Publications
Shifts in Explicitness Between Source Texts and Target Texts
Christopher Hopkinson
Year: 2006
abstract in proceedings

Significatio a appellatio v sémantice Anselma z Canterbury
Marek Otisk
Year: 2006, Studia Neoaristotelica
journal article

Simulation in der Antike I. Über die Funktion der Kappe als Zeichen für
František Šimon, F. Steger
Year: 2006, Communicationes de historia artis medicinae
journal article

Slang v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Year: 2006, OU
specialist book

Śląscy uczeni : o tych co odeszli
Jan Malicki
Year: 2006
editorial work

Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Śląski Wawrzyn Literacki 2005
Jan Malicki
Year: 2006
editorial work

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Year: 2006
editorial and language revision

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Year: 2006
organizing conference, workshop

Slavica Ivenum VII. mezinárodní studentská konference
Ireneusz Hyrnik
Year: 2006
editorial and language revision

Slavnost Edvarda Beneše v Aston Abbotts 2005
Pavel Carbol
Year: 2006
abstract in proceedings

Slepá bohyně znovuzrozená (Jan Křesadlo: Slepá bohyně)
Petr Hrtánek
Year: 2006, Host
journal article

Slovanská idea a výtvarná kultura Moravy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2006
abstract in proceedings

Slovanské jazyky a OPT
Marta Pančíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociálna inteligencia ako jeden z osobnostných faktorov, sociodemografické faktory a syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
František Baumgartner
Year: 2006, Človek a spoločnosť
journal article

Sociálně psychologický kontext genderové identity
Anna Schneiderová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociální reklama
Anna Schneiderová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutáním městě Opavě (1850-1918)
Andrea Pokludová
Year: 2006
abstract in proceedings

Souběžné dějiny české a slovenské literatury
Miroslav Zelinský, Libor Magdoň, Iva Málková
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Současná slovenská literatura pro děti a mládež (antologie)
Svatava Urbanová, Zuzana Stanislavová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein
Petr Glombíček
Year: 2006, Filosofia
specialist book

Souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálním jednáním
Helena Záškodná, Karel Pavlica
Year: 2006
abstract in proceedings

Specifika komunikace v současném českém církevním prostředí
Marcela Grygerková, Naděžda Kvítková
Year: 2006
abstract in proceedings

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Year: 2006
abstract in proceedings

Spolupráce a konflikty mezi partnery internetového dialogu (četu)
Olga Müllerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sprache als Kunst und Kunst als Spiel.
Norbert Richard Wolf
Year: 2006, Eva Neuland
specialist book chapter

Sprachgeschichte zwischen Philologie und Linguistik.
Norbert Richard Wolf
Year: 2006
abstract in proceedings

Sprachliche Formen der Schlagzeilen. Eine empirische Analyse der Bild-Schlagzeilen
Lenka Vaňková, Magdalena Malechová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die Entwicklung in ausgewählten Bereichen der Grammatik. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 63)
Lenka Vaňková, Vít Dovalil
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Sprachpraktische Übungen in der deutschen Sprache
Eva Šrámková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sprachpraktische Übungen in der deutschen Sprache
Šárka Sladovníková, Eva Šrámková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Sprachübungen (Brückenkurs)
Eva Šrámková, Jarmila Dubová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Sprachübungen I
Eva Šrámková, Jarmila Dubová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Sprachübungen II
Eva Šrámková, Jarmila Dubová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Srovnávací studie komparací s názvy zvířat v českém a španělském jazyku
Lubomír Bartoš
Year: 2006
abstract in proceedings

Stálost a proměnnost zjevování kosmické vertikály v průběhu věků
Petr Holý
Year: 2006
abstract in proceedings

Standardizační proces ve španělštině a její dnešní jazyková politika
Jana Veselá
Year: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava
specialist book chapter

Stav a pespektivy vědeckovýzkumné báze literárněvědné bohemistiky
Svatava Urbanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Stav výzkumu dějin Rakouského Slezska v české historiografii posledního desetiletí
Petr Popelka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sterkenburg, P.van, ed.: A practical guide to lexicography
Jan Holeš
Year: 2006, Language-Journal of American Linguistic Society
journal article

Strategie rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR
Renáta Halásková
Year: 2006
abstract in proceedings

Stredoveké latinské sentencie o bolesti, chorobe a medicíne.
František Šimon, E. Marečková-Štolcová, H. Rajchová
Year: 2006
abstract in proceedings

Streetart
Vladimír Horák
Year: 2006
solo and collective exhibitions, realization

Stres v profesi sekretářky
Anna Schneiderová
Year: 2006
abstract in proceedings

Studia Anglica 2
Karla Šimčíková, Karla Šimčíková
Year: 2006
editorial work

Studia Anglica 2
Aleš Svoboda, Karla Šimčíková
Year: 2006
editorial and language revision

Studia Anglica 2
Christopher Hopkinson, Autorský Kolektiv
Year: 2006
editorial and language revision

Studia Germanistica Band 1.
Norbert Richard Wolf
Year: 2006
editorial work

Studia germanistica I
Lenka Vaňková
Year: 2006
editorial work


