Publications
O Bibli
Tomáš Novotný
Year: 2002, Dingir
specialist book

O doskonałości języka
Jiří Damborský
Year: 2002
abstract in proceedings

O nekotorych sintaktičeskich struturach zagolovkov v sovremennych russkich dělových periodikach ( v sopostavitelnom aspekte s češskimi periodikami
Ljuba Mrověcová
Year: 2002
abstract in proceedings

O pojmových anticipacích v latinských gramatických textech Komenského
Jan Šabršula
Year: 2002
abstract in proceedings

Obchodní rejstřík - nutnost nebo obtěžující byrokracie
Petr Hampel
Year: 2002, Pvní rádce
journal article

Obecná psychologie
Karel Paulík
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecní volby v Moravské Ostravě 1850-1908 a formování občanské společnosti
Pavel Kladiwa
Year: 2002, Slezský sborník
journal article

Obecní výbor jako jádro středních vrstev průmyslového města konstituční éry (na příkladu Moravské Ostravy 1850-1914)
Pavel Kladiwa
Year: 2002
abstract in proceedings

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1908 - elita občanských vrstev průmyslového města
Pavel Kladiwa
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Obleser, H.: Parzifal a hledání grálu
Martin Pilař, Horst Obleser
Year: 2002
editorial and language revision

Obnova židovského života v českých zemích a na Moravě po roce 1989
Eva Saunders
Year: 2002
abstract in proceedings

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Year: 2002
editorial work

Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2002
abstract in proceedings

Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book

Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70. - 90. let 20. století
Petr Vidlák
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Od Zwierzinů ke Gutmannům - těžířstvo Sofien-Zeche v Porubě u Orlové a jeho předchůdci v letech 1841-1889
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Odboj, Slovenské národné povstanie a Horehronie
Karol Fremal
Year: 2002
abstract in proceedings

Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.
Jaroslav David
Year: 2002
abstract in proceedings

Ohrožené skupiny obyvatel města Ostravy. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2002
Anna Schneiderová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Oldřich Bělič en la superación de su octogésimo aniversario
Jaroslav Reska
Year: 2002
abstract in proceedings

Olomouc. Malé dějiny města
Jindřich Schulz
Year: 2002, Vydavatelství Univerzity Palackého
specialist book

Olšer, B.: ...a Bůh osiřel
Martin Pilař, Břetislav Olšer
Year: 2002
editorial and language revision

Olympionik Diogenés
Oldřich Kramoliš
Year: 2002
abstract in proceedings

On the Idiomatic Status of English Compounds
Stanislav Kavka
Year: 2002
abstract in proceedings

Onomaziologické postupy v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Year: 2002
abstract in proceedings

Opomíjená součást kulturního dědictví
Miloš Matěj
Year: 2002, Fórum architektury a stavitelství
journal article

Osmdesát pět let profesora Jana Šabršuly
Jan Holeš
Year: 2002, Cizí jazyky
journal article

Osoby se změněnou pracovní schopností
Petr Saforek
Year: 2002
abstract in proceedings

Ostravští vysokoškoláci a drogy
Helena Záškodná, Renáta Halásková
Year: 2002
abstract in proceedings

Otázky subjektivních faktorů ovlivňujících práci učitele.
Anna Schneiderová, Karel Paulík
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Pecová, J.: Komunikacja multietniczna w czeskiej szkole podstawowej (analiza socjolingwistyczna)
Joanna Danszczyk
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Pečeť a znak obce
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

Pedagogicko psychologické poradenství. Diagnostika
Karel Paulík, Josef Duplinský, Zuzana Hadjmousová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Personální práce v Nové Huti, a.s.
Petr Saforek
Year: 2002, Hutnické listy
journal article

Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. ŠTEYER, M. V. Žáček. (ed. D. Nečas).
Pavel Kosek
Year: 2002, Tvar
journal article

Po stopách židovského dědictví v Haliči
Petr Kaleta
Year: 2002, Národopisná revue 12
journal article

Podkovy Ódinova koně
Vladimír Horák
Year: 2002, Moravská expedice
specialist book

Podnikání olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Podnikatelská komunikace a terminologie řečové komunikace
Květuše Lepilová
Year: 2002
abstract in proceedings

Point de repere dans la philologie romane tcheque
Jan Šabršula
Year: 2002, PP
journal article

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů (Jirásek, A.: Staré pověsti české)
Martin Tomášek
Year: 2002, TVAR
journal article

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice
Jana Raclavská, Eva Mrhačová, Eva Jandová, Jürgen Hartung
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Poláček, J.: Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Jiří Poláček
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Pomáhá, nebo brzdí znalost české gramatické terminologie osvojování cizího jazyka ?
Jana Pavlisková
Year: 2002
abstract in proceedings

Poradenská intervence v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Year: 2002
abstract in proceedings

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Year: 2002
abstract in proceedings

Posouzení grantového projektu č. 1/9349/02
Blažena Rudincová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Povaha hodnot a možný přístup výchovy k nim
Slavoj Tomeček
Year: 2002
abstract in proceedings


