Publications
Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Dějiny Moravských chemických závodů
Petr Popelka
Year: 2008, Neuveden
specialist book

Dějiny umění v českém Slezsku - tradice a perspektivy
Pavel Šopák
Year: 2008, Slezský sborník
journal article

Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 (základní vývojové tendence)
Kamil Rodan
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Dějiny zemědělství v Rakouzském Slezsku v letech 1848 - 1914. (Základní vývojové tendence.)
Jakub Ivánek, Kamil Rodan
Year: 2008
editorial and language revision

Dekanová, E. Adjektivália v translačnom procese, FF UKF v Nitre, Nitra 2006, ss. 126
Blažena Rudincová
Year: 2008, Studia Slavica - Slovanské studie
journal article

Del asno a la zorra. Refranes espaňoles sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas eslavas
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Year: 2008, AnaPress, Bratislava
specialist book chapter

Dělnické kolonie Ostravska: tradice, stav a perspektivy studia
Martin Jemelka
Year: 2008, Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
journal article

Den ostravské hispanistiky
Kornélia Machová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Den ostravské hispanistiky 22. října 2008. 15. výročí založení oddělení španělštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 1993-2008
Jana Veselá
Year: 2008
editorial work

Den překladem potřetí na FF OU
Igor Jelínek
Year: 2008, ToP (tlumočení a překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů
journal article

Děti mimo rodinu
Jana KITLIŇSKÁ
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí
Maria Vašutová
Year: 2008
editorial and language revision

Děti se SPUCH a násilí ve školním prostředí
Maria Vašutová
Year: 2008, Neuveden
specialist book

Dětská literatura ve výuce cizích jazyků se zaměřením na německý jazyk
Pavla Zajícová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Deutsch als Sprache der Fachkommunikation in Böhmen und Mähren. Einige Bemerkungen zum Kanon der sprachgeschichtlichen Disziplinen
Lenka Vaňková
Year: 2008, Praesens Verlag
specialist book chapter

Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit
Lenka Vaňková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Día de Venezuela
Katerina Bohac
Year: 2008
organizing conference, workshop

Die Euroregion Teschener Schlesien: Multiethnische Prägungen - vielsprachiges Erbe - grenzübergreifende Projekte
Iveta Rucková
Year: 2008
abstract in proceedings

Die Euroregion Teschner Schlesien. Kennzeichen, Varietäten, Projekte
Iveta Rucková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Year: 2008, Peter Lang
specialist book

Die Grenzlandschaft Montanregion Erzgebirge
Dominique Fliegler
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Sozialgeschichte der böhmischen Länder 1918-1948 in der Fachliteratur aus den Jahren 1990-2007. Ein Forschungbericht
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Die Übersetzung von Werbung in aktuellen deutschsprachigen Wirtschaftsperiodika und die Stellung fachsprachlicher Lexeme im Translationsprozess
Eva Hrdinová
Year: 2008
abstract in proceedings

Dietmar Mielke: Die Heilkunst als Vorbild in Platons Staatslehre Bedeutung und Bewertung der Heilkunst in Platons Schriften. Georg Olms Verlag, Hildesheim Zürich New York 2005. In: Filozofia 63, 2008, č. 1, str. 82-83und Ethik. Zur aktuellen
František Šimon
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Different dimensions of nonverbal behaviour
Lenka Sedlářová
Year: 2008
abstract in proceedings

Dispoziční a situační proměnné prosociálního chování
Alina Kubicová, Karel Paulík, Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Alina Kubicová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Dispoziční a situační proměnné prosociálního chování
Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 2008, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Divnopis. Proč se to tak jmenuje?
Jaroslav David
Year: 2008, Český lid
journal article

Dobré ráno
Nina Pavelčíková
Year: 2008
radio and televison broadcast

"Domov je pevným bodem v mém nitru." Vladimír Neuwirth - český spisovatel mezi Opavou, Lovaní a Frankfurtem nad Mohanem
Iveta Rucková
Year: 2008
abstract in proceedings

Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Year: 2008
abstract in proceedings

Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku 1833-1936
Jiří Chalupa
Year: 2008, Epocha
specialist book

Doporučení publikace do tisku: Cvičebnice pro rozvoj kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Madecki, R.: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku
Jiří Muryc
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Drahý Viléme, drahý Jaroslave, milý Viléme, milý Františku (Závada je na vašem přijímači)
Iva Málková
Year: 2008
librettos, screeplays

Droit devant soi on peut aller bien loin...Jan Šabršula:parcours d´un linquiste
Jitka Smičeková
Year: 2008
abstract in proceedings

Důmyslné interpretace středověkého divadla (J. Veltruská: Posvátné a světské: Osm studií o starém českém divadle)
Jan Malura
Year: 2008, Česká literatura
journal article

Ecrits sur le roman et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Year: 2008, FF OU
specialist book

Ecrits sur le roman et le romanesque
Jana Veselá, Aleksander Ablamowicz
Year: 2008
editorial and language revision

Edmund Wilhelm Braun
Pavel Šopák
Year: 2008, Slezská univerzita
specialist book

Einleitend: Erinnerung an zwei wichtige Jubiläen
Lenka Vaňková
Year: 2008
abstract in proceedings

El camino hacia USTED - la evolución del sistema pronominal en espaňol
Miroslav Slowik
Year: 2008
abstract in proceedings

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El Concilio de Remiremont (introducción y traducción al castellano)
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

El fuego nuevo. Los purépechas y la formación de la nación purépecha
Přemysl Mácha, Přemysl Mácha
Year: 2008
recordings released on audio media or filmed

Elektronnoje učebnoje posobije
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Ellada boga Dionysa. He Ellada tú Dionysú.
Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2008, Tellis
specialist book

Emočná inteligencia - teória, metodológia, možnosti výskumu
Zuzana Molčanová, František Baumgartner
Year: 2008, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
specialist book chapter


