Publications
Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Year: 2009
abstract in proceedings

Prekognitivní sen
Marek Petrů, Marek Petrů
Year: 2009, Montanex
specialist book chapter

Presentación de un nuevo diccionario espaňol-checo, checo-espaňol
Jiří Chalupa
Year: 2009
abstract in proceedings

Prešovská univerzita v Prešove
Zdeňka Kalnická
Year: 2009
work experience abroad

Prešovská univerzita v Prešově
Svatava Urbanová
Year: 2009
work experience abroad

Priemyselné pamiatky a problém hodnoty
Petr Holý
Year: 2009
abstract in proceedings

Problém vytváření romských elit v českých zemích
Nina Pavelčíková
Year: 2009, Fakulta humanitních studií UK
specialist book chapter

Problematika chyby v učení cizích jazyků a v pregraduální přípravě učitelů
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Problematika poľsko-slovenských právnických prekladov
Marta Pančíková
Year: 2009, Stimul
specialist book chapter

Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti
Alina Kubicová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problematika výuky správné výslovnosti u slov, která se v češtině vyskytují jako anglicismy
Markéta Bilanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projavlenija analitizma v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2009
abstract in proceedings

Projekt FRVŠ č. 1495/2008 Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Prokletá i požehnaná - tradice české literatury
Karolina SLAMOVÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna Přívozu v moderní město (1890-1910)
Radoslav Daněk
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny prezentace současného umění ve 20. století - příklad českého Slezska a Ostravska
Pavel Šopák
Year: 2009, Bulletin Moavské galerie v Brně
journal article

Propria a reálie - překladatelská úskalí
Hana Srpová
Year: 2009
abstract in proceedings

Proselytismus jako modernizační fenomén (na příkladu Moravské Ostravy 1854-1920)
Martin Jemelka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prosociální chování a jeho rozvíjení u pomáhajících profesí
Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Year: 2009, Algoritmus
specialist book

Provozní standardy sociálních služeb
Daniel Rychlík
Year: 2009, Sociální práce/Sociálna práca
journal article

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci. In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Year: 2009
abstract in proceedings

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a Edice Půlnoc
Petr Mecner
Year: 2009
abstract in proceedings

Průvodce architekturou Ostravy
Martin Strakoš
Year: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

První válcovaná silnice na Moravě
Petr Popelka
Year: 2009, Severní Morava
journal article

Przestrzeń prowincji rosyjskiej w prozie Maksyma Gorkiego
Jolanta Greń
Year: 2009
abstract in proceedings

Představení mužských klášterů v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918
David MANDÁT
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách
Lucie Radková
Year: 2009
abstract in proceedings

Překladatelská dílna - španělština
Irena Fialová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Překladatelská dílna: francouzština 2009
Zuzana Honová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv)
Nina Pavelčíková
Year: 2009, Romano džaniben. Časopis romistických studií
journal article

Přímluvné modlitby v e-mailech
Marcela Grygerková
Year: 2009
abstract in proceedings

Přívoz
Martin Jemelka
Year: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
specialist book chapter

Psychická odolnost předškolního dítěte
Jan Sebastian Novotný, Simona Horáková-Hoskovcová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Psychologie zdraví a duševní hygiena pro sociální pedagogy
Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Year: 2009
abstract in proceedings

Publicita průmyslového dědictví
Alena Borovcová, Eva DVOŘÁKOVÁ
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Publicita průmyslového dědictví
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Publikační činnost Ústavu Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století
Pavel Carbol
Year: 2009
abstract in proceedings

Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi
Anna Pumprová
Year: 2009, Studia historica Brunensia
journal article

Quelques observations sur les particularités orthographiques du français tchaté
Jan Lazar
Year: 2009, Romanica Olomucensia
journal article

Quelques réflexions sur le roman fleuve
Aleksander Ablamowicz
Year: 2009, Uniwersytet warszawski
specialist book chapter

Rábik, Vladimír. Bélteki (Beltiug) Drágffy család a magyar királyság történetében
Beáta VIDA
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Rábik, Vladimír: Városok és mozövárosok kiváltságai a pecsétviasz használatával kapcsolatban a mai Szlovákia területén
Beáta VIDA
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ráj, ten si tvoříme zde na světě: M. Daněk: Vždyť vzpomínky jsou cesty života....
Martin Tomášek
Year: 2009, Weles
journal article

Recepcja twórczości Milana Kundery w Polsce w latach 60., 70 i 80.
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2009
abstract in proceedings

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Year: 2009
organizing conference, workshop


