Publications
Primenenije i funrcii paremij...
Jelena Kupcevičová
Year: 2004
abstract in proceedings

Priority rozvoje lidských zdrojů v regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Year: 2004
abstract in proceedings

Problém a jeho řešení
Petr Saforek
Year: 2004
abstract in proceedings

Problematika neologizmů v ruštině v porovnání s češtinou
Blažena Rudincová
Year: 2004
abstract in proceedings

Procesuální charakter poradenství v sociální práci
Anna Schneiderová
Year: 2004, FF OU
specialist book chapter

Procesy innowacyjne we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie
Jiří Damborský
Year: 2004, Kwartalnik Opolski
journal article

Profesionální kompetence sociálního pracovníka
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

Profesní etika v sociální práci
Eva Saunders
Year: 2004
abstract in proceedings

Profesní etika ve veřejné správě
Vladimír Šiler
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Profesní kompatence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Profesor Jan Zaremba
Jan Malicki
Year: 2004
abstract in proceedings

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc. osmdesátníkem
Igor Lisový
Year: 2004, Zpravodaj Historického klubu
journal article

Professor Dr. Gerhard Dobesch: Vita et bibliographia
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Year: 2004, Jihočeská univerzita, Historický ústav
specialist book

Professor Ladislav Zgusta Octogenarian
Jan Holeš
Year: 2004, Archiv orientální
journal article

projekt Jazyková dynamika publicistiky
Hana Srpová, Bohumila Junková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918
Pavel Kladiwa, Tomáš Jiránek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Proměny recepce básnického díla ve 20. století (Vilém Závada)
Iva Málková
Year: 2004
abstract in proceedings

Propast mezi bohatými a chudými
Jiří Dienstbier, P. Frič, J. Dienstbierová, Pavel Nováček
Year: 2004, GplusG
specialist book chapter

Průmyslové město v literatuře. V rámci workshopu Animace průmyslového dědictví. (Oživení a obnova technických a průmyslových památek.)
Iva Málková
Year: 2004
organizing conference, workshop

Průvodci po současné literatuře
Jakub Guziur
Year: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
journal article

Przemiany struktur społeczno - zawodowych ludności w dziejach Katowic
Antoni Barciak
Year: 2004,
specialist book

Przemówienie prof. dr. hab. Jana Malickiego przewodniczącego komisji Nagrody im. Wojciecha Korfantego w dniu 19 kwietnia 1998 roku.
Jan Malicki
Year: 2004, Książnica Śląska T. 27 (1998-2000)
journal article

Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłebiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku
Antoni Barciak
Year: 2004,
specialist book

Przybysze z Czech i Moraw w otoczeniu ksiazat górnoślaskich w średniowieczu
Antoni Barciak
Year: 2004
abstract in proceedings

Přehled vývoje evropské a české vědy o antickém starověku do poslední čtvrtiny 19. století
Igor Lisový
Year: 2004, Arista
specialist book chapter

Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová)
Igor Jelínek
Year: 2004
abstract in proceedings

Překlad ve vyučování cizích jazyků
Jitka Smičeková
Year: 2004
abstract in proceedings

Připomínka ostravského kubistického krematoria
Martin Strakoš
Year: 2004, Protimluv 3
journal article

Příručka lektora vzdělávání ve veřejné správě. Distanční text (e-learning), 1.-2.kap
Anna Schneiderová, Josef Malach
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psáno kurzívou
Marek Petrů
Year: 2004
radio and televison broadcast

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Petr Saforek, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Renáta Halásková, Jan Nevřala
Year: 2004
editorial work

Psychologické poradenství v sociální práci II
Karel Paulík
Year: 2004
editorial and language revision

Psychologie osobnosti. Učební text pro distanční studium
Karel Paulík
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pułapki dla tłumacza
Marta Pančíková
Year: 2004, Elipsa
specialist book chapter

Quality of life of unemployed in relation to coping strategies
František Baumgartner
Year: 2004
abstract in proceedings

Quelques observations sur les particularités lexicales dans le langage des jeunes Français
Jan Lazar
Year: 2004
abstract in proceedings

Quelques problemes de la comparaison des langues
Jan Šabršula
Year: 2004
abstract in proceedings

Rašení a zrání na poli ekokritiky
Petr Kopecký
Year: 2004, Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné
journal article

Raymond Smullyan. Satan, Cantor a nekonečno ... a další logické hlavolamy
Petr Hromek
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Recenze: JUAN VALERA, Pisma iz Rasii, traducido por S. P. Nikolaeva, Sankt-Petersburg, Almanakh
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2004, Estudios Hispánicos 11
journal article

Recenze publikace "Tschechisch. Faszination der Vielfalt" Sodeyfi, H. - Newerkla, S. M. Wiesbaden 2002.
Pavel Kosek
Year: 2004, Bohemistyka
journal article

Reconsideration of Life and Death. Water and Woman in the Arts and Mythology
Zdeňka Kalnická
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Region soudržnosti Moravskoslezsko a rozvoj lidských zdrojů
Renáta Halásková
Year: 2004
abstract in proceedings

Reklamnoje imja: ot izobretenija do precedentnosti (posudek na autoreferát doktorské disertace)
Blažena Rudincová, Irina V. Krjukova
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Renesanční epitafy v olomoucké katedrále a katolická propaganda a imaginace na Moravě přelomu 16. a 17. století.
Ondřej Jakubec
Year: 2004, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Rezension zu Rinas
Iva Kratochvílová
Year: 2004, Cizí jazyky
journal article

Rola języka ojczystego w nauczaniu i wychowaniu.
Karel Kadłubiec
Year: 2004,
specialist book chapter

Role inteligence v kultivačním procesu městské společnosti na přelomu 19. a 20. století (Moravská Ostrava a Opava)
Andrea Pokludová
Year: 2004
abstract in proceedings

Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2004
abstract in proceedings


