Publications
Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Year: 2019
abstract in proceedings

Leonardo da Vinci a teorie umění vrcholné renesance
Daniela Rywiková
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Les Prépositions entre et parmi dans un corpus de textes littéraires contemporains
Iva Dedková
Year: 2019, Études romanes de Brno
journal article

Les Transferts positifs et négatifs entre le tcheque et le français dans le domaine des prépositions
Iva Dedková
Year: 2019, LINGUA VIVA 28
journal article

Letadlo jako prostředek obchodního úspěchu firmy Baťa
Jan HERMAN
Year: 2019
abstract in proceedings

Lichnovští na cestě za knížecími tituly
Jiří Brňovják
Year: 2019, Slezská univerzita v Opavě, Togga
specialist book chapter

Lichnovští z Voštic, jejich prusko-rakouská identita a genealogicko-heraldická legenda knížete Eduarda (1789-1845).
Jiří Brňovják
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lidová etymologie názvů léčivých rostlin na Těšísnkém Slezsku: sonda do současného stavu
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lingvističeskaja terminologija včera i segodnja (k naučnomu projektu rusistov Ostravskogo universiteta)
Zdeňka Nedomová
Year: 2019, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Listopad / November 1989-2019, 30 let poté. Zisky, ztráty, (ne)jistoty uplynulých tří dekád
Jiří Chalupa
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární antisemitismus a konstrukce image židovského národa v meziválečných románech širšího Ostravska
Lukáš Pěchula
Year: 2019, Dějiny - Teorie - Kritika
journal article

Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery)
Petr Hrtánek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im 20. Jahrhundert
Irena Šebestová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatur und Traditionen der deutschsprachigen Länder
Iveta Zlá
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatura na pochodu
Irena Šebestová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Literatura panhispánica y sus valores: Libertad y libertades en la literatura panhispánica
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Bogdan Piotrowski
Year: 2019
organizing conference, workshop

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lokální a regionální identita versus národní a státní identita. Historický exkurz na příkladech Slezska a Moravy
Pavel Kladiwa
Year: 2019
abstract in proceedings

Los cambios de la imagen mediática de importantes personajes espa?oles en la prensa Checoslovaca motivados por la momentánea situación política, ideológica y cultural - el caso de Pablo Picasso
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Los enemigos de la libertad: Mario Vargas Llosa y las nuevas utopías
Jan Mlčoch
Year: 2019, Studia Romanistica
journal article

Los verbos de movimiento vistos a través del corpus paralelo InterCorp: el caso del verbo volar
Petr Šlechta
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Luční hospodaření v horské obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Year: 2019, Ostravská univerzita ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě
specialist book chapter

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 8. - 17. 4. 2019
Radek Lipovski
Year: 2019
work experience abroad

Lyčkův statek má své kořeny ve středověku. Připomínka 520. výročí první písemné zmínky o hrabovském statku
Martin SLEPIČKA
Year: 2019
others

Magický realismus v české polistopadové próze. Úvahy o vlivu, inspiracích a analogiích
Jakub Lukáš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w 'długim' wieku XIX
Lukáš TUROŇ
Year: 2019, Wieki Stare i Nowe
journal article

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Year: 2019, Medieval Sermon Studies
journal article

Marginalized Consequences of Developing Weak and Strong Artificial Intelligence for Development and Change in the Region
Antonín Dolák
Year: 2019
abstract in proceedings

Marginalizované důsledky rozvoje slabé a silné umělé inteligence pro rozvoj a změny v regionu
Antonín Dolák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mateřství v českých publicistických textech
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Year: 2019
editorial work

Medizinische Textsorten im Spätmittelalter: Zur Problematik ihrer Abgrenzung
Lenka Vaňková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Year: 2019, Časopis Matice moravské
journal article

Měsíc autorského čtení 2019
Jiří Muryc
Year: 2019
others

Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019, Bohemistyka
journal article

Metatechnologická budoucnost
Roman Rakowski
Year: 2019
others

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice
Kristýna Kovářová
Year: 2019, Naše řeč
journal article

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky - Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie
Michal Kubica
Year: 2019, Genealogické a heraldické informace
journal article

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Year: 2019, STUDIA SLAVICA
journal article

Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2019, neuvedeno
specialist book chapter

Mgr. Markéta Šimková, FIKČNÍ SVĚTY SOUČASNÉHO MEXICKÉHO ROMÁNU NOIR: PACO IGNACIO TAIBO II, JUAN HERNÁNDEZ LUNA A GABRIEL TRUJILLO MUNOZ. Doktorská disertační práce
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Miloš Ruppeldt a recepcia Miguela de Unamuna na Slovensku
Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Eva REICHWALDEROVÁ, Jiří CHALUPA
Year: 2019, Technická univerzita vo Zvolene
specialist book chapter

Mizející jazyky indiánských etnik Chile
Miroslav Černý
Year: 2019
abstract in proceedings

Morální usuzování a osobní identita v dospělosti.
Ivana Poledňová, Dagmar Panošová
Year: 2019, Ostrava, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Moravské rukopisné kancionály a jejich význam pro poznání lidového duchovního zpěvu v 17.-18. století
Kateřina Smyčková
Year: 2019, Český lid
journal article

Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motherhood Presentations in Czech Journalistic Texts. Corpus Analysis
Radek Čech, Zuzana Černá
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mowa Polaków na Zaolziu (w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian)
Irena Bogoczová
Year: 2019, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
journal article


