Publications
Persuasion and Manipulation in Political Journalism
Jaroslav Bartošek, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl
Year: 2007
editorial and language revision

Persuasion through Words and Images
Světla Čmejrková
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Year: 2007
editorial work

Persuasion Through Words and Images
Christopher Hopkinson
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Persuasion throught Words and Images
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Year: 2007
editorial work

Pesci, focacce, vino ...
Igor Lisový, Letizia Lanza
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Platónská ekologie, hlubinná ekologie In Philosophica 12, sborník prací FF OU číslo 235/2007
Petr Kopecký
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Irena Fialová, Jana Veselá
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espańol
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá
Year: 2007
editorial and language revision

Po naszymu na CD
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Statutární město Karviná
specialist book

Počátky historické práce Františka Hrubého v době studií v Olomouci
Lumír Dokoupil
Year: 2007
abstract in proceedings

Počátky železnice na Jesenicku
Petr Popelka
Year: 2007, Jesenicko. Vlastivědný sborník
journal article

Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2007
abstract in proceedings

Podoby českého povídkového cyklu 20. století. Závěrečná zpráva
Martin Pilař
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Pohanství a křesťanství v Chersonésu Taurském
Igor Lisový
Year: 2007
abstract in proceedings

Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk
Jiří Muryc
Year: 2007, Muzeum w Sosnowcu
specialist book chapter

Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007
Aleš Zářický, Andrea Pokludová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Polská literatura českého Těšínska očima opavského badatele
Józef Zarek
Year: 2007, Česká literatura, č. 3
journal article

Poľsko-slovenské lexikálne vzťahy: vyjadrovanie farebnosti
Marta Pančíková
Year: 2007
abstract in proceedings

Poražení vítězové - konflikt z let 1936-39 jako čtvrtá karlistická válka
Jiří Chalupa
Year: 2007, Kabinet iberoamerických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové
specialist book chapter

Postavení a práce kněží v regionální historii na Jesenicku.
Lenka Králová
Year: 2007
abstract in proceedings

Postavení Hany Benešové v životě druhého československého prezidenta Edvarda Beneše na základě dochované korespondence z let 1914-1932
Kamil Rodan
Year: 2007
abstract in proceedings

Postavení občana ve společnosti
Slavoj Tomeček, Karel Rivola
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Postmodernism and globalization
Tomáš Hauer
Year: 2007, Studia Humanistyczne
journal article

Postoje studentů sociální práce k sebevraždě
Karel Pavlica
Year: 2007
abstract in proceedings

Postřehy z každodenního života obyvatel Ostravy v letech 1945-190
Nina Pavelčíková, Jana Jeřábková
Year: 2007
abstract in proceedings

Posudek disertační práce HOMOLKOVÁ, M. Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry
Pavel Kosek
Year: 2007
published expert opinions, reviews

posudek na dizertační práci Špatni romancierové a mdloba v české moderně
Zdeňka Kalnická, Kristýna Bobáková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek na monografii obce Wisła Janusze Spyry
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Year: 2007
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci Obrazy ženství v náboženských kulturách
Zdeňka Kalnická, Blanka Knotková-Čapková (Ed.)
Year: 2007
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci První kroky k estetice
Zdeňka Kalnická, Věra Beranová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek "Textové opory k vývoji českého jazyka"
Pavel Kosek, Jaroslav David
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pour une typologie du prohibitif dans les langues romanes
Jan Šabršula
Year: 2007
abstract in proceedings

Povodeň z r. 1880 v relacích místeckého a brušperského četnictva
Radek Lipovski
Year: 2007
abstract in proceedings

Poznání nové šlechty
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Práce se sociálně neadaptovanými klienty
Jan Nevřala, M. Tichý, Eva Saunders
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pracovní zátěž a jak ji zvládat
Karel Paulík
Year: 2007, AUSPICIA - recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
journal article

Praktická etika pro pedagogy
Vladimír Šiler
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Právní rámec české občanské společnosti
Přemysl Mácha, Milan Čichoň
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Právní rámec občanské společnosti
Milan Čichoň
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Právní úpravy kulturního dědictví v některých evropských zemích
Jiří Klusoň
Year: 2007, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
journal article

Preserving and restoring cultural heritage sites of the Northern Ferdinand railway
Miloš Matěj
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Year: 2007
abstract in proceedings

Problemy przekładu tekstów prawnych i prawniczych
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2007
abstract in proceedings

Profesor Jan Burian a jeho cesta k Ovidiovi, in: Literaturnyje vozvraščenija
Igor Lisový
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


