Publications
Starší česká literatura I. Studijní opora
Jan Malura
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2007, Slezský sborník
journal article

Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku.
Andrea Pokludová, Martin Jemelka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Strategic interaction as a means for teaching natural communication in a classroom environment
Joanna BIELEWICZ-KUNC
Year: 2007, Studia Filologiczne
journal article

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studia Filologiczne I
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007
editorial and language revision

Studia filologiczne, tom 1
Stanislav Kavka, A Kolektiv
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Studia germanistica 2
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Year: 2007
editorial work

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2007
organizing conference, workshop

Studia romanistica 7
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial work

Studia romanistica 7
Jana Veselá, Ivo Buzek
Year: 2007
editorial and language revision

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial work

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. sborník prací FF OU číslo 234/2007
Piotr Sawicki, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Aleksander Ablamowicz, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial work

Studia romanistica 7. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Sborník prací FF OU číslo 234/2007
Jan Šabršula, Ivo Buzek, Jana Veselá
Year: 2007
editorial and language revision

Stuletnie rozmowy nad "Olzą"
Ireneusz Hyrnik
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stupňovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2007, Listy filologické
journal article

Stylistika
Marie Krčmová, J. Pleskalová
Year: 2007, Academia
specialist book chapter

Stylistika ruského jazyka
Zdeňka Nedomová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stylistika: učební text pro distanční formu vzdělávání
Hana Srpová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Súčasná rodina a jej vplyv na hodnotový systém adolescentnej mládeže
Maria Vašutová, Daniela Kolibová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Sur l´évolution de la langue espagnole
Jan Šabršula
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Svár poezie s ideologií. (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Year: 2007
abstract in proceedings

Svištiaci Štrpka a trojnohá čtenářka
Iva Málková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svoboda a(nebo) svoboda
Martin Škabraha
Year: 2007, Filosofia
specialist book chapter

Symbol vody a ženy ve výtvarném umění
Zdeňka Kalnická
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symbolika měst a obcí ve střední Evropě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2007
organizing conference, workshop

Syndrom vyhoření u vybraných zdravotnických profesí
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2007
abstract in proceedings

Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola
Lubomír Bartoš
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Šaldův vztah k uměleckému zobrazení krajiny
Martin Tomášek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šikana - rozvoj prosociálního chování
Maria Vašutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Šiler, Vladimír. Orientální filozofie
Přemysl Mácha, Vladimír Šiler
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Šiler, Vladimír. Religionistika
Přemysl Mácha, Vladimír Šiler
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2007
organizing conference, workshop

Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie
Irena Fialová, Ivo Buzek
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Španělsko-český, česko-španělský slovník (Zkrácená verze)
Jiří Chalupa
Year: 2007, Fin Lexika
specialist book

Španělština 1. Interaktivní kurz pro začátečníky
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Španělština 1. Interaktivní kurz pro začátečníky
Miroslav Slowik
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Španělština 2. Interaktivní kurz pro začátečníky
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Španělština 2. Interaktivní kurz pro začátečníky
Miroslav Slowik
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Štajgr
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Tacheles-Streetart
Vladimír Horák
Year: 2007
organizing exhibition (E)

Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising
Hana Srpová, Hana Srpová
Year: 2007, FF OU
specialist book chapter

Taylor, Peter: Venuše, Amor, pošetilost a čas
Jakub Guziur
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Temporalidad, narración y sacralización en el Libro de buen amor
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2007
abstract in proceedings

Teorie literatury a poetika. (Na vlnách času)
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Terry Pinkard, German Philosophy 1760-1860
Petr Glombíček
Year: 2007, Filosofický časopis
journal article


