Publications
Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Sakarya
Lenka Vaňková
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Würzburg
Lenka Vaňková
Year: 2007
work experience abroad

Univerzity of Helsinky, Alexanderinstitut, Finsko
Kamil Rodan
Year: 2007
work experience abroad

Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3)
Jana Raclavská
Year: 2007, Zwrot
journal article

Uniwersytet Wroclawski
Ivo Buzek
Year: 2007
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Vznik česky psané literatury okolo r. 1300 I., II.; Kancionál Cithara sanctorum jako zrcadlo české, slovenské (a slezské) kultury; Interpratace české středověké lyriky
Jan Malura
Year: 2007
work experience abroad

Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950-1964
Pavel Carbol
Year: 2007
abstract in proceedings

Útržky, okamžiky, průhledy... a andělé
Marie Šťastná
Year: 2007, Listy moravskoslezské
journal article

Úvod do dějepisectví antického starověku
Jan Burian, Igor Lisový, Richard Psík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do dějepisectví antického starověku. Sestavili J.Burian, I. Lisový, R. Psík.
Andrea Krúpová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Year: 2007
editorial work

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 2. opravené a doplněné vydání
Marie Krčmová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Roman ADAMCZYK
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Miroslav Černý, Roman Adamczyk
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Válečný kaleidoskop K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2007
abstract in proceedings

Varianty lidské sexuality
Karel Pavlica, Jan Nevřala
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Silvia Neumayer-El Bakri, Lenka Vaňková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Věčné město na sedmí pahorcích
Igor Lisový, Hans Jürgen Hillen, Gerhard Fink
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Věčný oheň bohyně Hestie.
Igor Lisový, Igor Lisový
Year: 2007
editorial work

Velký anglicko-český a česko-anglický slovník
Josef Fronek
Year: 2007, LEDA
specialist book

Velký nacionalismus malých národů
Přemysl Mácha
Year: 2007
abstract in proceedings

Viacjazyčná terminologická databáza k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vícehlasí (Korespondence Viléma Závady)
Iva Málková
Year: 2007, Votobia
specialist book

Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Year: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
specialist book chapter

Victor Hugo poete en Pologne: histoire d un non-amour (in:) L Autre tel qu on le traduit
Jerzy Brzozowski
Year: 2007, Université Charles-de-Gaulle, Lille3
specialist book chapter

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Year: 2007
work experience abroad

Violencia escolar - el desarrollo del comportamiento asocial
Maria Vašutová
Year: 2007
work experience abroad

Vladimíra Maroušková: Symbol jako stavební jednotka barokního kázání. Ondřej František de Waldt. Disertační práce
Jan Malura
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Vlivy cizích jazyků na vyjadřování v ženském časopise před 100 lety
Marie Krčmová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Year: 2007
abstract in proceedings

Vratislavský biskup Karel Habsburský (1590-1624) - současník kardinála Ditrichštejna
Jiří Brňovják
Year: 2007, SOkA Břeclav
specialist book chapter

Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Výchova k prosociálnímu chování
Helena Záškodná, Alina Kubicová
Year: 2007
abstract in proceedings

Výchova k prosociálnímu chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Year: 2007
abstract in proceedings

Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí.
Marie Krčmová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Year: 2007
editorial work

Vypravěči amerického Jihu
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Year: 2007
editorial and language revision

Výrazová variabilita kategórie determinácie. Doktorská práce
Blažena Rudincová, Marta Kadorová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Výskyt šikany na vybraných ostravských školách
Maria Vašutová, Jan Nevřala
Year: 2007
abstract in proceedings

Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848 - 1918
Petr Popelka
Year: 2007, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyvíjí se česká reklama v evropském kontextu diskontinuitně?
Alena Jaklová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vývoj francouzského jazyka
Jan Šabršula
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


