Publications
Histoire, culture et civilisation des pays francophones de l´Europe
Svatopluk Staniek
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe
Jitka Smičeková, Svatopluk Staniek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Histoire et culture de la France. Tome I. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Histoire et culture de la France. Tome II. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Historicko-vlastivědný výzkum užšího Ostravska v době působení učitele Jaromíra Bukovanského
Milan Myška
Year: 2005
abstract in proceedings

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.
Jana Grollová
Year: 2005
editorial and language revision

Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Year: 2005
abstract in proceedings

Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen-Kommentare-Textproben
Zdeněk Masařík, Vlastimil Brom
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Historische Fachsprachenforschung versus Fachprosaforschung: Terminologische Überlegungen
Lenka Vaňková
Year: 2005
abstract in proceedings

Hiszpanskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekladowej. Habilitační práce
Piotr Sawicki, Justyna Wesola
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Hledání středu. Světová náboženství v původních textech. 2. vydání
Přemysl Mácha
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hmota a paměť
Marek Petrů
Year: 2005, Reflexe
journal article

Hodnocení kompetencí sociálních pracovníků klienty.
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Hofmanovo krematorium. Jak připomenout historii Ostravy
Martin Strakoš
Year: 2005, Architekt LI
journal article

Hohenzollernové v evropské politice 16. století: mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523-1603)
Radek Fukala
Year: 2005, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book

Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě
Daniela Rywiková
Year: 2005
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Hra jako jeden z tvůrčích principů Nezvalovy pantomimy
Jiří Svoboda
Year: 2005, Bohemistyka, č. 1
journal article

Hra na spoustu bubínků
Jakub Guziur, Olga Tokarczuková
Year: 2005
editorial and language revision

Hrubý Jesenik panoramtický
Nicole Hirschler
Year: 2005
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Identifikácia základného a výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory)
František Baumgartner
Year: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
specialist book chapter

Imigranti a jejich sociální potřeby
Eva Saunders, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2005
work experience abroad

Influencing error of central tendency in self-rating scales
František Baumgartner
Year: 2005, Človek a spološnosť
journal article

Infraction san-antoniesque au bon sens
Jana Brňáková
Year: 2005
abstract in proceedings

Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí
Renáta Halásková
Year: 2005
abstract in proceedings

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Alena Jaklová
Year: 2005
work experience abroad

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity
Eva Minářová
Year: 2005
work experience abroad

Integracija reči detej v pautine technologij verbaľnogo i neverbaľnogo.
Květuše Lepilová
Year: 2005
abstract in proceedings

Integration von Fremden in der DDR. Vom Phänomen der Zuwanderung ehemaliger Deutscher aus der Sowjetunion in die DDR
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 2005
abstract in proceedings

Interpretační možnosti textů pro děti. (Kulturologická sonda do pohádek Daniely Fischerové)
Svatava Urbanová
Year: 2005, edice Ladění
specialist book chapter

Intertextualita v duchovních promluvách
Jaroslav Bartošek
Year: 2005
abstract in proceedings

Intertextualita v duchovních promluvách
Naděžda Kvítková
Year: 2005, ÚJČ AV ČR
specialist book chapter

Introducción
Ivo Buzek
Year: 2005
abstract in proceedings

Introduction to Database Theory/Systems I
Roman ADAMCZYK
Year: 2005
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Iskusstvo interpretacii. Genologičeski-germenevtičeskij anamnez fenomena
Miroslav Mikulášek
Year: 2005
abstract in proceedings

Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Year: 2005
abstract in proceedings

J. Parkinson - Ch. Brooker: Angličtina pro sestry
Miroslav Černý
Year: 2005, Cizí jazyky
journal article

Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?
Jan Malura
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Jan Hird Pokorný - český architekt v New Yorku
Vladimír Šlapeta
Year: 2005, Galerie J. Fragnera
specialist book

Jan Lehár (23.1.1949 - 29.12.2004)
Jan Malura, Jakub Sichálek
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Jazyk a skutečnost
Radek Čech, Vilém Flusser
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Jazyková kompetence bilingvního obyvatelstva v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Year: 2005
abstract in proceedings

Jazykový stereotyp v časopisech pro muže (na příkladu českého a polského jazykového materiálu)
Roman Sliwka
Year: 2005, PdF OU
specialist book chapter

Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského
Tomáš Krejčík, Radek Fukala
Year: 2005,
specialist book chapter

Język protokołów zeznań pana opata Bohuslava Stanislava Jarolímka, OPraem
Michaela Lašťovičková
Year: 2005
abstract in proceedings

Język przesłuchań ks. Józefa Dolisty z Mielnika prowadzonych w roku 1982
Marcela Grygerková
Year: 2005, Bohemistyka
journal article

Językowy genius loci na przykładzie ostravské i brněnské mluvy
Dariusz Tkaczewski
Year: 2005
abstract in proceedings

Jim Crace's Imaginary Continent
Petr Kopecký
Year: 2005, LINK
journal article


