Publications
Cogito, ergo sum: inference nebo performance?
Petr Glombíček
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Col-Pôle: Etymologie et structures lexématiques
Jan Šabršula
Year: 2006
abstract in proceedings

Common Belgian, English, Estonian, Polish, Turkish Gestures. Mini Dictionary
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Year: 2006, Jan i Kazimierz Kwaśniewicz, Baterex Sp.j.
specialist book

Composition san-antoniesque
Jana Brňáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Compounds and Compounding: An Attempt at a Complex View
Stanislav Kavka
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Confessional Aspects of the Art Patronage of the Bishops of Olomouc in the Period before the White Mountain Battle
Ondřej Jakubec
Year: 2006
abstract in proceedings

Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives
Stanislav Kolář, .. A Kol.
Year: 2006
editorial work

Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives
Petr Kopecký, .. A Kol.
Year: 2006
editorial work

Cultural specifics of Advertising in Czech. Intertextuality and Interdiscursivity
Světla Čmejrková
Year: 2006, Linguistica Pragensia
journal article

Cynthia Ozick's Novella Rosa: The Story of the Holocaust Survivor's Trauma
Stanislav Kolář
Year: 2006
abstract in proceedings

Czeching the Beat, Beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia
Petr Kopecký
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czeskie frazeologizmy z komponenetem 'czas'
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
abstract in proceedings

Česká hymnografie raného středověku ve středoevropském kontextu
Jan Malura
Year: 2006
abstract in proceedings

Česká literatura z pohledu slovníkových příruček užívaných v anglicky mluvících zemích
Martin Pilař
Year: 2006
abstract in proceedings

Česká renesance
Ondřej Jakubec
Year: 2006,
specialist book chapter

České a ruské slovníky gest
Vítězslav Vilímek
Year: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
journal article

Česko-anglický slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Christopher Hopkinson
Year: 2006, Computer Press
specialist book

Česko-německý, německo-český slovník managementu
Martina Imider
Year: 2006, Computer Press
specialist book

česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Year: 2006, Computer Press
specialist book

Česko-německý slovník managementu
Martina Imider
Year: 2006, Computer Press
specialist book

Česko-ruský a rusko-český slovník managementu
Vítězslav Vilímek
Year: 2006, Tlumočení-překlad
journal article

Česko-ruský slovník managementu
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Year: 2006, Computer-Press
specialist book

Český historický ústav v Římě
Pavel Hruboň
Year: 2006
work experience abroad

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Čin záslužný, leč nedokonalý
Zdeněk Smolka
Year: 2006, Česká literatura
journal article

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Vítězslav Vilímek
Year: 2006
editorial and language revision

Člověk a jeho svět. Další vzdělávání učitelů ruského jazyka
Jelena Kupcevičová, Vítězslav Vilímek, Mojmír Vavrečka
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Das Bild des Fürsten Felix Lichnowsky im Tierepos Heinrich Heines Atta Troll
Iveta Rucková
Year: 2006
abstract in proceedings

Das Europäische Sprachenportfolio. Eine Pilotstudie zur Einführung des Portfolios am germanistischen Lehrstuhl an der Universität in Ostrava
Silvia Neumayer-El Bakri, Nicole Hirschler, Tatjana Reitmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Das Europäische Sprachenportfolio. Eine Pilotstudie zur Einführung des Portfolios am germanistischen Lehrstuhl an der Universität in Ostrava.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2006
abstract in proceedings

Das Motiv der Flucht in Ingeborg Bachmanns Hörspiel Zikaden und in ihrer Erzählung Alles vor dem philsophischen Hintergrund
Iveta Rucková
Year: 2006, Vědecká pojednání-Wissenschaftliche Abhandlungen-Prace naukowe
journal article

Das Phänomen der Textohärenz und -kohäsion in der sprachwissenschaftlichen Forschung
Šárka Sladovníková
Year: 2006
abstract in proceedings

Das "Schwarze Buch"(1576-1730) als Zeuge der Lösung von Straitigkeiten in der Stadt Fulnek.
Lenka Vaňková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Wiener Bankhaus Rothschild und das Wirtschaftswachstum Mährens und Österreichisch-Schlesiens
Milan Myška
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Year: 2006
abstract in proceedings

Den mexické kultury
Jana Veselá
Year: 2006
organizing conference, workshop

Den s překladem a Překladatelská soutěž pro studenty na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Eva Hrdinová
Year: 2006, ToP (Tlumočení a překlad)
journal article

DENAS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DENAS
Vítězslav Vilímek
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Nordmähren-Schlesien.
Lenka Vaňková
Year: 2006
abstract in proceedings

Der Jubilar freut sich und fühlt sich geehrt. Zu
Norbert Richard Wolf
Year: 2006
abstract in proceedings

Der königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler, Susane Jaeger, Claudia Ochocki, Anne Pfeil
Year: 2006, TU Dresden
specialist book chapter

Der Königliche Weinberg Wachwitz - Nutzungskonzept
Dominique Fliegler
Year: 2006
abstract in proceedings

Determinanty lidského zvládání zátěže
Karel Paulík
Year: 2006
abstract in proceedings

Dětská agresivita a šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Year: 2006
abstract in proceedings

Dětské modlitby
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Year: 2006
abstract in proceedings

Deutsch im Kontakt der Kulturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen.
Norbert Richard Wolf
Year: 2006
editorial work

DiaDENS. Manuál dynamické elektroneurostimulace přístroji DiaDENS-T a DiaDENS-DT
Vítězslav Vilímek
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Didaktika španělštiny I
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika španělštiny I
Jana Veselá, Irena Fialová, Miroslav Slowik
Year: 2006
published expert opinions, reviews


