Publications
Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference
Svatava Urbanová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Olmützer medizinisches Kompendium (Biogram)
Lenka Vaňková
Year: 2003, de Gruyter Verlag
specialist book chapter

On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse
Sirma Wilamová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region
Karel Paulík
Year: 2003, On the History of the Application of Occupational and Organizational Psychology in Heavy Industry in tThe Ostrava Region
journal article

Opavská konkatedrála po požáru z roku 1689.
Antonín Grůza
Year: 2003
abstract in proceedings

Opavský pobyt profesora Václava Čepeláka v letech 1924-1935
Lumír Dokoupil
Year: 2003
abstract in proceedings

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Lepilová, K. - Vorel, J.: Kapitoly z ruské literatury a kultury I (1. pol. 19. stol.). Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Jan Vorel, Květuše Lepilová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Nedomová, Z.,Rudincová, B.: Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a gramatiky ruštiny. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky.
Ljuba Mrověcová, Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na Studijní materiály pro distanční kurz: Vavrečka, M.: Funkční lexikologie. Ruština pro učitele středních škol, překladatele/tlumočníky
Ljuba Mrověcová, Mojmír Vavrečka
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Orwell, G.: Nadechnout se
Petr Kopecký
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ostrava - Stadt des Sports
Šárka Sladovníková
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ostravsko-karvinský revír v éře nástupu akciových společností na konci 19. století
Aleš Zářický
Year: 2003
abstract in proceedings

Ostravští Krausové a jejich příspěvek k řešení bytové nouze
Lumír Dokoupil
Year: 2003
abstract in proceedings

Ostrawa miasto sportu
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Oswald von Wolkenstein: Die Ichs in seinen Liedern und Handschriften.
Norbert Richard Wolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Otázka autorství vily Lothara Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem
Naděžda Goryczková
Year: 2003
abstract in proceedings

Otázka Petra Hrušky pro Zdeňka Smolku
Zdeněk Smolka
Year: 2003, Host
journal article

Otázka založení druhé české univerzity a její nacionální a politická instrumentalizace
Jiří Malíř
Year: 2003
abstract in proceedings

Otevřenost pojmů "tradice, inovace, současná literatura"
Svatava Urbanová
Year: 2003
abstract in proceedings

Památky hornické činnosti
Miloš Matěj
Year: 2003
abstract in proceedings

Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho Mudrosloví
Jana Raclavská
Year: 2003
editorial and language revision

Partnerství pro rozvoj aneb globální Marshallův Plán
Pavel Nováček
Year: 2003
abstract in proceedings

Patrick Sériot - Structure et totalité
Jan Šabršula
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Pavel Oliva
Igor Lisový
Year: 2003, Relationes Budvicenses
journal article

Pavlačové domy jako prostor filmového příběhu aneb co je nového na sídlišti jednoho českého maloměsta
Martin Strakoš
Year: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 8
journal article

Pedagogická komunikace. Distanční text
Anna Schneiderová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pedagogická psychologie, psychologie řízeného učení
Maria Vašutová, Anna Schneiderová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Pedagogická psychologie. Psychologie řízeného učení. Distanční text
Anna Schneiderová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

People in view of the quality and sustainability of life indicators
P. Mederly, Pavel Nováček, J. Topercer
Year: 2003, MJF
specialist book chapter

Perevod kak akt mežkulturnoj kommunikaciji
Milan Hrdlička
Year: 2003
abstract in proceedings

Perevodčeskije aspekty mežkulturnoj kommunikaciji
Milan Hrdlička
Year: 2003
abstract in proceedings

Personální řízení
Anna Schneiderová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pět básnických knih Viktora Dyka
Martin Tomášek
Year: 2003, Tvar
journal article

Peter Macsovszky Cvičná pitva
Iva Málková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Year: 2003, Jazykovědné aktuality
journal article

Piotr Sawicki, Las plumas que valieron por pistolas
Nina Podleszańska
Year: 2003, Anthropos
journal article

Plamínek v horách, požár v nížině. Indiánské povstání v mexickém Chiapasu
Přemysl Mácha
Year: 2003, Nakladatelství Doplněk
specialist book

Po stopách jazyků
Miroslav Černý
Year: 2003, Host
journal article

Pochopit a zemřít?
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Počátky protireformace v Opavě za biskupa Viléma Prusinovského. ( ,,... toho času, když ta bouřka znikla ...'' )
Radek Fukala
Year: 2003
abstract in proceedings

Podíl vysokoškolských vzdělaných mužů židovského vyznání v socioprofesní skupině svobodná povolání v Moravské Ostravě a Opavě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Podíl židovské komunity na formování sociální skupiny Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Podnikatelské elity průmyslového regionu před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v Moravské Ostravě)
Pavel Kladiwa
Year: 2003, Slezský sborník
journal article

Podobe vode in ženske (Filozofsko-estetska razmišljanja), in Slovene. Revue apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo)
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Revue Apokalipsa
journal article

Podstawowa terminologia z zakresu gimnastyki i jej geneza w języku polskim
Ireneusz Hyrnik
Year: 2003, PORADNIK JĘZYKOWY
journal article

Pohlednice ze Ženevy z října 1918
Pavel Carbol
Year: 2003, Bulletin SEB
journal article

"Pokud tomu chcete říkat underground, můžete."
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Pokusy o řešení tzv. romské otázky v Československu v letech 1960-1975
Nina Pavelčíková
Year: 2003, Wieki stare i nowe. T.3.
journal article

Política y lenguaje. Unidad: concepto obsesivo de la propaganda franquista
Piotr Sawicki
Year: 2003
abstract in proceedings

Polityka czeska wobec zeim polskich za panowania ostatnich Przemyślidów i Jana Luksemburskiego
Antoni Barciak
Year: 2003
abstract in proceedings


