Publications
Sociální důsledky masivního industrializačního procesu ve 2. polovině 20. století na Ostravsku (Přechodně bydlící obyvatelé a jejich podíl na budování "ocelového srdce republiky")
Petr GÁBA
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální kompetence obecné i odborné v kontextu pomáhajících profesí
Alina Kubicová
Year: 2009, UJEP
specialist book chapter

Sociální Psychologie I.
František Vízdal, Olga Doňková, Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociodemografická analýza města Bílovec
Ivana Kazdová, Martina Schneiderová
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Socio-kulturní proměny romské rodiny
Eva Saunders
Year: 2009
abstract in proceedings

Sofia Casanova i Izabela Lutoslawska wobec hiszpańskiej tragedii
Piotr Sawicki
Year: 2009, Instytut historii Uniwersytetu v Bialymstoku, Muzeum Przyrody w Drozdowie
specialist book chapter

Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny
Igor Jelínek
Year: 2009
abstract in proceedings

Současná francouzská literatura
Mariana Kunešová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Year: 2009, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Současný stav přípravy vydání souborného díla prof. Jana Firbase
Miroslav Černý
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Antonín Vaishar, Petr Klusáček, Tomáš Krejčí, Stanislav Martinát, Nina Pavelčíková, Jana Pospíšilová, Jana Zapletalová
Year: 2009, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
specialist book

Soudní tlumočník ve dvojím sevření
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soupis Romů domovsky příslušných do Rakouského Slezska z r. 1910
Radek Lipovski
Year: 2009
abstract in proceedings

Soutěž na pojmenování nového města - Havířov
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article

Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání
Jaroslav David
Year: 2009
abstract in proceedings

Specifika interakce mezi lékařem a pacientem
Miroslav Černý
Year: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
journal article

Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou
Jan Malura
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Spor Salomona Zwillingera s Valentinem Löwem na Koloredově na konci 18. století
Radek Lipovski
Year: 2009
abstract in proceedings

Sprache und Emotionen im Deutschen und im Tschechischen
Lenka Vaňková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Srdce české avantgardy
Martin Pilař
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Staročeské legendy a jejich místo mezi rétorickými styly
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Staročeský Passionál a Život Krista Pána: paralely a proměny
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Staročeský Passionál: žánrová variabilita pozdně středověké legendy
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2009
abstract in proceedings

Státní muzeum-centrum Vladimíra Semjonoviče Vysockého
Igor Jelínek
Year: 2009
work experience abroad

Státní symbolika
Tomáš Krejčík, Petr Sommer, Josef Žemlička, Dušan Třeštík
Year: 2009, Lidové nakladatelství
specialist book chapter

Stávka a její význam pro vývoj hospodářských a sociálních vztahů v Evropě
Stanislav Knob
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Stávkové hnutí dělnictva v Rakouském Slezsku v letech 1848-1890
Stanislav Knob
Year: 2009, Slezský sborník
journal article

Stávky na Těšínsku do 1. světové války
Stanislav Knob
Year: 2009, Těšínsko
journal article

Steampunk: Viktoriánské inspirace, aluze a hra s reáliemi v současné literatuře pro děti a mládež
Markéta Straková
Year: 2009, Host
journal article

Stereotyp československého a polského filmového socrealistického hrdiny
Roman Sliwka
Year: 2009, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
specialist book chapter

Stereotyp kobiety w pojmowaniu świata
Simona Gwuzd Mizerová
Year: 2009
abstract in proceedings

Stimme und Emotionen. Zur metasprachlichen Stimmkommentierung in Romanen
Lenka Vaňková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stopy uherské nižší šlechty v kvaternech majestátů a slibů věrnosti moravských desk zemských od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stratégie zvládania u študentov VŠ vzhľadom k niektorým sociodemografickým premenným
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

Stratégie zvládania v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

Streetart photography
Vladimír Horák
Year: 2009
solo and collective exhibitions, realization

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry
Zdeněk Mlčák
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stručně světem severských ság
Miroslav Černý
Year: 2009, PERPLEX
specialist book chapter

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Year: 2009
abstract in proceedings

Struny mysli
Marek Otisk, Marek Petrů
Year: 2009
editorial work

Struny mysli
Marek Petrů
Year: 2009, Montanex
specialist book

Středoevropské forum Olomouc. Architektonická studie
Pavel Zatloukal
Year: 2009, Muzeum umění Olomouc
specialist book

Střídavá výchova očima dětí
Alina Kubicová
Year: 2009
abstract in proceedings

Studia Germanistica IV
Lenka Vaňková
Year: 2009
editorial and language revision

Studia Germanistica V
Lenka Vaňková
Year: 2009
editorial and language revision

Studia Germanistica 4 - Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis
Milan PIŠL, Kolektiv Autorů
Year: 2009
editorial and language revision

STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Year: 2009
editorial work

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Year: 2009
editorial and language revision

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1 / 2009. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Kolektiv Autorů, Lubomír Bartoš
Year: 2009
editorial work


