Publications
Sociální kompetence II. Vybrané aspekty sociální psychologie
Zdeněk Mlčák
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální marketing
Anna Schneiderová, O. Kubová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2007, Ostravská univerzita
specialist book

Sociolingvistické aspekty formování ruštiny sféry obchodu a podnikání v ekonomicko-komerčních periodikách
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sommerschule der literarischen Übersetzung
Silvia Neumayer-El Bakri
Year: 2007
organizing conference, workshop

Sommerschule der literarischen Übersetzung
Eva Hrdinová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sommerschule der literarischen Übersetzung. Entwicklung der Sprachkompetenz im Bereich der literarischen Übersetzung
Silvia Neumayer-El Bakri, Eva Hrdinová, Michaela Kuklová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sopostaviteľnyj analiz semantičeskich struktur slov
Ljuba Mrověcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Souborná výstava Antonína Kroči k 60. narozeninám
Petr Holý
Year: 2007
exhibition foreword

Současný český substandard
Irena Bogoczová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současný stav revitalizace lakotštiny
Miroslav Černý
Year: 2007, Cizí jazyky
journal article

Soziale Arbeit mit den Flüchtingen und die EU
Eva Saunders
Year: 2007,
journal article

Specializované okruhy z britské kultury. (English Songs and Rhymes.)
Aleš Svoboda
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH
Maria Vašutová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifické vývojové poruchy učení a chování - SPUCH. Sborník prací studentů FF OU
Anna Schneiderová, Maria Vašutová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Specifický neurotický syndrom u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Společenskovědní seminář
Slavoj Tomeček, Bořivoj Vlček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

(spolu s G. Vellasem a M. Sapíkem) Alexandr J. Nemirovskij
Igor Lisový
Year: 2007
abstract in proceedings

Spor o středověké velikonoční drama. Žánrové a komparativní aspekty v proměnách literární historie
Jan Malura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanisław Hadyna z Karpętnej
Karel Kadłubiec, Jolanta Motyka
Year: 2007, Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie
specialist book chapter

Starosta (od Františka Kremera ke Gustavu Fiedlerovi)
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Starověké Řecko. V kn.: Dějepis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia.
Igor Lisový, V. Korcová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Starověký Řím. V kn.: Dějepis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia
Igor Lisový, E. Bartáková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Starší česká literatura I. Studijní opora
Jan Malura
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2007, Slezský sborník
journal article

Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku.
Andrea Pokludová, Martin Jemelka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Strategic interaction as a means for teaching natural communication in a classroom environment
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Year: 2007, Studia Filologiczne
journal article

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studia Filologiczne I
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007
editorial and language revision

Studia filologiczne, tom 1
Stanislav Kavka, A Kolektiv
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Studia germanistica 2
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Year: 2007
editorial work

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2007
organizing conference, workshop

Studia romanistica 7
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial work

Studia romanistica 7
Jana Veselá, Ivo Buzek
Year: 2007
editorial and language revision

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial work

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Aleksander Ablamowicz, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial work

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial and language revision

Stuletnie rozmowy nad "Olzą"
Ireneusz Hyrnik
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stupňovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2007, Listy filologické
journal article

Stylistika
Marie Krčmová, J. Pleskalová
Year: 2007, Academia
specialist book chapter

Stylistika ruského jazyka
Zdeňka Nedomová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání
Hana Srpová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Súčasná rodina a jej vplyv na hodnotový systém adolescentnej mládeže
Maria Vašutová, Daniela Kolibová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Sur l´évolution de la langue espagnole
Jan Šabršula
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Svár poezie s ideologií. (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Year: 2007
abstract in proceedings

Svištiaci Štrpka a trojnohá čtenářka
Iva Málková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svoboda a(nebo) svoboda
Martin Škabraha
Year: 2007, Filosofia
specialist book chapter


