Publications
Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.
Jaroslav David
Year: 2002, Acta onomastica
journal article

Heinzmannova Středověká filosofie
Marek Otisk
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Herbert Cysarz (1896-1985) - der vergessene Philosph
Ivan Stupek
Year: 2002
abstract in proceedings

"Hermetický román" a jeho mytický genus v literaturách Východu a Západu (Doktor Živago B. Pasternaka a próza R. M. Rilka a H. Hesseho)
Miroslav Mikulášek
Year: 2002
abstract in proceedings

Historia i dzień dzisiejszy ołomunieckiej polonistyki
Dariusz Tkaczewski, Maire Sobotková
Year: 2002
abstract in proceedings

Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906
Aleš Zářický
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Hledání identity? Hledání tvaru? (Nad prózami Jana Vraka)
Iva Málková
Year: 2002
abstract in proceedings

Hodně, nebo málo? Místopis pražské meziválečné architektury
Martin Strakoš
Year: 2002, Architekt
journal article

Hold pro Karla Flosse
Marek Petrů
Year: 2002
abstract in proceedings

How to Measure Progress Towards Sustainability. The Sustainable Development Index
P. Mederly, Pavel Nováček, J. Topercer
Year: 2002, Futures Research Quaterly
journal article

Hra a hračka v lidové tradici. In. Vaněk, V. Sborník prací z konference Trendy technického vzdělávání
Maria Vašutová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów. Praga, Uniwersytet Karola, 01.-02.03.2002
Dariusz Tkaczewski
Year: 2002, Bohemistyka
journal article

Ikonografia pieczeci Przemyślidów opawskich do poczatków XV wieku
Antoni Barciak
Year: 2002
abstract in proceedings

Imágenes y fines, realidad y fantasía
Svatava Urbanová
Year: 2002
work experience abroad

Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und Strukturn
Miloš Matěj
Year: 2002, Industrie - kultur
journal article

Initiation a la lexicologie française. De la néologie aux dictionnaires
Jan Holeš
Year: 2002, Slovo a slovesnost
journal article

Inovace výuky cizích jazyků v bakalářském studiu oboru
Miroslava Weberová, Josef Mazač
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Institut für Europäische Geschichte, Universität Mainz, 01.03. - 31.08.2002
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2002
work experience abroad

Is the Problem of Interpretation Illegitimate for Pragmatism?
Zdeňka Kalnická, Jeffery Geller (Ed.), Paul Custodio Bube (Ed.)
Year: 2002, Value Inquiry Book Series
specialist book chapter

Izolacja Paragwaju i jego literatura końca XX wieku według krytyki (Mgr.)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

J. Baudrillard a konec moderny
Tomáš Hauer
Year: 2002
abstract in proceedings

J. M. Bocheński. Metafyzika a moderní logika. In: Filosofia kai synúsia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse
Petr Hromek
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

J. Pešicová - A. Pärt - úvodní slovo
Petr Holý
Year: 2002
solo and collective exhibitions, realization

Jablunkovské sanatorium - bílý chrám zdraví v náručí lesů
Martin Strakoš
Year: 2002, ERA 21 5
journal article

Jak rozumět Anselmovu realismu?
Marek Otisk
Year: 2002, Filozofický ústav AV
specialist book chapter

Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině
Jan Holeš
Year: 2002, Cizí jazyky
journal article

Jan Bouzek
Igor Lisový
Year: 2002, Relationes Budvicenses
journal article

Jan Skácel jako Zakázaný muž
Jakub Guziur
Year: 2002, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
journal article

Jazyk reklamy bankov v RF i ČR
Zdeňka Nedomová
Year: 2002
abstract in proceedings

Jazykoběžník
Jaroslav David
Year: 2002
librettos, screeplays

Jazyková situace a podoba francouzštiny na ostrově Réunion
Jan Holeš
Year: 2002, Slovo a slovesnost
journal article

Jazykové bariéry a způsoby jejich překonávání (analýza chyb studentů na gramatické úrovni ruského jazyka).
Blažena Rudincová
Year: 2002
abstract in proceedings

Jazykové problémy pri prekladaní z blízkych slovanských jazykov
Marta Pančíková
Year: 2002, RAK
journal article

Jazykové zákony, jazyková situace a postavení frankofonních obyvatel v kanadských prérjních provinciích Alberta, Saskatchewan a Manitoba
Jan Holeš
Year: 2002, Jazykovědné aktuality
journal article

Jazykovyje barjery v reči perevodčika
Mojmír Vavrečka
Year: 2002
abstract in proceedings

Je třeba vylepšovat člověka? (Hledání filosofie pro medicínu třetího tisíciletí)
Marek Petrů
Year: 2002, Vesmír
journal article

Jeden autorský příběh české literatury konce XX. století.
Iva Málková
Year: 2002
abstract in proceedings

Język polski na Śląsku Cieszyńskim (pod koniec XVIII wieku)
Jana Raclavská
Year: 2002
abstract in proceedings

Jiří Fiala: Dobové české slovesné reflexe slezských válek, České písně ze slezských válek
Jan Malura
Year: 2002, Studia Comeniana et Historica, č. 67-68
journal article

Joseph Martin Nathan
Eva Saunders
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Joséphine Bakerová v Praze
Karel Tabery
Year: 2002
abstract in proceedings

Jsou občané našeho regionu ohroženi chudobou?
Eva Saunders
Year: 2002
abstract in proceedings

Jubileusz Profesor Marii Čechovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002, Bohemistyka nr 3
journal article

"Jüdische Volksstime" 1919-1934 (thematische und sprachliche Analyse)
Miroslava Kyselá
Year: 2002, OU FF
specialist book

K charakteristike russkich reklamnych tekstov
Blažena Rudincová
Year: 2002
abstract in proceedings

K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.
Irena Bogoczová
Year: 2002
abstract in proceedings

K funkcii kvantitativnoj informacii v tekstach delovogo charaktera
Zdeňka Nedomová
Year: 2002
abstract in proceedings

K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin
Irena Bogoczová
Year: 2002
abstract in proceedings

K nové české heraldické a sfragistické literatuře
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

K populačnímu vývoji měst a městeček na severovýchodní Moravě od třicetileté války do poloviny 19. století
Lumír Dokoupil
Year: 2002
abstract in proceedings


