Publications
Primäre Präpositionen aus der Perspektive des (Zeitungs-)textes
Martin Mostýn
Year: 2008
abstract in proceedings

Principy tlumočnické notace
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Problematika náhradní rodinné péče
Zuzana Černá
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008, Bohemistyka
journal article

Probudit se ze sna
Martin Škabraha
Year: 2008, A2. Kulturní týdeník
journal article

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Year: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Proč nejsem biotechnooptimistou?
Martin Škabraha
Year: 2008
abstract in proceedings

Proč nemluvíme všichni stejně?
Irena Bogoczová
Year: 2008, Český jazyk a literatura
journal article

Produktivita a kreativita v slovotvorbe-sociolingvistická perspektiva
Stanislav Kavka, Lívia Körtvélyessy
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky
Ludmila Nesládková
Year: 2008, Demografie
journal article

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Marcela Grygerková, Klára Janoušková, Dana Nedělníková
Year: 2008
editorial and language revision

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Daniel Rychlík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků
Daniel Rychlík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Profesní etika v sociální práci
Eva Saunders
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: Bibliografie
Igor Lisový
Year: 2008, Jednota klasických filologů, Kabinet pro klasická studia FLU AV ČR
specialist book

Project, third edition, díly 1-5
Petra Lexová, Tom Hutchinson
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Promarněná příležitost...
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 4
journal article

Proměnné Big-Five a percepce zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2008
abstract in proceedings

Proměny cestování na moravských a slezských silnicích v dlouhém 19. století
Petr Popelka
Year: 2008, Jihočeská univerzita
specialist book chapter

Proměny romské komunity v průmyslovém městě
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Prosociální chování a jeho vazby na agresivitu dětí ve škole
Jana Kitliňská, Maria Vašutová
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Prosociální chování u pomáhajících profesí
Alina Kubicová, Helena Záškodná
Year: 2008, Kontakt
journal article

Protiklady, Ubu a patafyzika
Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Provázenost školního a sociálního poradenství v oblasti šikany.
Maria Vašutová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Year: 2008
editorial and language revision

Przedsłowie
Jan Malicki
Year: 2008, BŚ
specialist book chapter

Przygotowanie do pokonywania stresu zavodowego w ramach studiówl pracowników socjalnych
Karel Paulík
Year: 2008
abstract in proceedings

Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová
Year: 2008, Euromedia Group, k.s. - Universum
specialist book chapter

Přehled historického vývoje společnosti VÍTKOVICE (úvodní referát)
Aleš Zářický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Překladatel básní nebo básník překladu? O literárních počinech O. F. Bablera
Eva Hrdinová
Year: 2008
abstract in proceedings

Překladatelská dílna
Irena Fialová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Překladatelská dílna: francouzština 2008
Zuzana Honová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii
Miloš Matěj
Year: 2008, Zprávy památkové péče, č. 3
journal article

Příliš těžké lyry: Eseje o rekonstrukci smyslu v Eliotově Pustině a Poundových Cantos
Jakub Guziur
Year: 2008, Host
specialist book

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století I. (Držkovice, Jezdkovice)
Jakub Ivánek
Year: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století II. (Neplachovice, Nový Dvůr)
Jakub Ivánek
Year: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Přístupy k vymezení sociální ekonomiky a sociálního podniku
Renáta Halásková
Year: 2008, Scientific Papers of the University of Pardubice.Series D, Faculty of Economics and Administration
journal article

Psychologie práva - speciální část
Jana Matochová
Year: 2008, VŠB-TUO
specialist book

Psychosociální aspekty sexuální terapie u sexuálních dysfunkcí.
Maria Vašutová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Purhepechan Social Movements and the Forging of the Purhepechan National Consciousness. Some General Observations.
Přemysl Mácha
Year: 2008
abstract in proceedings

Quelques remarques sur les prépositions françaises
Iva Dedková
Year: 2008
abstract in proceedings

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martin Strakoš
Year: 2008, SPOK - spolek pro ostravskou kulturu
specialist book

Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností
Martina Němcová Dragonová, Martin Strakoš
Year: 2008
editorial and language revision

Rationality of Human Action and Preferences: A Criticism of Subjectivist-Teleological Tenets of Economics and an Outline of a Remedy
Vít Horák
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Raymond Smullyan a jeho filozofické hlavolamy
Petr Hromek
Year: 2008, Mladá fronta
specialist book chapter

Raymond Smullyan. Satan, Cantor a nekonečno
Petr Hromek
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Raymond Smullyan: Satan, Cantor a nekonečno
Petr Hromek
Year: 2008, Mladá fronta
specialist book

Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Year: 2008, Acta Historica Neosoliensia
journal article


