Publications
Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Year: 2008
work experience abroad

Infinitif substantivé en francais, en italien et en espagnol
Jana Pavlisková
Year: 2008
abstract in proceedings

Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
work experience abroad

Interaction in academic prose: personal pronouns in texts from two disciplines
Gabriela Zapletalová
Year: 2008
abstract in proceedings

Interkulturní aspekty hodnot
Eva Saunders, Zdeněk Mlčák
Year: 2008, FF OU
specialist book chapter

Intervence
Jakub Guziur, Noam Chomsky
Year: 2008
editorial and language revision

Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Irena Homola Skąpska: Dole i niedole śląskiego studenta w Krakowie. 25 s. rkp.
Andrea Pokludová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Izrael a Mesiáš
Tomáš Novotný
Year: 2008, Brána
journal article

J. H. Krchovský: Noci, po nichž nepřichází ráno
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Year: 2008, Academia
specialist book chapter

Jak jsme se hádali o autorství Slezských písní
Zdeněk Smolka
Year: 2008, Host
journal article

Jak lze navrátit smysl slovu modernost?
Martin Škabraha
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Jak Romové šli do města.
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Jak Romowie szly do miasta
Nina Pavelčíková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Jana Brňáková, Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jak se změnila činnost sociálních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí?
Daniel Rychlík
Year: 2008, Rodina a právo
journal article

Jak se změnila činnost sociálních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí? (2)
Daniel Rychlík
Year: 2008, Rodina a právo
journal article

Jak to było na początku, czyli o tym, jak rodził się ?Śląsk?
Karel Kadłubiec
Year: 2008
abstract in proceedings

James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Jan Jaroslav Šabršula : 90eme anniversaire d´un linguiste
Jitka Smičeková
Year: 2008, Linguistica Pragensia, vol. XVIII./2 (2008)
journal article

Jan Werich i jego bajki
Mieczyslaw Balowski, Jan Werich
Year: 2008, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska
Jaroslav David
Year: 2008
abstract in proceedings

Jana Martinák: Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544-1626. Realisierung einer Textsorte - historiolinguistische Analyse (dizertační práce)
Lenka Vaňková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Jana z Holešova Largum sero
Kamil Harvánek
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Janet Holmes: An Introduction to Sociolinguistics (Harlow: Pearson Education Limited, 2008, 3e édition, 481 pp.)
Iva Dedková
Year: 2008, Romanica Olomucensia
journal article

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, III. sv
Martin Pilař, Pavel Janoušek
Year: 2008, Academia
specialist book chapter

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945 - 1989, IV. sv
Martin Pilař, Pavel Janoušek
Year: 2008, Academia
specialist book chapter

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. (svazek III. 1958-1969)
Svatava Urbanová
Year: 2008, Academia
specialist book chapter

Janoušek, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989 (svazek IV. 1969-1989)
Svatava Urbanová
Year: 2008, Academia
specialist book chapter

Jaromír Typlt: Ztracené peklo
Martin Pilař, Kolektiv Autorů
Year: 2008, Academia
specialist book chapter

Jarry a Klíma : deux voies au-dela de la métaphysique
Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jarry v anekdotách aneb demystifikace mýtu
Zuzana Honová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jazyk a jeho proměny
Pavel Kosek
Year: 2008
editorial and language revision

Jazyková charakteristika postav v současné německé próze a problematika překladu
Lenka Vaňková
Year: 2008
abstract in proceedings

Jazyková kompetence sester - hledání esperanta bytí
Roman ADAMCZYK
Year: 2008, Mladá fronta, Sestra
journal article

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Year: 2008
abstract in proceedings

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Year: 2008
abstract in proceedings

Jazykové hranice
Irena Bogoczová
Year: 2008, Český jazyk a literatura
journal article

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Year: 2008
abstract in proceedings

Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní
Marek Otisk
Year: 2008, CDK
specialist book chapter

Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
editorial and language revision

Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Jiří Holý. Writers under Siege - Czech Literature since 1945. Sussex Academic Press, Brighton-Portland, 2008
Martin Pilař
Year: 2008, Czech Language News
journal article

Jiří Wolker fiktivní a autentický. Reflexe básníkovy pezie v proměnách času
Jiří Svoboda
Year: 2008
abstract in proceedings

Johannes Schwitalla, Liisa Titula: Mündlichkeit in literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltung in modernen deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen.
Lenka Vaňková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Jornada de conferencias de APE en la República Checa
Kornélia Machová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Jornada de conferencias de la APE en Ostrava
Kornélia Machová
Year: 2008, Boletín AUŠ - APE 2008 Asociace učitelů španělštiny v České republic
journal article


