Publications
Rezension: "Karl Kurt Klein (1897-1971) - Peter Motzan/Stefan Sienhert/Anton Schwob
Norbert Richard Wolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Richard Shusterman: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života
Zdeňka Kalnická, Emil Višňovský
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Rizika nezaměstnanosti v postojích dlouhodobě nezaměstnaných
Marek Schneider
Year: 2003
abstract in proceedings

Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století
Jiří Malíř
Year: 2003
abstract in proceedings

Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad
Jan Vorel
Year: 2003
abstract in proceedings

"Román o kráse, jež zastírá rozum". (Miloš Urban: Stín katedrály, Praha: Argo, 2003)
Martin Pilař
Year: 2003, Host, č. 10
journal article

Romanistické studie. Studia Romanistica 3
Svatava Urbanová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvojové tendencie poľskej, slovinskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia
Marta Pančíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Rukopisný zlomek - Sechs Christliche Catholische predigen Stanislava Hosia v olomouckém kapitulním archivu: Příspěvek k poznání konfesionalizačních aktivit olomouckého duchovenstva ve druhé polovině 16. století
Ondřej Jakubec
Year: 2003
abstract in proceedings

Sacrum i średniowieczny Rybnik
Antoni Barciak
Year: 2003
abstract in proceedings

Saint-Petersburg State University, Russia
Zdeňka Nedomová
Year: 2003
work experience abroad

Sebekonfesionalizace a manifestace katolicismu jako projev utváření konfesní uniformity na předbělohorské Moravě.
Ondřej Jakubec
Year: 2003
abstract in proceedings

SEMPER PROGREDIENS - Podnikatelské aktivity Wilhelma Gutmanna a založení obchodního domu
Aleš Zářický
Year: 2003
abstract in proceedings

Serio Modnie Satyrycznie czyli o polskich SMS-ach
Dariusz Tkaczewski
Year: 2003
abstract in proceedings

Sklárna v Karviné a její místo v průmyslovém rozvoji Ostravska-Karvinska
Hana Šústková
Year: 2003, Těšínsko. Vlastivědný časopis
journal article

Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam: Možnosti a meze interpretace
Ondřej Jakubec
Year: 2003, Umění LI
journal article

Śląski Wawrzyn Literacki 2002
Jan Malicki
Year: 2003
editorial work

Slezsko v evropské mocenské politice
Radek Fukala
Year: 2003, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizace historie, 1/2- 14
journal article

Služby sociální intervence
Anna Schneiderová
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Sňatková politika představitelů inteligence v Opavě na přelomu 18. a 19. století
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Sobre la clasificación de las combinaciones nominales N+Adj/Adj+N
Lubomír Bartoš
Year: 2003
abstract in proceedings

Sochař a démoni
Petr Holý
Year: 2003
abstract in proceedings

Sociální aspekt náboženství na příkladu judaismu
Eva Saunders
Year: 2003
abstract in proceedings

Sociální politika a sociální zabezpečení
Renáta Halásková
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociolingvistické, psycholingvistické a kulturologické problémy výzkumu a výuky překladatelů a tlumočníků
Emílie Demlová
Year: 2003
abstract in proceedings

Sorela - náš stín. Rudolfinum na téma 1948 - 1958
Martin Strakoš
Year: 2003, Architekt IL
journal article

Specifika formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v rovině lexikálně slovotvorné (ve srovnání s češtinou
Ljuba Mrověcová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Spojovací prostředky v češtině období baroka
Pavel Kosek
Year: 2003, Ostravská univerzita
specialist book

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Místku
Radek Lipovski
Year: 2003
abstract in proceedings

Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand 22 Klassikern.
Norbert Richard Wolf, Peter Auer
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Stabilní úpravy toků v přírodních podmínkách
Ladislav Koutný
Year: 2003, FOLIA
specialist book

Starověké lékařství
František Šimon
Year: 2003, Oikymenh
specialist book chapter

Starý a nový eugenismus
Marek Petrů
Year: 2003, Vesmír
journal article

Stavovská politika na Opavsku v letech 1490-1631
Radek Fukala
Year: 2003, ÚHM FPF Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Stavovské a knížecí Slezsko v evropské mocenské politice ( 1400-1740)
Radek Fukala
Year: 2003,
specialist book chapter

Stavovství na Opavsku v bělohorském období. Mocenské a náboženské proměny a jejich sepětí se stavovským politickým systémem
Radek Fukala
Year: 2003
abstract in proceedings

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2003
abstract in proceedings

Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského)
Jan Vorel
Year: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
journal article

Stichwort O.F. Babler
Eva Hrdinová
Year: 2003, Univerzita Palackého v Olomouci (eds. Fiala-Fürst, I./Krappmann, J.)
specialist book chapter

Stín katedrály
Martin Pilař
Year: 2003, Host, č. 10
journal article

Strom mnohostromu, aneb Člověk ve stromu a strom v člověku
Petr Holý
Year: 2003
abstract in proceedings

Structure et totalité
Jan Šabršula
Year: 2003,
specialist book chapter

Structure et totalité
Jan Šabršula
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Struktura jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Year: 2003
abstract in proceedings

Studia iuvenilia MMIII. Sborník studentských prací.
Petr Popelka
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Studia romanistica č. 3
Jana Pavlisková
Year: 2003
editorial and language revision

Studia romanistica 3
Jan Šabršula
Year: 2003
editorial and language revision


