Publications
Otakar Bureš - Lenka Jedličková - Tomáš Nejeschleba (eds.): Paulo Floss octogenario. Olomouc 2020.
Jan Čížek
Year: 2020
published expert opinions, reviews

P. Závada
Roman POLÁCH
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Páni z Krásna, jejich majetkové zázemí a sociální vazby (K otázce stratifikace moravské šlechty ve vrcholném středověku)
Dalibor Janiš
Year: 2020, Acta Musealia
journal article

Paradigmatičeskie klassy i funkcional´no-semantičeskie kategorii ?konomičeskoj cennosti ptic v figure profilâ russkoj âzykovoj kartiny pticy.
Dmytro KLYMENKO
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PELC, Martin: Sport a česká společnost do roku 1939 : Osobnosti - instituce - reflexe.
Tamara TOMANOVÁ
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Permanent Revolution? to Effect an Ever-Evasive (Ecological) Utopia in Ursula K. Le Guin?s The Dispossessed: An Ambiguous Utopia
Parisa Changizi
Year: 2020, ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries
journal article

Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts. Petr Žitavský: Kázání na velké svátky
Anna Pumprová
Year: 2020, Scriptorium
specialist book

Petra Soukupová: Klub divných dětí
Svatava Urbanová
Year: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
journal article

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Píseň písní v mariánské úctě českého baroka
Kateřina Smyčková
Year: 2020, Česká literatura
journal article

Pobyt ve tmě je léčivá dřina (rozhovor)
Marek Malůš
Year: 2020
others

Počátky legionářské hnutí na Ostravsku 1919-1921
Martin LOKAJ
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Year: 2020, Veduta
specialist book chapter

Podoby pověsti o hastrmanovi z českého Slezska
Andrea Balharová
Year: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Polacy za Olzą. Perspektywa historyczna
Jana Raclavská
Year: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Year: 2020, Uniwersytet Gdański
specialist book chapter

Polonica from the Departmentof Prints and Drawings of the British Museum
Waldemar Józef Deluga
Year: 2020, Polish Institute of World Art Studies,
specialist book

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Year: 2020, Glottometrics
journal article

Poslední dny Jana Masaryka ve vzpomínkách Jaromíra Smutného
Pavel Carbol
Year: 2020, Ostravská univerzita; Pavel Mervart
specialist book

Posudek článku Čeho si ceníme v literatuře pro děti a mládež? Poslední dekáda prizmatem Magnesie Litery
Svatava Urbanová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Posudek na publikaci: Kateřina Dvořáková, Dominika Kovářová. Efektivní komunikace v profesní francouzštině
Zuzana Honová
Year: 2020
others

posudek odborné monografie
Iva Málková
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Pouť s barokní poezií
Jan Malura
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Year: 2020
abstract in proceedings

Pozvánka do světa toskánské komicko-realistické poezie 13.-15. století
Jan Herůfek
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Práce s odborným textem 1
Jana Veselá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktikum z ruské terminologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

"Pro remedio anime fratris mei?" Několik poznámek ke zbožnosti české šlechty vrcholného středověku
Robert Antonín
Year: 2020, Matice moravská
specialist book chapter

Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako výchozí jednotka lingvistické analýzy
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Olga Navrátilová
Year: 2020, Naše řeč
journal article

Prof. M. Cechova laureatką Nagrody im. Milady Paulovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
research report

Professional ethics as a part of intrpreting curricula
Vítězslav Vilímek
Year: 2020, Praesens Verlag
specialist book chapter

Protection of Eastern Christian Monuments in Bukovina at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century
Waldemar Józef Deluga
Year: 2020, Monumentorum Tutela
journal article

Protimluvfest - Krátká báseň a Zdeněk Volf
Iva Málková
Year: 2020
others

Prožívání autonomie u studentů vysokých škol v období vynořující se dospělosti
Ivana Poledňová, Markéta Zajícová
Year: 2020
abstract in proceedings

Prožívání osamělosti ve vztahu k životní smysluplnosti v období vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Klára Machů, Lucie Kašpárková
Year: 2020, Stimul
specialist book chapter

Překladatelská propedeutika
Jana Veselá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Překladatelská soutěž: oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Year: 2020
editorial and language revision

Přes Balkán a Rusko - život lékaře a ruského legionáře Ludvíka Klegy
Martin LOKAJ
Year: 2020
abstract in proceedings

Příběh historické budovy Muzea Těšínska.
Lenka Nováková, Zbyšek Ondřeka, Ilona Pavelková
Year: 2020, Těšínsko
journal article

Přízračná zjevení v románovém obraze novodobých dějin (k fantastičnosti románu Odcizená krajina Jaroslava Čejky)
Petr Hrtánek
Year: 2020, Bohemica litteraria
journal article

Psychická odolnost z pohledu českých a slovenských psychologů
Karel Paulík
Year: 2020, Stimul
specialist book chapter

Psychologie a její kontexty 11 (1)
Marek Malůš, Simona Oľhová
Year: 2020
editorial work

Psychologie a její kontexty 11 (2)
Marek Malůš, Simona Oľhová
Year: 2020
editorial work

"Punc zakázaného ovoce"
Tomáš HERMAN
Year: 2020, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article

QUITA - Past. Present, and Future
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

R. Denemarková, moderování debaty
Jan Malura
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počítání na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku
Marek Otisk, Richard Psík
Year: 2020, Scriptorium
specialist book

Razvitije russkoj medicinskoj terminologii
Angelika BOGOCZOVÁ
Year: 2020
abstract in proceedings


