Publications
Nová kniha bezručovského badatele
Zdeněk Smolka
Year: 2009, Průhledy. Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava.
journal article

Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce
Martin Pilař
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Nováková Lucie: Identita - intimita - intelekt. Poezie Antonína Brouska do roku 1969. Rigorozní práce
Józef Zarek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

O polskich przekładach nowej czeskiej
Józef Zarek
Year: 2009
abstract in proceedings

O prekladaní poľských textov (problematika zradných slov v prekladoch)
Marta Pančíková
Year: 2009
abstract in proceedings

O různých světotextech neboli Den s překladem a Studentská překladatelská soutěž IV opět v Ostravě
Eva Hrdinová
Year: 2009, ToP (tlumočení a překlad, Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů)
journal article

Oběť kyberšikany
Jana KITLIŇSKÁ
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oběť kyberšikany
Jana KITLIŇSKÁ
Year: 2009
abstract in proceedings

Obrana filosofie
Martin Škabraha
Year: 2009, Salon. Literární a kulturní příloha Práva
journal article

Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii
Blažena Gracová
Year: 2009, Wiadomości Historyczne
journal article

Obraz kobiety w polszczyźnie
Simona Gwuzd Mizerová
Year: 2009
abstract in proceedings

Obraz resilience adolescentů v prostředí ústavní péče
Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Obrázkové dějiny a portréty významných historických osobností v současné české literatuře pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborná exkurze do Obchodní a průmyslové komory v Drážďanech pro studenty NSVP
Martina Imider
Year: 2009
organizing conference, workshop

Odolnost vůči zátěži u těchotných žen s abúzem drog
Helena Záškodná, Blanka Žižková
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Olomouc Archdiocesan Museum. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Year: 2009
editorial work

On Phonetic Iconicity in Evaluative Morphology. Languages of Europe
Pavel Stekauer, Renáta Gregová, Z. Kolaříková, Lívia Kortvélyessy, R. Panócová
Year: 2009
abstract in proceedings

Onomatopoetika - ein vernachlässigtes Gebiet der Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Opava - zemské hlavní město rakouského Slezska (1849-1918)
Andrea Pokludová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oponentský posudek ke jmenování profesorem doc. Vitézové
Svatava Urbanová, Zdeněk Kovalčík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Oscar Niemeyer a Československo
Martin Strakoš
Year: 2009
abstract in proceedings

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Year: 2009, Triton
specialist book

Ostrava Architecture Guide / Průvodce architekturou Ostravy
Christopher Hopkinson
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ostrava Journal of English Philology
Stanislav Kolář
Year: 2009
editorial work

Ostrava Journal of English Philology vol. 1
Christopher Hopkinson
Year: 2009
editorial and language revision

Ostravagance No. 16
Guilaine Becker, Xavier Lavry
Year: 2009
editorial and language revision

Ostravagance No. 16
Guilaine Becker, Xavier Lavry
Year: 2009
editorial and language revision

Ostravagance No. 17
Xavier Lavry, Guilaine Becker
Year: 2009
editorial and language revision

Ostravagance No. 17
Xavier Lavry, Guilaine Becker
Year: 2009
editorial and language revision

Ostravagance No.18
Guilaine Becker, Xavier Lavry, Xavier Lavry, Kolektiv Autorů
Year: 2009
editorial and language revision

Ostravagance No.19
Guilaine Becker, Kolektiv Autorů, Xavier Lavry
Year: 2009
editorial and language revision

Ostravská čeština. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Year: 2009, Statutární město Ostrav
specialist book chapter

Ostravské pivovary mezi válkou, krizí a znárodněním (1918-1948)
Radoslav Daněk
Year: 2009
abstract in proceedings

Ostravské příběhy
Zdeněk Smolka, Libor Magdoň, Jakub CHROBÁK
Year: 2009
abstract in proceedings

Osudy mauzolea rodiny Kleinů jako symbol proměny postojů společnosti k podnikatelstvu ve 20. století
Petr Popelka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Palingamní sňatky a otázka vdovství ve městech Frýdku a Místku
Radek Lipovski
Year: 2009, Wieki Stare i Nowe
journal article

Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití
Jaroslav David
Year: 2009, Acta onomastica
journal article

Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva
Jiří Muryc
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Panovnické vjezdy na středověké Moravě
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Year: 2009,
specialist book

Papežská kurie a ženské kláštery na Moravě
Pavel Hruboň
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paralely mezi Nietzschem a Dostojevským
Lenka Naldoniová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Year: 2009, Studia Slavica
journal article

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
editorial work

PASCALE CHEMINÉE (2009), Connaissez-vous la langue française ?, Paris : Le Monde & rue des écoles, 94 pages.
Iva Dedková
Year: 2009, Studia romanistica
journal article

Pavěk: Dedikace, výpisky z četby
Jakub Guziur
Year: 2009, Revolver Revue
journal article

Pavel Janoušek: Ivan Vyskočil a jeho neliteratura
Iva Málková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Pavla Zdražilová: Jednoduše. Koncept
Vladimír Šiler
Year: 2009
exhibition foreword

Personal pronouns and writer identity as a type of communication strategy in academic texts
Gabriela Zapletalová
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
journal article


