Publications
Gramotnost, humanismus a lidství v díle George Steinera
Jakub Guziur
Year: 2006, Periplum
specialist book chapter

Grenzen und Differenzen.
Vladimír Horák
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka - nr 1-4
Jan Malicki
Year: 2006
editorial work

Hebraismus a helénismus jako pojmy teorie kultury a jejich vliv na identitu amerických Židů
Jakub Guziur
Year: 2006
abstract in proceedings

Heinrich, A. Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia bibliotheca Scherschnikiana Teschini. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003
Richard Psík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Heinrich Caesar Weeber (1811-1891), průkopník v oboru lesnictví a tvůrce prvních schematismů
Kamil Rodan
Year: 2006
abstract in proceedings

hele vis ze mas dobrej nick?
Jaroslav David
Year: 2006, Čeština doma a ve světě
journal article

Helena Kurzová
Igor Lisový
Year: 2006, Minerva
journal article

Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce
Jiří Muryc, Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2006
editorial and language revision

Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2006
editorial and language revision

Hermann Koelln, Weskirchliches¨in altkirchenslawischer Literatur aus Großmähren und Böhmen, Copenhagen 2003: Det kongelige Danske Videnskabernes Seskalb, 82 S. Recenze
Eva Hrdinová
Year: 2006, Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines
journal article

Histoire et culture de la France I
Jana Brňáková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Histoire et culture de la France II
Jana Brňáková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Histoire et culture de la France II
Jana Brňáková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Historicko-politická determinace v zpřístupnění polského filmu českému divákovi
Roman Sliwka
Year: 2006, FF UK
specialist book chapter

Historický a kulturní vývoj olomoucké arcidiecéze
Ondřej Jakubec, Marta Perútková
Year: 2006,
specialist book chapter

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.
Jana Grollová
Year: 2006
editorial and language revision

Hlavolam Cogito
Petr Glombíček
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Hlučínské reálné gymnázium v meziválečném období a jeho významné osobnosti
Lumír Dokoupil
Year: 2006, Vlastivědné listy
journal article

Hodnocení soustavy praktických kompetencí vedoucími a řadovými pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
abstract in proceedings

Holocaust očima amerických židovských spisovatelů
Stanislav Kolář
Year: 2006
abstract in proceedings

How Real Can the Czechs Get?
Andrea Holešová
Year: 2006
abstract in proceedings

Hra jako jeden z tvůrčích principů Nezvalovy Pantomimy
Jiří Svoboda
Year: 2006
abstract in proceedings

Hubert Gessner, Alfred Keller, Siegfried Theiss & Hans Jaksch - materiálie k architektonické moderně
Pavel Šopák
Year: 2006, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Hukvaldy - eine schmucke Gemeinde
Nicole Hirschler
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670 - 1750
Jan Malura
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Ideální lidská společnost podle kyniků
Igor Lisový
Year: 2006, Minerva
journal article

Ignatz Buchsbaum-knihkupec a nakladatel z Přívozu
Hana Šústková
Year: 2006
abstract in proceedings

Illettrisme : Définitions et enjeux
Thomas Olivier Laurent
Year: 2006
abstract in proceedings

Images of Water and Woman in the Arts
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Wagadu. Transnational Gender and Womens Studies Journal
journal article

Imaginární kontinenty a arkádie (rozhovor s Jimem Cracem)
Petr Kopecký
Year: 2006, Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu
journal article

Imprese, proměny, vazby a souvislosti. (Úvahy nad fotografiemi Zdeňka Stuchlíka)
Svatava Urbanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Index stavu budoucnosti
Pavel Nováček, Martin Potůček, Robert Stojanov
Year: 2006, SLON
specialist book chapter

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Year: 2006
work experience abroad

Industrializace a urbanizace v XIX. století (Teoretické problémy)
Milan Myška
Year: 2006
abstract in proceedings

Infinitif et ses fonctions en francais contemporain écrit
Jana Pavlisková
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book

Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny
Zdeňka Nedomová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility, 8.12.-12-12-2006
Pavel Kosek
Year: 2006
work experience abroad

Interakcja a język
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
abstract in proceedings

Interkulturelle Kompetenz
Eva Šrámková
Year: 2006
abstract in proceedings

Introducción
Ivo Buzek
Year: 2006
abstract in proceedings

Invention of the Avant-garde by Raymond Roussel
Mariana Kunešová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak rozvíjet čtení a mluvení v hodinách angličtiny (distanční opora)
Petra Lexová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jan Firbas' Heritage and Future Plans
Aleš Svoboda
Year: 2006
organizing conference, workshop

Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Na marginesie lektury
Jan Malicki
Year: 2006
abstract in proceedings

Jan Šabršula - vědec a pedagog
Jitka Smičeková
Year: 2006
abstract in proceedings

Jan Willenberger
Ondřej Jakubec
Year: 2006,
specialist book chapter

Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby
Irena Bogoczová
Year: 2006
abstract in proceedings

Je možné vylepšovat člověka?
Marek Petrů
Year: 2006, Literární noviny
journal article

Je třeba se vyvarovat veškeré necudnosti. Cenzurní zásahy jezuitů v tiscích Emblematum liber
Ondřej Jakubec
Year: 2006
abstract in proceedings


