Publications
Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného
Oldřich Kramoliš
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Translatologica Ostraviensia I
Jiří Muryc
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Translatologica Ostraviensia II: sborník z konference Den s překladem
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Year: 2007
editorial and language revision

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu
Lubor Hruška
Year: 2007, VŠB TU Ostrava
specialist book

Třikrát světová válka: očima Šlejhara, Machara a Šaldy
Martin Tomášek
Year: 2007
abstract in proceedings

Týden v regionech
Vladimír Horák
Year: 2007
radio and televison broadcast

Typologické aspekty zámecké architektury první poloviny 18. století v tzv. moravských enklávách ve Slezsku (příklad Štáblovic a Deštného)
Pavel Šopák
Year: 2007
abstract in proceedings

Typologie moderních českých povídkových cyklů
Martin Pilař
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Typologie přejatých substantiv v ruských a českých ekonomických textech
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

U zrodu evropské módy: Ctižádostiví Římané
Igor Lisový
Year: 2007
abstract in proceedings

Učitel
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Učitelský stres a potřeba změny
Karel Paulík
Year: 2007
abstract in proceedings

Udělení znaku městu Přívoz roku 1905
Jiří Brňovják
Year: 2007
abstract in proceedings

Uhlobaron (na příkladu Zwierzinů a Vondráčků)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Un gran hispanista centroeuropeo: homenaje al profesor Piotr Sawicki
Jana Veselá, Ivo Buzek
Year: 2007, Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
journal article

Understanding the World(s) We Live in: Teaching African American Literature in the Czech Republic
Karla Šimčíková
Year: 2007, Repronis
specialist book chapter

Universidad de Cantabria, Facultad de Filología, Santander
Kornélia Machová
Year: 2007
work experience abroad

Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras
Kornélia Machová
Year: 2007
work experience abroad

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Přemysl Mácha
Year: 2007
work experience abroad

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Year: 2007
work experience abroad

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Year: 2007
work experience abroad

Universitá degli studi di Salerno
Stanislav Kolář
Year: 2007
work experience abroad

Universität Wien, Institut für Slawistik. Česká barokní hymnografie ve středověkém kontextu. (Die tschechische barocke Hymnographie im mitteleuropäischen Kontext)
Jan Malura
Year: 2007
work experience abroad

Université de Nice - Sophia Antipolis
Marek Petrů
Year: 2007
work experience abroad

Université Paris XII
Jerzy Brzozowski
Year: 2007
work experience abroad

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Sakarya
Lenka Vaňková
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Würzburg
Lenka Vaňková
Year: 2007
work experience abroad

Univerzity of Helsinky, Alexanderinstitut, Finsko
Kamil Rodan
Year: 2007
work experience abroad

Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3)
Jana Raclavská
Year: 2007, Zwrot
journal article

Uniwersytet Wroclawski
Ivo Buzek
Year: 2007
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Vznik česky psané literatury okolo r. 1300 I., II.; Kancionál Cithara sanctorum jako zrcadlo české, slovenské (a slezské) kultury; Interpratace české středověké lyriky
Jan Malura
Year: 2007
work experience abroad

Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950-1964
Pavel Carbol
Year: 2007
abstract in proceedings

Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé
Marie Šťastná
Year: 2007, Listy moravskoslezské
journal article

Úvod do dějepisectví antického starověku
Jan Burian, Igor Lisový, Richard Psík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do dějepisectví antického starověku. Sestavili J.Burian, I. Lisový, R. Psík.
Andrea Krúpová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Year: 2007
editorial work

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 2. opravené a doplněné vydání
Marie Krčmová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Roman ADAMCZYK
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Miroslav Černý, Roman Adamczyk
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Válečný kaleidoskop K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2007
abstract in proceedings

Varianty lidské sexuality
Karel Pavlica, Jan Nevřala
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Silvia Neumayer-El Bakri, Lenka Vaňková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Věčné město na sedmí pahorcích
Igor Lisový, Hans Jürgen Hillen, Gerhard Fink
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Věčný oheň bohyně Hestie.
Igor Lisový, Igor Lisový
Year: 2007
editorial work

Velký anglicko-český a česko-anglický slovník
Josef Fronek
Year: 2007, LEDA
specialist book

Velký nacionalismus malých národů
Přemysl Mácha
Year: 2007
abstract in proceedings

Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Year: 2007
published expert opinions, reviews


