Publications
El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El Concilio de Remiremont (introducción y traducción al castellano)
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

El fuego nuevo. Los purépechas y la formación de la nación purépecha
Přemysl Mácha, Přemysl Mácha
Year: 2008
recordings released on audio media or filmed

Elektronnoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Ellada boga Dionysa. He Ellada tú Dionysú.
Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2008, Tellis
specialist book

Emočná inteligencia - teória, metodológia, možnosti výskumu
Zuzana Molčanová, František Baumgartner
Year: 2008, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
specialist book chapter

Empatie a syndrom vyhoření u hospicových sester a sociálních pracovnic
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
abstract in proceedings

Empatie u vybraných pomáhajících profesí
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

English compounds in the light of idiomaticity
Stanislav Kavka
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

English Vocabulary Characteristics in the 19th and 20th century
Zuzana Hurtová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Estetika přírody u Františka Xavera Šaldy
Martin Tomášek
Year: 2008
abstract in proceedings

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Year: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
journal article

Etické kompetence sociálních pracovníků a jejich výzkum
Zdeněk Mlčák
Year: 2008
abstract in proceedings

Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti
Vítězslav Vilímek
Year: 2008, Akademia techniczno-humanistyczna
specialist book chapter

Etika v sociální práci
Eva Saunders
Year: 2008, Ostravska univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Ewald Murrer: Zápisník pana Pinkeho
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Year: 2008, Academia
specialist book chapter

Experimentální skulpturální rodinný dům. In: Vladimír Šlapeta (ed.): Slavné vily Zlínského kraje
Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta
Year: 2008, FOIBOS
specialist book chapter

Faust. Národní divadlo moravskoslezské
Zuzana Honová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Feminist metaphors and philosophy
Zdeňka Kalnická
Year: 2008, Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista
journal article

Feministická estetika: výzvy a pochybnosti
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
abstract in proceedings

Feministické umění a estetika
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ferdiš Duša a knižní kultura. Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu
Pavel Šopák
Year: 2008, Těšínsko LI
journal article

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitře
Petr Kopecký
Year: 2008
work experience abroad

Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani
Petr Hrtánek
Year: 2008
work experience abroad

Filozofická interpretace vybraných próz Jiřího Šotoly
Jakub Klein
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofie a metafory
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofky v dějinách evropské filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofowie postmodernistyczni twierdza ze
Tomáš Hauer
Year: 2008
abstract in proceedings

Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Year: 2008
abstract in proceedings

Finanční rámec operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007-2013
Renáta Halásková, Martina Halásková
Year: 2008
abstract in proceedings

Firbasian non-thematic layers in paragraphs and beyond
Zuzana Hurtová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Forming intelligentsia in Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Year: 2008, Historical Social Research/ Historische Sozialforschung
journal article

Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910
Andrea Pokludová
Year: 2008, Slezské zemské muzeum
specialist book

Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Year: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
specialist book chapter

Frau ist schön und Mann ist stark.
Eva Hofrichterová
Year: 2008
abstract in proceedings

Fridrich Bridelius SJ - nový a neznámý
Pavel Kosek
Year: 2008
organizing conference, workshop

From Žižkovo Pole to Havířov
Jaroslav David
Year: 2008, Österreichische Namenforschung
journal article

Gabriela Rykalová: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen (rigorózní práce)
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Gender, maskulinita-feminita a stres
Anna Schneiderová
Year: 2008, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Genderové role jako mediátory zátěže
Karel Pavlica, Zdeněk Mlčák, Petr Saforek, Karel Paulík, Helena Záškodná, Alina Kubicová, Petr Saforek, Karel Pavlica
Year: 2008, FF OU
specialist book chapter

GENDEROVÉ ROLE JAKO MEDIÁTORY ZÁTĚŽE
Petr Saforek
Year: 2008
abstract in proceedings

Generic pronouns in research articles: a specific type of communication strategy
Gabriela Zapletalová
Year: 2008
abstract in proceedings

Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo
Jan Vorel
Year: 2008, STUDIA SLAVICA XII
journal article

Granica w nich, granica w nas
Józef Zarek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gromová, E., Müglová, D. (ed.) Preklad a kultúra 2. Unvierzita Konštantína Filozofa, Nitra 2007. 600 ss.
Vítězslav Vilímek
Year: 2008, Studia slavica -Slovanské studie
journal article

Hagiografía polaca del general Franco = Polska hagiografia generała Franco
Piotr Sawicki
Year: 2008, Instituto Cervantes de Varsovia = Instytut Historii PAN
specialist book chapter

Hanuš, J. - Fasora, L. - Malíř, J.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Hardiness a sense of coherence v současném psychologickém výzkumu
Karel Paulík, Petr Zářický
Year: 2008
abstract in proceedings


