Publications
Why is social intelligence difficult to measure?
František Baumgartner
Year: 2005, Človek a spoločnosť
journal article

Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli
Aleš Zářický
Year: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
journal article

Wittek, Bruno Hans
Ivan Stupek
Year: 2005, Ústav pro regionální studia OU
specialist book chapter

Z historie Židů v jižních Čechách
Eva Saunders
Year: 2005, Auspicia.recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
journal article

Z Ustronia w świat
Karel Kadłubiec
Year: 2005,
specialist book chapter

Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia
specialist book

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY APERITIV III - Ivo Chovanec
Antonín Grůza
Year: 2005
exhibition foreword

Zahrada lásky. Milostné příběhy českého středověku
Jan Malura
Year: 2005
radio and televison broadcast

Základy forenzní psychologie
Jan Nevřala
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy lexikologie a stylistiky 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Ivo Buzek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy poradenství
Anna Schneiderová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy stylistiky a lexikologie 1
Irena Fialová, Ivo Buzek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Year: 2005,
specialist book

Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku
Jaroslav David
Year: 2005
abstract in proceedings

Zaolziańsko-wileńskie paralele językowe
Irena Bogoczová
Year: 2005
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT- 235/36, číslo projektu:311454.
Maria Vašutová
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva, Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454.
Maria Vašutová
Year: 2005
research report

Závěry pro zlepšení sociálních služeb
Karel Paulík, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Zemřel Jan Lehár - další nenadálý odchod znamenitého bohemisty
Jan Malura
Year: 2005, Host, č. 2
journal article

Zjišťování sociálních potřeb
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Zložené hybridy v poľskej a slovenskej tlači
Marta Pančíková
Year: 2005, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego
specialist book chapter

Zmiany w czeskiej ortografii po 1989 roku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Znovu a nově o stukturalismu Pražské školy (E. Volek: Znak, funkce, hodnota)
Aleš Haman
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Zprostředkovaná komunikace
Milan Hrdlička
Year: 2005
abstract in proceedings

Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky
Marta Pančíková
Year: 2005, PRO
specialist book

Zrození Baťovy průmyslové metropole. Populační vývoj města Zlína v letech 1880-1938.(Rkp. rigorózní práce)
Nina Pavelčíková, Ondřej Ševeček
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen, Konferenz vom 25.09.-28.09.2005 in Dresden
Nicole Hirschler
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Zuzana a dva ironikové (kniha Daniel jako pretext české postmoderní prózy)
Petr Hrtánek
Year: 2005, Tvar
journal article

Žánrová ekamo(n)táž Jana Jandourka
Petr Hrtánek
Year: 2005, Tvar
journal article

Žánry, osobnosti, díla. (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). 5. vyd
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ženy a muži v sociální práci. Psychologické dny 2004
Karel Paulík
Year: 2005
abstract in proceedings

Žilková, M.: Soubor prací předložených k profesorskému řízení
Svatava Urbanová, Marta Žilková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Život v Těšíně na přelomu 19. a 20. století. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Year: 2005
abstract in proceedings

Život v Těšíně v roce 1913. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní prostředí
Pavel Nováček, Martin Potůček
Year: 2005, SLON
specialist book chapter

Živý odkaz literárního vědce (P. Blažíček: Kritika a interpretace)
Aleš Haman
Year: 2005, Český jazyk a literatura
journal article

11. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2005
organizing conference, workshop

2000 nejpoužívanějších ruských slov
Mojmír Vavrečka
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

50 lat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
editorial and language revision

6. česko-slovenská konference kanadistiky
Jan Holeš
Year: 2005, Cizí jazyky
journal article

8 hesel
Jiří Pavelčík, Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

87 biogramů/hesel
Irena Bogoczová, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

A Priori Artifical Languages
Jan Holeš
Year: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
journal article

A propos du nouveau volume de la LINGUISTIQUE
Jan Šabršula
Year: 2004
published expert opinions, reviews

ABC četby
Jakub Guziur, Ezra Pound
Year: 2004
editorial and language revision

Aby tráva mohla růst
Martin Škabraha
Year: 2004, Filosofický časopis
journal article


