Publications
Von der Lust, in einem Sprachatlas zu lesen
Norbert Richard Wolf
Year: 2008
abstract in proceedings

VOREL, O., HOLÝ, P. Life Cycles
Daniela Rywiková
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Vybrané kapitoly psychologie práva
Jana Matochová
Year: 2008, VŠB-TUO
specialist book

Vybrané osobnostní proměnné a odolnost vůči pracovní zátěži
Karel Paulík, Karel Paulík, Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2008, Ostravaská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta
specialist book chapter

Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity (Zprávy z výzkumu)
Jiří Muryc
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity
Jana Raclavská
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití manažerských metod strategického plánování v oblasti rozvoje sociálních služeb
Marek Schneider, Zdeněk Mlčák, Radka Čaníková, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 2008, Repronis Ostrava
specialist book chapter

Využívání dramatických aktivit ve výuce cizího jazyka
Pavla Zajícová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Vývojové tendence v současné španělštině. Tendencias evolutivas en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Význam a interpretace Petra Koťátka
Petr Glombíček
Year: 2008, Organon F : časopis pre analytickú filozofiu / Journal of analytic philosophy
journal article

Vznik Ústavu Edvarda Beneše jako exilového centra
Pavel Carbol
Year: 2008
abstract in proceedings

Vzpomínky na hrdinství a oběti
Martin Strakoš
Year: 2008
abstract in proceedings

Vždycky jsem vyšel od nějakého konkrétního textu. Rozhovor s Jaroslavem Kolárem
Jan Malura
Year: 2008, Česká literatura
journal article

We the Human Family: Revisions of American National History in Contemporary Slave Narratives
Karla Kovalová
Year: 2008, American and British Studies Annual
journal article

Welttexte und Textwelten
Norbert Richard Wolf
Year: 2008
abstract in proceedings

"Wenn sich die Augenblicke zu dritt beliebig ausdehnen." Literarisches Bild der Freundschaft zwischen Sidonie Nádherný von Borutin, Mechtilde Lichnowsky und Karl Kraus vor dem Hintergrund Mechtilde Lichnowskys Erzählung "Der Zeichner"
Iveta Rucková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico
Přemysl Mácha
Year: 2008
abstract in proceedings

Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience
Petr Kopecký
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wie drei Kaufläute aus Mähren und Schlesien zur Zeit Maria Theresia zu ihnen Adelstiteln kamen
Milan Myška
Year: 2008, Prague Papers of Economic and Social History / Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen
journal article

Will linguists ever arrive at an agreement about the compound status?
Stanislav Kavka
Year: 2008
abstract in proceedings

World Politics in Dub and Hip-hop music: Comparative Study of Bosnian Dubioza Kolektiv and Azerbaijani Dayirman
Vincenc Kopeček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Xurxo Lobato: Galicie - nebeská pouť
Irena Fialová
Year: 2008
organizing exhibition (E)

Yoshiyuki Morishita: Svaz českých měst a bytová politika na začátku 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám
Martin Jemelka
Year: 2008, Repronis
specialist book

Základy ekonomie
Renáta Halásková
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy heraldiky
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zanik puryzmu w języku czeskim?
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008
Jiří Muryc
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zápis o jednom čarodějnickém procesu
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Zdeněk Rosenbaum
Jarmila Kašníková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zelený platonismus pro lid
Martin Škabraha
Year: 2008, Sedmá generace. Společensko ekologický časopis.
journal article

Zkoumání povahy mysli
Marek Petrů
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti
Lubor Hruška
Year: 2008, VŠB TU Ostrava
specialist book

Zobrazení sv. Václava v Kodexu Vyšehradském, in: Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci
Pavol Černý
Year: 2008,
specialist book chapter

Zobrazení totality jako společenského zla
Svatava Urbanová
Year: 2008
abstract in proceedings

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Year: 2008
abstract in proceedings

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Year: 2008
abstract in proceedings

Zpráva o stavu výzkumu sociálních dějin v období 1938-1948 od začátku 90. let 20. století do současnosti
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Zprávy živnostenských inspektorů
Stanislav Knob, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

"Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi"
Miroslav Mikulášek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zření duchovního kosmu a ars interpretandi
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Year: 2008
editorial and language revision

Zu den Nominalisierungstendenzen im Sprachbereich der Wirtschaft (Einleitung)
Martin Mostýn
Year: 2008
abstract in proceedings

Zu den Nominalisierungstendenzen im Sprachbereich der Wirtschaft (Einleitung)
Martin Mostýn
Year: 2008
abstract in proceedings

Zu den Nominalisierungstendenzen in Wirtschaftstexten (Teil II)
Martin Mostýn
Year: 2008, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Zu einigen Triebkräften der Sprachmischung in den frühneuhochdeutschen Mundarten Mährens
Zdeněk Masařík
Year: 2008
abstract in proceedings

Zum Problem der Definition: Interferenz oder Transfer?
Martina Imider
Year: 2008
abstract in proceedings

Zur Relevanz und zu den Möglichkeiten der nonverbalen Ebene
Pavla Zajícová
Year: 2008
abstract in proceedings


