Publications
O "krivonohých" adjektívach v rímskej literatúre.
František Šimon
Year: 2006, Karolinum
specialist book chapter

O možných příčinách smrti jednoho jazyka: španělská varianta romštiny
Ivo Buzek
Year: 2006, RKJ
journal article

O nerealizovaných filmových Psohlavcích
Karel Tabery
Year: 2006, Miloš Uhlíř - Baset
specialist book chapter

O podmiocie i podmiotowości w nowszej czeskiej prozie dziennikowej
Józef Zarek
Year: 2006
abstract in proceedings

O prostoru, soše a architektuře
Marie Šťastná
Year: 2006
abstract in proceedings

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výhledy bádání.
Andrea Pokludová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka
Radek Čech
Year: 2006
abstract in proceedings

Od Norwida do...(I). Poczet Don Kiszotów polskich (dalece niepelny)
Piotr Sawicki
Year: 2006
abstract in proceedings

Oder Panorama - Panorama Odry. Bilder von einem europäischen Strom.
Vladimír Horák
Year: 2006
solo and collective exhibitions, realization

Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2006
abstract in proceedings

Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek (Otázka pro...starší literatura?)
Jan Malura
Year: 2006, Slovo a smysl
journal article

Odsun Němců z Frýdku-Místku
Pavel Carbol
Year: 2006
abstract in proceedings

On Aspects of Popular Culture
Andrea Holešová
Year: 2006
abstract in proceedings

On Determining Conditions for Cohesion Shifts in Translation
Christopher Hopkinson
Year: 2006
abstract in proceedings

On Greek Adjective Blaisos and Latin Adjective Blaesus in Medical Literature.
František Šimon
Year: 2006
abstract in proceedings

On Postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds
Marek Otisk
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Opavská léta Karla Černohorského
Pavel Šopák
Year: 2006, Časopis Moravského muzea, vědy společenské
journal article

Opera romanica 6. El retrato en la literatura. Conferencia Internacional - Český Krumlov 2004. K. Drsková, H. Zbudilová (eds.). České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2006
abstract in proceedings

Osmá kniha Libora Knězka
Svatava Urbanová
Year: 2006, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
journal article

Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech
Iva Málková, Daniel Řehák
Year: 2006, Votobia
specialist book

Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! (Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2006
abstract in proceedings

Ostravagance 3
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Year: 2006
editorial and language revision

Ostravagance 4
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Year: 2006
editorial and language revision

Ostravagance 5
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Year: 2006
editorial and language revision

Ostravagance 6
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Year: 2006
editorial and language revision

Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Richard Psík
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Oxford University
Karla Šimčíková
Year: 2006
work experience abroad

Označování vidu děje a povahy děje difúzními prostředky a postupy introreflexivními
Jan Šabršula
Year: 2006
abstract in proceedings

Panoptikum lidské erotiky
Martin Pilař
Year: 2006, Tvar
journal article

Pansophia Rossica illustrata. 1. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20.stol.
Zdeňka Matyušová, Igor Lisový
Year: 2006, Jihočeská univerzita
specialist book

Parémie národů slovanských III.
Zdeňka Nedomová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Partnerství pro rozvoj Baie de Henne na Haiti
Pavel Nováček, I. Skácelová
Year: 2006
abstract in proceedings

Partnerstvím k prosperitě
Oldřich Solanský
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Pedagogická evaluace ´06 - sborník příspěvků z konference
Karel Paulík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Pedagogické otázky motivace ve škole
Alina Kubicová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1742-1948
Pavel Kladiwa
Year: 2006, Muzeum Hlučínska
specialist book chapter

Perret, M.: Introduction a l´histoire de la langue française
Jan Holeš
Year: 2006, Časopis pro moderní filologii
journal article

Perzekuce stávek a dělnického hnutí v Rakouském Slezsku do počátku 1. světové války ve světle zákonů a nařízení
Stanislav Knob
Year: 2006
abstract in proceedings

Peter Taylor
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Year: 2006, Paseka
specialist book chapter

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Year: 2006
work experience abroad

Philosophical Canon in the Czech Universities: Feminist Critique
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences
journal article

Piratas, bucaneros y filibusteros de la lexicografía espaňola: el caso de los diccionarios de caló
Ivo Buzek
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Year: 2006
abstract in proceedings

Pocta Evě Mrhačové
Ireneusz Hyrnik
Year: 2006
editorial and language revision

Pocta Evě Mrhačové
Jana Raclavská, Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
editorial and language revision

Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Jan Vorel
Year: 2006
editorial and language revision

Podróże "Guliwera"
Jan Malicki
Year: 2006, Guliwer
journal article

Pogotické umění
Ondřej Jakubec
Year: 2006,
specialist book chapter

Pojetí historie v českých povídkových cyklech
Martin Pilař
Year: 2006
abstract in proceedings

Pokusy o Učně
Zdeněk Smolka
Year: 2006
abstract in proceedings


