Publications
Pootevřené dveře k americkému literárnímu kánonu
Stanislav Kolář
Year: 2008, Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře
journal article

Postmodern mode of speech
Tomáš Hauer
Year: 2008
abstract in proceedings

Postmoderna na lehátku
Martin Škabraha
Year: 2008, A2. Kulturní týdeník
journal article

Posudek disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století
Iva Málková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek disertační práce Ondřeje Berana
Petr Glombíček
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek habil. práce P. Mittera
Jaroslav Hubáček
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Poštmistr na příkladu Antona Franze Königa
Petr Popelka
Year: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

Potichu jako placebo
Petr Hrtánek
Year: 2008, Tvar
journal article

Pôvod byzantsko-slovanského obradu na Spiši
Juraj BRINCKO
Year: 2008, Theologos. Teologická revue.
journal article

Poznámky k privilegovanej a konfirmačnej listine mesta Gelnica od kráľa Ladislava IV. Kumánskeho. In Ružomberský historický sborník II
Beáta Vida
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Poznámky k vymezení období let 1526-1740 v periodizaci slezských dějin
Jiří Brňovják
Year: 2008
abstract in proceedings

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Pozoruhodný soubor studií o polštině
Ireneusz Hyrnik
Year: 2008, OperaSlavica
journal article

Pozpátku vpřed!
Jakub Guziur
Year: 2008, Host
journal article

Praca socjalna w Republice Czeskiej - perspektywy i dylematy edukacji i praktyki
Alina Kubicová
Year: 2008
abstract in proceedings

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prakticky nepraktická
Miroslav Černý
Year: 2008, Psychologie dnes
journal article

Prameny a literatura ke stávkovému hnutí ve Slezsku v letech 1848-1890
Stanislav Knob
Year: 2008, Acta facultatis philosophica. Historica
journal article

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008
editorial and language revision

Prameny statistické povahy pro výzkum železniční dopravy do roku 1945
Petr Popelka, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Preodolenie bar'erov akkul'turacii inostrancev v Čehii
Vítězslav Vilímek
Year: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
specialist book chapter

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Year: 2008
abstract in proceedings

Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Year: 2008
abstract in proceedings

Principy tlumočnické notace
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Problematika náhradní rodinné péče
Zuzana Černá
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008, Bohemistyka
journal article

Probudit se ze sna
Martin Škabraha
Year: 2008, A2. Kulturní týdeník
journal article

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Year: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Proč nejsem biotechnooptimistou?
Martin Škabraha
Year: 2008
abstract in proceedings

Proč nemluvíme všichni stejně?
Irena Bogoczová
Year: 2008, Český jazyk a literatura
journal article

Produktivita a kreativita v slovotvorbe-sociolingvistická perspektiva
Stanislav Kavka, Lívia Körtvélyessy
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky
Ludmila Nesládková
Year: 2008, Demografie
journal article

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Marcela Grygerková, Klára Janoušková, Dana Nedělníková
Year: 2008
editorial and language revision

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Daniel Rychlík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků
Daniel Rychlík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Profesní etika v sociální práci
Eva Saunders
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Bibliografie
Igor Lisový
Year: 2008, Jednota klasických filologů, Kabinet pro klasická studia FLU AV ČR
specialist book

Project, third edition, díly 1-5
Petra Lexová, Tom Hutchinson
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Promarněná příležitost...
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 4
journal article

Proměnné Big-Five a percepce zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2008
abstract in proceedings

Proměny cestování na moravských a slezských silnicích v dlouhém 19. století
Petr Popelka
Year: 2008, Jihočeská univerzita
specialist book chapter

Proměny romské komunity v průmyslovém městě
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Prosociální chování a jeho vazby na agresivitu dětí ve škole
Jana Kitliňská, Maria Vašutová
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Prosociální chování u pomáhajících profesí
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Year: 2008, Kontakt
journal article

Protiklady, Ubu a patafyzika
Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Provázenost školního a sociálního poradenství v oblasti šikany.
Maria Vašutová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Year: 2008
editorial and language revision


