: 2003, Vesmír
journal article

Stavovská politika na Opavsku v letech 1490-1631
Radek Fukala
Year: 2003, ÚHM FPF Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Stavovské a knížecí Slezsko v evropské mocenské politice ( 1400-1740)
Radek Fukala
Year: 2003,
specialist book chapter

Stavovství na Opavsku v bělohorském období. Mocenské a náboženské proměny a jejich sepětí se stavovským politickým systémem
Radek Fukala
Year: 2003
abstract in proceedings

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2003
abstract in proceedings

Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského)
Jan Vorel
Year: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
journal article

Stichwort O.F. Babler
Eva Hrdinová
Year: 2003, Univerzita Palackého v Olomouci (eds. Fiala-Fürst, I./Krappmann, J.)
specialist book chapter

Stín katedrály
Martin Pilař
Year: 2003, Host, č. 10
journal article

Strom mnohostromu, aneb Člověk ve stromu a strom v člověku
Petr Holý
Year: 2003
abstract in proceedings

Structure et totalité
Jan Šabršula
Year: 2003,
specialist book chapter

Structure et totalité
Jan Šabršula
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Struktura jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Year: 2003
abstract in proceedings

Studia iuvenilia MMIII. Sborník studentských prací.
Petr Popelka
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Studia romanistica č. 3
Jana Pavlisková
Year: 2003
editorial and language revision

Studia romanistica 3
Jan Šabršula
Year: 2003
editorial and language revision

Studia Slavica VII
Jana Raclavská
Year: 2003
editorial and language revision

Supplementary Reading in British History
Stella Nangonová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sustainable Development Assessment. Quality and Sustainability of Life Indicators at Global, National and Regional Level
P. Mederly, Pavel Nováček, J. Topercer
Year: 2003, Foresight
journal article

Svár bratří v domě inzraelském
Tomáš Novotný, Jiří Petruželka
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Svatá Hedvika - patronka Slezska
Milan Myška
Year: 2003, Moravsko-slezský kalendář na přestupný rok 2004, nakl. TILIA, Ostrava Šenov
journal article

Svět v době obratu
Tomáš Novotný
Year: 2003, Dingir
journal article

Svět ve víru obrazů
Jakub Guziur
Year: 2003, Lidové noviny
journal article

Světla a stíny heraldického, sfragistického a příbuzného bádání v českých zemích v letech 1990-2000
Tomáš Krejčík
Year: 2003
abstract in proceedings

Světlo v živém umění (výstava Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně)
Martin Strakoš
Year: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 9
journal article

Synonymie ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Španělská profesní a jazyková etiketa
Lubomír Bartoš
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Šubrtová, M.: Průniky do české prózy pro děti a mládež. Disertační práce
Svatava Urbanová, Milena Šubrtová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Tabou et euphémisme: source d´enrichissememnt du lexique
Jan Holeš
Year: 2003
abstract in proceedings

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl, P-S, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2003, Libri
specialist book chapter

Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego
Igor Lisový, Jerzy Kolendo, Jerzy Żelazowski
Year: 2003
published expert opinions, reviews

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
abstract in proceedings

Temperament, syndrom vyhaslosti a sociální opora u vybraných skupin sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terminologia medicinae antiquae Beiträge zur Geschichte der medizinischen Terminologie
František Šimon
Year: 2003, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
specialist book

Těšínská lidová slovesnost a polská národnostní menšina
Karel Kadłubiec
Year: 2003,
specialist book chapter

Těšínsko
Christopher Hopkinson
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Text do katalogu k výstavě: Simvoličeskije naslojenija Laco Čellara i Ivana Vaclavika
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
solo and collective exhibitions, realization


