Publications
Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University
Lenka Naldoniová
Year: 2019
work experience abroad

Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob
Klára Machů, Karolina Brylová, Klára Wihodová, Jan Turek, Josef Kundrát, Daniel Dostál
Year: 2019
abstract in proceedings

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Year: 2019
exhibition curator

Felix Skibinský
Pavel Zatloukal
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Year: 2019
editorial work

Filosofie a literatura: F. M. Dostojevskij
Lenka Naldoniová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie mezi vědou, náboženstvím a kulturou
Filip SVOBODA
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozoficko-psychologický rozměr života a smrti v českých a polských pohádkách a pověstech
Andrea Balharová
Year: 2019
abstract in proceedings

?Finishing one big adventure in order to embark on another?: Exploring university research blogs
Renáta Tomášková
Year: 2019, Research in Language
journal article

Finnish Association of Translators and Interpreters
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
work experience abroad

Fláneur nadrzeczywistości .Vítězslava Nezvala surealne wędrówki po Pradze
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Fluorine Etching in Cracow, Warszaw and Vilnius, 1901-20
Waldemar Józef Deluga
Year: 2019, PRINT QUARTERLY
journal article

Folklor jako zdroj i paradox autenticity
Svatava Urbanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fonetika i fonologija
Jelena Kupcevičová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fonetika polštiny s cvičeními pro učitele ve školách s polským vyučovacím jazykem v ČR
Jana Raclavská
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Year: 2019, Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
journal article

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Former Industrial Site Karolina: a Process of Dealing with Industrial Heritage
Magdaléna Mrázková
Year: 2019
abstract in proceedings

František Hrubín Básně
Iva Málková
Year: 2019, Host - vydavatelství s.r.o.
specialist book

Frazeologia polska w teorii i praktyce dla studentów kierunków pedagogicznych
Jana Raclavská
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

From Decadence to Teurgy (Connections in Genesis of Czech and Russian Literature at the End of 19th and Beginning of 20th Century)
Jan Vorel
Year: 2019, Philological class
journal article

From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Year: 2019, Erudition and the Republic of Letters
journal article

Functionally-defined recurrent phrases in specialized translation: a corpus-based study of translation tendencies in the English-Polish language pair
Łukasz Michał Grabowski
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků Policie ČR
Lucie Radková
Year: 2019, Univerzita Mateja Bela
specialist book chapter

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019, Reflexe: Filozofický časopis
journal article

Gabriela Olchowa, System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Gaudeamus, Hradec Králové 2018, ss. 240
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
research report

Gallizismen als Fachwörter. Am Beispiel des Ressorts ?Wirtschaft?
Veronika Biskupová
Year: 2019, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
specialist book chapter

Gendered Heresy? Figura millitis katolici and Frau Welt in the Brixen Cloister
Daniela Rywiková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gerbert a aritmetika: mezi filosofií čísla a počtářským uměním
Marek Otisk
Year: 2019, Filosofický časopis
journal article

German Reformation and Czech Hymnbooks and Books of prayers and meditations
Jan Malura
Year: 2019, Zeitschrift für Slawistik
journal article

Geschichte der deutschsprachigen Länder
Irena Šebestová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální existenční rizika lidstva: světová pandemie
Antonín Dolák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gottfried Wilhelm Leibniz bibliothek
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019
work experience abroad

Governors State University, Chicago, IL
Lenka Naldoniová
Year: 2019
work experience abroad

Gramatika ruštiny - morfologie 1 (studijní opora)
Lukáš Plesník
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Greko-latinskie terminoelementy v lingvisticheskoj terminologii (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gustav Klimt a zrození moderny / Gustav Klimt und die Geburt der Moderne
Milan Pišl
Year: 2019
organizing exhibition (E)

Gustaw Herling Grudzińki a jeho "jiný svět"
Michal Przywara
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hagiografická zobrazení sv. Jeronýma v českých zemích vrcholného a pozdního středověku
Martin SLEPIČKA
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Halada o Olejovém Městě. Kritický zápisník
Svatava Urbanová
Year: 2019, Weles
journal article

Handzel, Augustin
Jakub Ivánek
Year: 2019, Academia
specialist book chapter

Harlem Renaissance's Secret Heroes of the Air
Jan Beneš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Henryk Jasiczek - poeta przyrody
Jana Raclavská
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historia i współczesność paremii łużyckich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

História spolupráce polonistických pracovísk v Československu
Marta Pančíková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2019, č. 1
Petr Kadlec
Year: 2019
editorial work

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2019, č. 2
Petr Kadlec
Year: 2019
editorial work

Historical Antirealism and the Past as a Fictional Model
David Černín
Year: 2019, Organon F
journal article

Historical Methodology and Critical Thinking as Synergised Concepts
David Černín
Year: 2019, Disputatio. Philosophical Research Bulletin
journal article


