Publications
Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby.
Nina Pavelčíková, Veronika Ševčíková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Some Notes on the Role of Questions and Answers in Doctor-Patient Conversation
Miroslav Černý
Year: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
journal article

Some Psycholinguistics Aspects of the English Compounds
Stanislav Kavka
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sommerschulen in der Tschechischen Republik und Polen
Tatjana Reitmann
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná translatologie a její místo při výuce cizích jazyků
Milan Hrdlička
Year: 2004
abstract in proceedings

Současné trendy migrací v Evropské unii a možnosti využití dat EUROSTATU při jejich postižení
Andrea Pokludová
Year: 2004
abstract in proceedings

Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka
Andrea Pokludová
Year: 2004
abstract in proceedings

Soumrak mužů v Bryczově podání
Petr Hrtánek
Year: 2004, Host
journal article

Soupis univerzálně využitelný. (Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I)
Jan Malura
Year: 2004, Tvar, č. 17
journal article

Soutěž o novostavbu vědecké knihovny? Zdaleka nejen o ostravském problému
Martin Strakoš
Year: 2004, Architekt L
journal article

Spisovnost a nespisovnost v současné homiletice
Naděžda Kvítková
Year: 2004
abstract in proceedings

Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu
Irena Bogoczová
Year: 2004
abstract in proceedings

Spor o lokalizaci schopností
Marek Petrů
Year: 2004
abstract in proceedings

Średniowieczny obraz świata
Pavel Hruboň
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století
Svatava Urbanová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2004
editorial and language revision

Stará huť u Adamova
Jiří Merta
Year: 2004
abstract in proceedings

Steiner, George: Myšlenka Evropy
Jakub Guziur
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Stovka hororů? Spíše horůrků
Petr Hrtánek
Year: 2004, Tvar
journal article

St.-Peterburgská státní univerzita, Filologická fakulta
Blažena Rudincová
Year: 2004
work experience abroad

Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR
Renáta Halásková
Year: 2004
abstract in proceedings

Stratigrafická situace výšinné osady Bánov-Hrad
Jiří Pavelčík
Year: 2004
abstract in proceedings

Stres a syndrom vyhaslosti v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
abstract in proceedings

Stres v pomáhajících profesích
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stres v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stresory a strategie jejich zvládání v profesi vychovatelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stressors and strategies for coping with stress in profession of educators
Zdeněk Mlčák
Year: 2004, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Strukturní modely vět v textech podnikatelské sféry
Zdeňka Nedomová
Year: 2004
abstract in proceedings

Studentská vědecká konference na Katedře psychologie a sociální práce FF OU
Anna Schneiderová
Year: 2004, Listy Ostravské univerzity
journal article

STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Year: 2004
editorial and language revision

Studia romanistica č. 4
Jana Pavlisková
Year: 2004
editorial and language revision

Studia romanistica 4
Jan Šabršula, Jan Šabršula
Year: 2004
editorial and language revision

Studia Slavica VIII. Slovanské studie VIII
Jana Raclavská
Year: 2004
editorial and language revision

Subjektivní a objektivní stylotvorné faktory
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Emílie Demlová, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Year: 2004
editorial and language revision

Svazek březinovských studií. (Petr Holman: Březiniana.)
Zdeněk Smolka
Year: 2004, Host
journal article

Svědectví jako specifický slohový útvar v církevním prostředí
Marcela Zončová
Year: 2004, Bohemistyka
journal article

Svět gotiky
Petr Holý
Year: 2004
librettos, screeplays

Světla paměti
Karel Tabery
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Świat kolorów poezji Wisławy Szymborskiej
Jana Raclavská
Year: 2004
abstract in proceedings

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom vyhaslosti v kontextu osobnostních dimenzí
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
abstract in proceedings

Syntaxe de la proposition francaise
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Year: 2004
editorial and language revision

Syntaxe de la proposition française
Jan Šabršula
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Syntaxe de la proposition française
Jan Šabršula
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Syntaxe de la proposition française
Jana Pavlisková, Jan Šabršula
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Španělská profesní a jazyková etiketa
David Jašek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Tamara Brancová, Tomáš Pek
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Španělský týden na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. K 10. výročí založení oboru španělština 1993/4-2003/4
Jana Veselá
Year: 2004
organizing conference, workshop

Španělština ve sféře podnikání
Kornélia Machová
Year: 2004, Sborník příspěvků Techné Ostrava, Dům kultury POKLAD, Ostrava - Poruba
journal article

Španělština ve sféře podnikání (výuka ekonomických disciplín na neekonomických fakultách)
Kornélia Machová
Year: 2004
abstract in proceedings


