Publications
Polityka czeska wobec zeim polskich za panowania ostatnich Przemyślidów i Jana Luksemburskiego
Antoni Barciak
Year: 2003
abstract in proceedings

Polonica v Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Piotr Sawicki
Year: 2003
abstract in proceedings

Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim
Irena Bogoczová
Year: 2003
abstract in proceedings

Poľština na cesty: konverzačná príručka
Marta Pančíková
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Poľština v slovenskom jazykovednom výskume
Marta Pančíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Poměr češtiny a slovinštiny (poznámky k jejímu přejatému lexiku)
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

Poměr češtiny a slovinštiny (poznámky k převzatému lexiku)
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

Poradenství pro nezaměstnané jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Alina Kubicová
Year: 2003
abstract in proceedings

Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy II
Stella Nangonová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Posouzení kvalit manažerů ve vztahu k úspěšnosti podniku
Ladislav Koutný
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Pour délimiter sémiologie et ontologie
Jan Šabršula
Year: 2003
abstract in proceedings

Pour délimiter sémiologie et ontologie
Jan Šabršula
Year: 2003
abstract in proceedings

Pozvání do kina (Pecháček, L.: Osvobozené kino Mír)
Martin Tomášek
Year: 2003, Host (recenzní příloha)
journal article

Práce jako zdroj sociální identity
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Year: 2003
abstract in proceedings

Praktika perevoda semantičeskih žestov
Vítězslav Vilímek
Year: 2003
abstract in proceedings

Pranostiky v poľštine a slovenčine
Marta Pančíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Prešovská univerzita v Prešově
Stanislav Kavka
Year: 2003
work experience abroad

Problém s interpretací unum argumentum z Proslogionu
Marek Otisk
Year: 2003, Filozofický ústav AV
specialist book chapter

Problematika rodu (gender) v štúdiu agresívneho správania
František Baumgartner
Year: 2003, Psychologický ústav Akademie věd ČR a SCAN
specialist book chapter

Problemy osadnictwa w rejonie Zabrza w średniowieczu
Antoni Barciak
Year: 2003
abstract in proceedings

Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc. a jeho obecně lingvistické práce
Jan Holeš
Year: 2003
abstract in proceedings

Profesní etika v sociální práci
Renáta Halásková, Eva Saunders
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Profesní orientace a sociální postavení moravských židů o josefinských reforem do zániku rakousko-uherské monarchie
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Profesor Jan Netušil a jeho koncepce dějin starověkého Říma
Igor Lisový
Year: 2003, Relationes Budvicenses
journal article

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Život, bibliografie (1997-2002) a korespondence /výběr z l 1968-2002/
Igor Lisový
Year: 2003, Jihočeská univerzita
specialist book

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia - CD ROM
Igor Lisový
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Program krizové intervence při ztrátě zaměstnání. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2003
Anna Schneiderová
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Projekt im Rahmen des Faches Wirtschaftsdeutsch
Šárka Sladovníková
Year: 2003
abstract in proceedings

Proměna recepce básnického díla ve 20. století (V. Závada)
Iva Málková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proyecto "Saber convirin: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un copromiso europeo"
Maria Vašutová
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Průmyslové dědictví ostravské aglomerace
Miloš Matěj
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První filmové projekce v Karlových Varech
Karel Tabery
Year: 2003
abstract in proceedings

Představitelé židovského Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Příjmení na bázi zooapelatif v češtině ve srovnání s polštinou
Jan Holeš
Year: 2003, Bohemistyka
journal article

Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století
Petr Hrtánek
Year: 2003
abstract in proceedings

Pseudo-Mesue (Nachtrag) (Biogram)
Lenka Vaňková
Year: 2003, de Gruyter Verlag
specialist book chapter

Psychologické aspekty vzdělávání dospělých
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie práce a organizace na Ostravsku: Historie a současnost
Karel Paulík
Year: 2003, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

Quelques remarques sur la comparaison des langues
Jan Šabršula
Year: 2003
abstract in proceedings

Rajski ogródeczek Jana Arndta w tłumaczeniu Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Year: 2003
abstract in proceedings

Rané prózy Josefa K. Šlejhara (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí)
Martin Tomášek
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Raymond Smullyan. Navěky nerozhodnuto. Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům
Petr Hromek
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Rayonnement de l´esthétique francaise
Aleksander Ablamowicz
Year: 2003
abstract in proceedings

Razvitije kulturnoj reči dětěj i vutrennjaja reč kultury slovesnosti (Paradoksy dinamiki rečevoj i literaturnoj kommunikaciji)
Květuše Lepilová
Year: 2003
abstract in proceedings

Rees-Jonesová, Deryn: Slova z lásky, zoufalství
Jakub Guziur
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Regional disparities
Pavel Nováček, P. Mederly
Year: 2003, MJF
specialist book chapter

Relire le surréel
Aleksander Ablamowicz
Year: 2003
abstract in proceedings

Remy de Gourmont mezi symbolismem a modernismem
Jakub Guziur
Year: 2003, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
journal article


