Publications
Ráj, ten si tvoříme zde na světě: M. Daněk: Vždyť vzpomínky jsou cesty života....
Martin Tomášek
Year: 2009, Weles
journal article

Recepcja twórczości Milana Kundery w Polsce w latach 60., 70 i 80.
Justyna KOSCIUKIEWICZ
Year: 2009
abstract in proceedings

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recursiveness in word-formation
Pavel Stekauer
Year: 2009
organizing conference, workshop

Region jako inspirace
Ludmila Urbanová, Svatava Urbanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regionalismus a literatura včera i dnes
Jiří Svoboda
Year: 2009
abstract in proceedings

Religiöser Text und seine Spezifika
Eva Hrdinová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Remarques préliminaires sur la créativité san-antoniesque
Jana Brňáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Remedios Varo: Žena vycházející z ordinace psychoanalytika
Zdeňka Kalnická
Year: 2009, Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
journal article

Rodina a domácnost v ostravských dělnických koloniích (1890-1930)
Martin Jemelka
Year: 2009
abstract in proceedings

Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů
Michaela Váňová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rodinné prostředí - determinanta problémového chování adolescentů
Michaela Váňová
Year: 2009
abstract in proceedings

Román jako klubko hadů
Petr Hrtánek
Year: 2009, Host
journal article

Román přetaženého času
Petr Hrtánek
Year: 2009, Literární server i literatura
journal article

Romanica - Balkanika
Jan Šabršula
Year: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
journal article

Romologie - vývoj, postavení a problémy
Jan Knejp, Martin Kaleja, Jan Knejp
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Romové v České republice - migrace v období komunismu a vybrané aspekty společenského postavení
Jan Knejp, Martin Kaleja, Jan Knejp
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
Vítězslav Vilímek
Year: 2009
work experience abroad

Rothschild Manager Paul Kupelwieser, Creator of the Social System of an Industrial Town
Milan Myška
Year: 2009
abstract in proceedings

Rozvaha nad moravštinou
Marie Krčmová
Year: 2009
abstract in proceedings

Rozvíjení prosociálního chování
Alina Kubicová, Helena Záškodná, Alina Kubicová, Zdeněk Mlčák
Year: 2009, Algoritmus
specialist book chapter

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Russkije prostorečnyje frazemy i ich slovackije ekvivalenty
Milada Jankovičová
Year: 2009
abstract in proceedings

RYŠKOVÁ, M. Sdílné město / A Communicative Town. Národní památkový ústav, Ostrava 2008
Alena Borovcová
Year: 2009, Zprávy památkové péče
journal article

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém a její překlad
Miroslav Černý
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sanace biologické rodiny
Daniel Rychlík
Year: 2009, Rodina a právo
journal article

Schwitalla, Johannes/Tiitula, Liisa (2009): Mündlichkeit in literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltung in modernen deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
Lenka Vaňková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Sea transport and the Suez canal
Marek HAMPL, Andrej Dávid
Year: 2009
abstract in proceedings

Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář pro učitele překladu FF OU
Jana Veselá
Year: 2009
organizing conference, workshop

Setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole aneb překlad liturgického textu v kontextu teorie skoposu
Eva Hrdinová
Year: 2009
abstract in proceedings

Síla v slabosti
Tomáš Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Silná jako smrt je láska. Nad mystickým rozměrem staročeského
Vendula ZAJÍČKOVÁ
Year: 2009
abstract in proceedings

Sinonimia a nivel de locuciones verbales en espaňol
Lubomír Bartoš
Year: 2009, Studia Romanistica
journal article

Skalička, Vladimír
Jan Holeš, Harro Stammerjohann
Year: 2009, MAX NIEMEYER VERLAG
specialist book chapter

Skleník. Kapitoly z dějin
Ladislav Daněk, Pavel Zatloukal
Year: 2009, Muzeum umění Olomouc
specialist book

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Year: 2009
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Year: 2009
editorial work

Slepička, P., Hošek, V. Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009
Karel Paulík
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Slezská Ostrava
Martin Jemelka
Year: 2009, Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
specialist book chapter

Slovanské jazyky a kritéria jejich klasifikace. Tzv. mikrojazyky ve slovanském jazykovém areálu
Irena Bogoczová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovanské paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński (2)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009, Bohemistyka
journal article

Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII
Jana Raclavská
Year: 2009
editorial work

Smullyanovy hlavolamy a výuka logiky
Petr Hromek
Year: 2009
abstract in proceedings

Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století
Marie Šťastná
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálným črtám
František Baumgartner
Year: 2009, Československá psychologie
journal article

Sociálně pedagogické aspekty vstupu romského dítěte do školy
Jan Sebastian Novotný, Petr Sýkora
Year: 2009
abstract in proceedings

Sociální důsledky masivního industrializačního procesu ve 2. polovině 20. století na Ostravsku (Přechodně bydlící obyvatelé a jejich podíl na budování "ocelového srdce republiky")
Petr GÁBA
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


