Publications
International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff
Filip SVOBODA
Year: 2019
work experience abroad

Interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2019, Pavel Mervart
specialist book

Interpretace filosofického a uměleckého díla Adriany Piper
Barbora MICHLOVÁ
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Intertextualität in medizinischen Texten des 15. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Introduction. Medieval Art in Central Europe in Outlines
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Introduction to Gender Studies
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Irena a Milan Šťastní / Leona Hlavinková: Na mamuta
Svatava Urbanová
Year: 2019, Haló, Ostrava!
journal article

Izlivi mržnje na transparentima
Marija Stefanović
Year: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza Częstochowa
specialist book chapter

ja i my v korporativnom diskurse: realizacija sociokulturnych i lingvopragmatičeskich parametrov komunikacii
Lenka Vaňková, Vera Alexandrovna Mitjagina, Elina Jurieva Novikova
Year: 2019, Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie.
journal article

Jagielonska univerzita v Krakowě, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Jahrmarktsdrücke im System der hymnographischen Medien des 17. und 18. Jahrhunderts
Kateřina Smyčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak jsme sociologicky vysvětlovali českou nenáboženskost
Roman Vido
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak se během tří desetiletí proměnila literatura pro děti a mládež?
Svatava Urbanová
Year: 2019
radio and televison broadcast

Jakým relacionalistou byl Leibniz?
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019, Teorie vědy/Theory of Science
journal article

Jan Dlugosz University in Czestochowa
Lucie Rathouzská
Year: 2019
work experience abroad

Jan KOUBA, Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století)
Jakub Ivánek
Year: 2019, Slezský sborník
journal article

Jan Saheb. Dějiny Paskova. Paskov: Město Paskov, 2017, 423 s. ISBN 978-80-7225-447-7.
Martin SLEPIČKA
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Jan Spěváček, Lukáš Sedláček
Roman POLÁCH
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Škrob, Pavel Zajíc
Roman POLÁCH
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Štolba a Natálie Paterová: Výrazné básnické i kritické hlasy své generace
Roman POLÁCH
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Japonský šerm veršem
Miroslav Černý
Year: 2019, Černý drak
specialist book

Jaromír Šavrda - jak vykládat jeho život a texty?
Iva Málková
Year: 2019
others

Javier VELASCO YEREGUI (2014), Memoria y presencia divina. Espacio sagrado en el Código de la Alianza (Ex 20, 23-26). Lublin- Logrońo: Werset - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL (Biblioteca Polaco-Ibérica, vol. 9), 307 s. ISBN 978-83-63527-57-0. Cuadernos Iberorrománicos, 1 (2019), ss. 219-226
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Jazyková kultura pro učitele
Jana Raclavská
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazykově-kulturní obraz antropomorfních představitelů 'cizího' v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazykově-kulturní obraz představitelů ?cizího? v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Year: 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
specialist book chapter

Język (polski) Zaolzian - teoria i fakty
Irena Bogoczová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jistá nejistota přehršle
Iva Málková
Year: 2019, Platforma pre literatúru a výzkum / PLAV
journal article

Jistota nejisté přehršle (žánrová podoba lyriky E. J. Grocha)
Iva Málková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johann Heinrich Alsted's Physica Mosaica: A Cul-de-sac of Early Modern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johann Heinrich Friedrich Müllers (1778 - 1815) Rosswalder dramatisches Intermezzo
Iveta Zlá
Year: 2019, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
journal article

JURAJ DVORSKÝ, Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu
David Černín
Year: 2019
published expert opinions, reviews

K hrabovskému partyzánovi Vlastimilu Gromnicovi ve světle historických pramenů
Martin SLEPIČKA
Year: 2019
others

K latině a k matice se musí dozrát
Michal Místecký
Year: 2019
others

K nejstarší ikonografii sv. Jeronýma na českých památkách doby posledních Přemyslovců a jejím pramenům
Martin SLEPIČKA
Year: 2019, Acta historica neosoliensa. Vedecký časopis pre historické vedy
journal article

K nejstarším zobrazením sv. Řehoře Velikého v českém umění do konce 14. století
Martin SLEPIČKA
Year: 2019, Časopis Slezského zemského muzea série B - vědy historické
journal article

K nekotorym problemam sopostavitelnogo issledovanija lingvističeskoj terminologii
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v místeckém okrese v letech 1938-1939
Lenka Nováková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K probleme ekvivalentov zoologičeskoj terminologii (na materiale russkogo i češskogo jazykov)
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K probleme peredachi toponimicheskih terminov kak osobogo tipa special'nogo perevoda (na materiale russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K probleme variantov rodovoj prinadležnosti zaimstvovannych nesklonjajemych suščestvitelnych
Zdeňka Nedomová
Year: 2019, Univerzita Hradec Králové
specialist book chapter

K vyjadřování prostorových vztahů v ruštině a češtině
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K znamení popravy i práva obrany. Ceremoniální meč moravského zemského hejtmana Jana z Rottalu
Dalibor Janiš
Year: 2019, Dějiny a současnost
journal article

Kak poživajut zvjozdy rossijskogo šoubiznesa?
Igor Jelínek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kalokagathia
Lubor Kysučan
Year: 2019, Repronis
specialist book chapter

Kam se řítí dnešní Španělsko?
Jiří Chalupa
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2019, Studia historica Gedanensia
journal article

Kašubština - úspěch, zklamání či důvod k obavám?
Irena Bogoczová
Year: 2019, Opera Slavica
journal article

Katedra filozofie, FF UMB v Banskej Bystrici
Marek Otisk
Year: 2019
work experience abroad

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2019
work experience abroad


