Publications
Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Year: 2008
editorial and language revision

Przedsłowie
Jan Malicki
Year: 2008, BŚ
specialist book chapter

Przygotowanie do pokonywania stresu zavodowego w ramach studiówl pracowników socjalnych
Karel Paulík
Year: 2008
abstract in proceedings

Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová
Year: 2008, Euromedia Group, k.s. - Universum
specialist book chapter

Přehled historického vývoje společnosti VÍTKOVICE (úvodní referát)
Aleš Zářický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Překladatel básní nebo básník překladu? O literárních počinech O. F. Bablera
Eva Hrdinová
Year: 2008
abstract in proceedings

Překladatelská dílna
Irena Fialová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Překladatelská dílna: francouzština 2008
Zuzana Honová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 3
journal article

Příliš těžké lyry: Eseje o rekonstrukci smyslu v Eliotově Pustině a Poundových Cantos
Jakub Guziur
Year: 2008, Host
specialist book

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století I. (Držkovice, Jezdkovice)
Jakub Ivánek
Year: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století II. (Neplachovice, Nový Dvůr)
Jakub Ivánek
Year: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Přístupy k vymezení sociální ekonomiky a sociálního podniku
Renáta Halásková
Year: 2008, Scientific Papers of the University of Pardubice.Series D, Faculty of Economics and Administration
journal article

Psychologie práva - speciální část
Jana Matochová
Year: 2008, VŠB-TUO
specialist book

Psychosociální aspekty sexuální terapie u sexuálních dysfunkcí.
Maria Vašutová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Purhepechan Social Movements and the Forging of the Purhepechan National Consciousness. Some General Observations.
Přemysl Mácha
Year: 2008
abstract in proceedings

Quelques remarques sur les prépositions françaises
Iva Dedková
Year: 2008
abstract in proceedings

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martin Strakoš
Year: 2008, SPOK - spolek pro ostravskou kulturu
specialist book

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martina Němcová Dragonová, Martin Strakoš
Year: 2008
editorial and language revision

Rationality of Human Action and Preferences: A Criticism of Subjectivist-Teleological Tenets of Economics and an Outline of a Remedy
Vít Horák
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Raymond Smullyan a jeho filozofické hlavolamy
Petr Hromek
Year: 2008, Mladá fronta
specialist book chapter

Raymond Smullyan. Satan, Cantor a nekonečno
Petr Hromek
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Raymond Smullyan: Satan, Cantor a nekonečno
Petr Hromek
Year: 2008, Mladá fronta
specialist book

Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Year: 2008, Acta Historica Neosoliensia
journal article

Redewiedergaben in belletristischen Texten als Materialquelle für den DaF-Unterricht
Lenka Vaňková
Year: 2008
abstract in proceedings

Regionalna odmiana polszczyzny cieszyńskiej i jej specyfika
Jana Raclavská
Year: 2008, Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla
specialist book chapter

Regiony a jejich (nejen jazykové) zvláštnosti
Irena Bogoczová
Year: 2008, Český jazyk a literatura
journal article

Relativní mystika Alfreda Jarryho
Zuzana Honová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Relativní mystika Alfreda Jarryho
Zuzana Honová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Réquiem por un mundo perdido. La tercera guerra carlista y el ocaso del carlismo decimonónico
Jiří Chalupa
Year: 2008, Romanica Olomucensia
journal article

Research Efforts of Count Wilczek
Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Resilience u dětí a možnosti její podpory a rozvoje.
Jan Sebastian Novotný
Year: 2008, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
journal article

Restitution of Confiscated Art Works - Wish or Reality?
Christopher Hopkinson
Year: 2008
editorial and language revision

Richard Assmann, Plakat für das 11. Kreis-Turnfest in Troppau 1911
Andrea Pokludová
Year: 2008, K. u. k. Archiv - Lebenswelt der Menschen
journal article

Richard McRorty a budoucnost filosofie
Tomáš Hauer
Year: 2008
abstract in proceedings

Richard McRorty and the future of philosophy
Tomáš Hauer
Year: 2008, PARERGA
journal article

Riešenia nástupníckej otázky v prvej polovici obdobia tzv. adoptovaných cisárov.
Tomáš KLOKNER
Year: 2008
abstract in proceedings

Rizikové faktory problémového chování v adolescenci
Michaela Váňová
Year: 2008
abstract in proceedings

Rodinný dům Kupkových. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje
Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta
Year: 2008, FOIBOS
specialist book chapter

Rodinný dům Tomáše Novotného. In: Jan Sedlák (ed.): Slavné vily kraje Vysočina
Martin Strakoš
Year: 2008, FOIBOS
specialist book chapter

Rok 1968 pokus o obnovu občanské společnosti v Československu
Nina Pavelčíková
Year: 2008
organizing conference, workshop

Role emocí při kreativním psaní v cizojazyčné výuce
Pavla Zajícová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Roman Madecki, Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy
Jana Raclavská
Year: 2008, Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.
journal article

Romové na Brněnsku v letech 1959-1968
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia: vybraná problematika, substantíva
Marta Pančíková
Year: 2008, Stimul
specialist book

Rozwój przestrzeni wiejskiej i miejskiej Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street)
Jaroslav David
Year: 2008, Beiträge zur Namenforschung
journal article

S polibkem Kleió je historie sexy! (Schama, S.: Krajina a paměť)
Martin Tomášek
Year: 2008, Host
journal article

Sabotáž
Vladimír Horák
Year: 2008
radio and televison broadcast


