Publications
Jargot san-antoniesque.
Jana Brňáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Jarmila Dubová: Textsorten - eine Analyse der Textsorten am Beispiel der Familienanzeigen in der Zeitung Mährisches Tageblatt (disertační práce)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Jaroslav Pleskot v jubilejním čase
Jiří Svoboda
Year: 2004
abstract in proceedings

Jaszmije Smukwijne. Almanach współczesnej poezji czeskiej. Bogdan Trojak
Dariusz Tkaczewski
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy
Pavel Kosek
Year: 2004, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
journal article

Jazyk na periferii (jazyková situace a podoba francouzštiny ve Francouzské Guayaně)
Jan Holeš
Year: 2004
abstract in proceedings

Jazyková výuka polštiny v bakalářském programu
Jana Raclavská
Year: 2004
abstract in proceedings

Jazykověda-Linguistica 4
Irena Bogoczová
Year: 2004
editorial work

Jazykovyje barjery v češsko-russkoj delovoj kommunikaciji
Mojmír Vavrečka
Year: 2004
abstract in proceedings

JERZY ACHMATOWICZ, Por las huellas de Domeyko: Araucanía y sus habitantes de Ignacio Domeyko - 150 aňos después, Santiago, Ministerio de Educación de la República de Chile, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 2002, 182 pp
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2004, Estudios Hispánicos 11
journal article

Ještě prohnilejší Římané
Igor Lisový, Martin Brown, Terry Deary
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Jeux de mots formés par substitution dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Jiří Flajšar´s Epiphany in American Poetry
Jakub Guziur
Year: 2004, Polish Journal for American Studies
journal article

Jít pro duchaplnost do historie. Antické povídky o moudrosti, dobrotě a jiných lidských vlastnostech.
Igor Lisový
Year: 2004, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
specialist book

Jména svatých v naší současné pojmenovávací soustavě
Naděžda Bayerová
Year: 2004, Jazykovědné aktuality
journal article

Johann Andreas Schmeller und die bayrische Dialektforschung.
Norbert Richard Wolf
Year: 2004
abstract in proceedings

John Steinbeck as Ecologist
Petr Kopecký
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Josef Lowag (1849-1911), vor 100 Jahren ein populärer Schlesier
Ivan Stupek
Year: 2004
abstract in proceedings

Josef Svatopluk Machar
Igor Lisový
Year: 2004, Arista
specialist book chapter

K alternáciám v slovenčine a angličtine
František Šimon
Year: 2004
abstract in proceedings

K exulantskému kancionálu Poklad zpěvů duchovních Johanna Myllera
Jan Malura
Year: 2004
abstract in proceedings

K interpretacím exulantské hymnografie baroka. (Písně Adama Plintovice a Jana Liberdy.)
Jan Malura
Year: 2004
abstract in proceedings

K jazykové interferenci ve výuce
Jiří Muryc
Year: 2004, Český jazyk a literatura
journal article

K jazykové stránce kázání Sváti Karáska
Naděžda Kvítková
Year: 2004, Naše řeč
journal article

K niektorým adjektívnym termínom v anatómii
František Šimon
Year: 2004
abstract in proceedings

K otázce nároků na pracovníky v profesi sociální práce
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

K otázce psychických předpokladů pro výkon pomáhajících profesí
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše.
Jiří Damborský
Year: 2004
abstract in proceedings

K problematice služeb sociální intervence
Anna Schneiderová
Year: 2004, FF OU
specialist book chapter

K proměnám písně Adama Michny z Otradovic Vánoční noc
Naděžda Kvítková
Year: 2004
abstract in proceedings

K rekonstrukci hotelu Juliš
Martin Strakoš
Year: 2004, Architekt L
journal article

K sociální práci v České republice
Petr Saforek
Year: 2004, FF OU
specialist book chapter

K soutěži na vědeckou knihovnu v Ostravě
Martin Strakoš
Year: 2004, Protimluv 3
journal article

K užívání a motivaci našich pozdravů
Naděžda Kvítková
Year: 2004
abstract in proceedings

K verbální a neverbální komunikaci
Milan Hrdlička, Mojmír Vavrečka, Emílie Demlová, Květuše Lepilová, Mojmír Vavrečka
Year: 2004, OU
specialist book chapter

Kapitel 1.3. (Das Deutsch des Hochmittelalters), 1.4. (Das Deutsch des Spätmittelalters), 1.5. (Das Deutsch der frühen Neuzeit) In: Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache.
Norbert Richard Wolf
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kapitoly z ruské literatury a kultury II
Jan Vorel
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kapitoly ze sociální práce
Eva Saunders, A Kol.
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karel Jaromír Bukovanský, významný představitel českého národního hnutí na Ostravsku (k 160. výročí narození)
Andrea Pokludová
Year: 2004, Vlastivědné listy
journal article

Karel Smrž (1897-1953)
Karel Tabery
Year: 2004, Univerzita Palackého
specialist book

Kariérové poradenství ve Finsku
Alina Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Karvinská katastrofa 1894
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Year: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
journal article

Ke vztahu spisovné češtiny a sociolektů
Jaroslav Hubáček
Year: 2004
abstract in proceedings

Ke zdrojům jazykových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Alicja Smiga
Year: 2004
abstract in proceedings

Ke zdrojům jazykových bariér v lexikální spojitelnosti
Mojmír Vavrečka
Year: 2004
abstract in proceedings

Kinofikace Moravy
Karel Tabery
Year: 2004
editorial work

Klepsydra pamięci
Jan Malicki
Year: 2004
abstract in proceedings

KNECHT, P.: Dictionnaire suisse-romand
Jan Holeš
Year: 2004, Cizí jazyky
journal article

Kněží jako nositelé spisovnosti?
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Year: 2004
abstract in proceedings

Kognitivní hodnoty ve vědě a změna paradigmatu
Petr Hromek
Year: 2004
abstract in proceedings


